Linnade ja valdade liit soovib omavalitsustele suuremat tulubaasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit teeb ettepaneku täiendada kohalike maksude loetelu, kuhu võiks näiteks lisanduda turismimaks.

Pilt: Dmitri Povilaitis
Eesti

Linnade ja valdade liit soovib omavalitsustele suuremat tulubaasi

Toimetaja: Toomas Raag

Tartu raekojas kogunenud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) volikogu kinnitas ühehäälselt liidu ettepanekud 2021. aasta riigieelarve läbirääkimisteks. Ettepanekutest üks olulisem on kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine, et tagada elanikele kvaliteetsemaid võimalusi ja teenuseid.

Omavalitsusliidu üheks ettepanekuks on kaasajastada ka kohalike maksude süsteemi, et laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks. ELVL teeb ettepaneku täiendada kohalike maksude loetelu (nt turismimaks).

Tallinna linnavolikogu ja ELVL-i juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul on eelarve läbirääkimistel oluline esindada kõigi liidu liikmete huve.

"Volikogu poolt kinnitatud ettepanekutest leiab ka konkreetsemalt väikesaartele suunatud toetusmeetme väljatöötamise ettepaneku, mille alusel riik toetaks sealseid omavalitsusi suuremahuliste objektide ehitamisel, et säilitada väikesaartel püsisasustus ning arengusuutlikus," tõi Terik välja.

"2021. aasta riigieelarve läbirääkimistel on kahtlemata oluline pöörata sarnaselt varasematele aastatele tähelepanu ka kohalike teede rahastusmudeli teemale," ütles ELVL-i asedirektor Jan Trei. "Kohalikele teedele praegu riigieelarvest eraldatav rahastus ei ole piisav, et omavalitsustel oleks võimalik teid piisavalt ja kvaliteetselt hooldada ning parandada. Omavalitsustele teede hooldamiseks eraldatav eelarve on olnud viimased kaheksa aastat 29 miljonit. Tegelik rahavajadus vajadus oleks 50 miljonit. Kohalike teede olukord vajaks aga jõudsalt parandamist, samuti kruusateede olukord." 

"Senini kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite maht ei ole piisav ning on võrreldes riigi teedele eraldatavate vahendite mahuga ebaõiglane. Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks riigieelarvest 40 456 074 eurot, mida järgnevatel aastatel oluliselt vähendati. Taotlesime riigieelarve läbirääkimistel teehoiuks eraldatavate vahendite taseme taastamist ja 2020. aastal selle suurendamist," ütles Trei. Teehoiu eelarve suurendamise juurde tullakse tagasi järgmisel kevadel eelarvestrateegia arutelude raames.

Läbirääkimised on toimunud aastast 1994. Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus ja Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Ettepanekud on leitavad liidu kodulehelt www.elvl.ee/2021_labiraakimised_ettepanekud, 2021. aasta riigieelarve läbirääkimiste kogu info on leitav www.elvl.ee/2021-labiraakimised

Laadimine...Laadimine...