Linnavalitsus kinnitas "Tallinna Botaanikaaia arengukava 2019 - 2030"

Tallinna Linnavalitsus kinnitas Tallinna Botaanikaaia (TBA) pikaajalist tulevikku kavandava kontseptuaalse alusdokumendi "Tallinna Botaanikaaia arengukava 2019 - 2030", mille üks eesmärkidest  on kujundada TBA- st senisest veelgi atraktiivsem külastuskoht.  

Pilt: Scanpix

Linnavalitsus kinnitas "Tallinna Botaanikaaia arengukava 2019 - 2030"

Toimetaja: Vesta Reest

Tallinna Linnavalitsus kinnitas Tallinna Botaanikaaia (TBA) pikaajalist tulevikku kavandava kontseptuaalse alusdokumendi "Tallinna Botaanikaaia arengukava 2019 - 2030", mille üks eesmärkidest  on kujundada TBA- st senisest veelgi atraktiivsem külastuskoht.  

"TBA arengukavas kaardistatakse asutuse praegune olukord, pannakse paika eesmärgid, kuhu soovitakse jõuda, mida eesmärkide saavutamiseks teha ning kuidas tehtu tulemusi mõõta ja hinnata," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Tallinna eelarvestrateegias aastateks 2019–2022 on kavandatud TBA suuremahulised rekonstrueerimis- ja arendustööd. Kavas on palmimaja amortiseerunud klaaskupli ja siseruumi renoveerimine, avariilises seisukorras oleva majandushoone asemele uue hoone ehitamine, administratiivhoone ümberehitamine külastuskeskuseks ning väliekspositsioonide (alpinaarium, rosaarium, salikaarium jne) ja tiikide rekonstrueerimine.

TBA arengukava arvestab riiklike strateegiliste arengudokumentidega, valdkonnas läbiviidud uuringutega ja linna rahaliste võimalustega. Arengukava koostamisel osalesid TBA töötajad, Tallinna arengukavade ja eelarve planeerimise spetsialistid, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad ja TBA teadusnõukogu liikmed.

Tallinna Botaanikaaia arengukava avalikustatakse Tallinna linna veebilehel.

Laadimine...Laadimine...