Linn uuendab kõik Stroomi rannapargi mänguväljakud

Suur osa praegustest laste mänguväljaku elementidest on Stroomi rannaalal amortiseerunud ning nende remontimine ei ole enam otstarbekas. Seetõttu vahetatakse sel aastal ära kuuel väljakul mängu- ja treeningvahendid.

Pilt: Scanpix

Linn uuendab kõik Stroomi rannapargi mänguväljakud

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Suur osa praegustest laste mänguväljaku elementidest on Stroomi rannaalal amortiseerunud ning nende remontimine ei ole enam otstarbekas. Seetõttu vahetatakse sel aastal ära kuuel väljakul mängu- ja treeningvahendid.

"Stroomi rannapargi mänguväljakud on väga tiheda kasutusega. Meie jaoks on väga oluline, et lastel ei oleks mitte ainult huvitav seal viibida vaid ka turvaline. Uute mänguväljakute projekteerimisel lähtutakse nii kehtivatest standartidest kui ka ohutusnormidest," ütles Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko. 

Suur osa praegustest laste mänguväljaku elementidest Stroomi rannaalal amortiseerunud ning nende remontimine ei ole enam otstarbekas. Enamik neist utiliseeritakse ja nende asemele paigaldatakse uued elemendid. Väikelaste alal säilitatakse rong koos vagunitega. 3-12a. laste alal säilitatakse liumägi. Üks kuuest alast projekteeritakse erivajadustega lastele.

"Pargis asuvate mänguvahendite valikul on arvestatud merelise temaatikaga. Kuigi praegune suur mängulaev lammutatakse, tuleb selle asemele uus ja parem laev," kinnitas Jurtšenko. Mänguväljakutel säilitatakse liivapind, mis vahetatakse välja uue sõelutud liiva vastu, liivapinna alla lisatakse geotekstiil. Tihedama kasutusega aladele lisatakse ka kummikatte.

Mänguplatside rekonstrueerimise käigus paigaldatakse mängualade juurde jäätmete liigiti kogumiseks prügikastid kuhu saab eraldi ära visata biolagunevad jäätmed, pakendijäätmed ja segaolmejäätmed. Jäätmete liigiti kogumise prügikastid paigaldatakse mänguplatside juurde just selleks, et lapsed harjuksid keskkonnasõbralikult käituma ja saaksid head eeskuju ka täiskasvanutele näidata. Uusi kõnniteid projekt esialgu ette ei näe, sest mänguväljakud jäävad oma kohtadele ja seal on juurdepääs tagatud läbi olemasoleva asfaltkattega teed ja muru- või liivaala.

Praeguse plaani kohaselt teostatakse tööd veel selle aasta jooksul. Töödega alustamisel arvestatakse suplushooaja algusega, mis toob rannaparki kordades rohkem mänguväljakute kasutajaid. Tõenäoliselt teostatakse tööd etappidena st mänguväljakute kaupa.

Millal mänguväljakute uuendamisega alustatakse ei ole veel selge - see oleneb sellest, millal hanke korraldamise järgselt leitakse tööde teostaja ning lepingud saavad sõlmitud. Tallinna Keskkonnaameti eelarves on mänguväljakute korda tegemises ette nähtud 200 000 eurot.

Laadimine...Laadimine...