Linn pakub sügisest ka lasteaias käivatele mudilastele tasuta toitu

Linn soovib hakata pakkuma juba 1. septembrist tasuta toitu ka lasteaialastele tahab ning annab selleks tänavu 1,5 miljonit eurot lisaraha. "Kindlasti on lapsed ja lapsevanemad tasuta lasteaia toidu üle rõõmsad!" rääkis Kadaka lasteaia direktor Marianne Liiv. "Võimalus saada tervislikku lõunat on lastele ju kasvamiseks väga tähtis."

Pilt: Scanpix

Linn pakub sügisest ka lasteaias käivatele mudilastele tasuta toitu (7)

Kai Maran

Linn soovib hakata pakkuma juba 1. septembrist tasuta toitu ka lasteaialastele tahab ning annab selleks tänavu 1,5 miljonit eurot lisaraha. "Kindlasti on lapsed ja lapsevanemad tasuta lasteaia toidu üle rõõmsad!" rääkis Kadaka lasteaia direktor Marianne Liiv. "Võimalus saada tervislikku lõunat on lastele ju kasvamiseks väga tähtis."

Summa, mille linn ise lasteaia söögi eest tasub, on keskmiselt 35 eurot ühe lapse kohta kuus. "Tasuta toit annab juba vanematele, kel käib lasteaias üks laps, igalaastal sadu eurosid kokkuhoidu," ütlesid tegevlinnapea Taavi Aas ja abilinnapea Mihhail Kõlvart oma ühisavalduses." 

Kokku puudutab söögiraha vabastus ligi 22 000 Tallinna lasteaedades käivat last. Paljudes peredes käib lasteaias korraga kaks last ja seal ulatub kokkuhoid üle 700 euro aastas. "Vanematele, kes kasvatavad rohkem kui üht last, on lasteaiatoidust tulenev kulu kokkuvõttes päris suur koorem," lausus Aas. "Tahame sellise sotsiaalse meetmega kergendada lapsi kasvatavate vanemate koormust."

Liivi sõnul on linn juba praegugi tasuta lasteaiatoidu nimel palju teinud, võimaldades toimetulekuraskustes perede lastele tasuta toidu. 

"Vähekindlustatud perede lapsed võivad vajadusel saada toitlustamise toetust kuni sada protsenti," ütles Liiv. "Kes ja kui palju toetust vajab, need otsused kinnitab lasteaia hoolekogu. Meie 240 lapsega lasteaias on keskmiselt kümmekond abivajavat peret aastas." 

Toidutoetuse saamise õigus on Tallinna elanikel, kelle perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.

"Kuid juhtub, et ka miinimumpalka saav kaht last kasvatav ema alati toimetulekupiiri toetusteni ei küüni," sõnas Liiv. "Kui majanduslikes raskustes lapsevanem ise tasuta toidu saamiseks avaldust ei esita, võib seda teha rühmakasvataja, kes ju laste olukorda teab ja tunneb."

Järgmisel aastal summa suurem

Linn annab lasteaedadele tänavu söögirahaks 1,5 miljonit eurot lisaraha, millega saab katta toidukorrad septembrist aasta lõpuni. "Järgmisel aastal on lasteaedadele antav summa suurem, sest linn maksab siis kogu aasta toidu eest," täpsustas Kõlvart.

"Tegelikult on see paljudele peredele märkimisväärne summa. Toetus on suurem, kui maksumuudatus, mis peaks 1. jaanuarist kehtima hakkama," lisas Aas.

Lasteaedades on toiduraha erinev. "Enamikes lasteaedades on tasu siiski selline, et saame 35 euroga kuus hakkama," lausus Kõlvart. "Kui aga vanemad soovivad mõnes lasteaias rikkalikumat menüüd,   peavad nad maksma ise 5-6 eurot juurde."

Aasa sõnul on tasuta lasteaiatoit loogiline jätk senisele linna poliitikale, et juba üle 10 aasta saavad põhikoolilapsed tasuta toitu ja sellest aastast ka gümnaasiumiõpilased. "Tegelikult on õige, et kõigis linna õppeasutustes oleks toit tasuta," märkis Aas. "Elame ju paraku ühiskonnas, kus paljud lapsed saavad vaid koolis või lasteaias sooja ning täisväärtuslikku toitu. Lasteaiaeas lastele on tervislik ja mitmekülgne toit normaalseks kasvamiseks väga oluline."

Asjaajamine jääb ära

Kõlvarti sõnul ei käinud osad lapsed mõni päev isegi lasteaias seepärast, et nende vanemad soovisid raha kokku hoida. "Loodetavasti hakkavad nüüd lapsed rohkem lasteaias käima ja nad saavad seetõttu rohkem tundides osaleda, teistega suheldes sotsiaalseid oskusi omandada ja nii paremini areneda," märkis Kõlvart.

Seni said  lasteaias tasuvabastusi vaid vähekindlustatud perede lapsed. "Kohatasu vabastuse saamiseks tuli pöörduda linnaosa valitsusse, toiduraha soodustust tuli küsida lasteaia hoolekogust. Nüüd jääv see vaev ära, sest toit on kõigile tasuta," selgitas Kõlvart.

Tasuta toit lastele on levinud ka Eesti põhjanaabrite juures. "Võtame eeskuju Soomest, kus tasuta toidu pakkumine haridusasutustes on saanud tavaks juba alates 1940. aastatest," ütles Aas

 

 

Sügisest saavad ka Tallinna gümnasistid tasuta süüa

• Tallinn pakub tänavu septembrist ka pealinna gümnaasiumiõpilastele tasuta koolitoitu. Abilinnapea Mihhail Kõlvart (pildil) ütles, et kui õpilasel on kõht täis, siis saab ta ka paremini õppimisele keskenduda. "Paljudel gümnasistidel kipuvad koolipäevad pikaks venima, sest koolitundidele järgneb trenn, muusikakool või mõni muu huviring – seetõttu on tervislik ja korralik koolitoit noorele organismile väga oluline," põhjendas Kõlvart.

• Koolilõuna maksab Tallinna linnakoolides 1,34 eurot õpilase kohta, sellest umbes 60% maksab riik ja ülejäänu linn.

• Riigi valitsus otsustas märtsis tõsta ka oma koolilõuna toetust 78 sendilt ühele eurole, senine summa oli püsinud muutumatuna kümme aastat.

7 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...