Loodav eakate maja pakub hoolitsust ja omaette kodu

Majas elaksid eakad eraldi korterites, kuid samas tegutseksid ka sotsiaalnõustaja, koduõde, söökla ja kohvik, seal oleks puhkeruumid, saaks lasta pesu pesta ning vajadusel söögi tuppa tellida.

Pilt: Albert Truuväärt

Loodav eakate maja pakub hoolitsust ja omaette kodu

Kai Maran

Majas elaksid eakad eraldi korterites, kuid samas tegutseksid ka sotsiaalnõustaja, koduõde, söökla ja kohvik, seal oleks puhkeruumid, saaks lasta pesu pesta ning vajadusel söögi tuppa tellida.

Linn plaanib ehitada oma tühjalt seisvale Maleva 18 krundile eakatele just nende vajadusi arvestava soodsa hinnaga üürimaja. Ligi sajale eakale mõeldud majas oleks omaette korteri mugavused ja mitmed teenused käe-jala juures. 

"Paljud eakad ei vaja enam suurt isiklikku korterit, vaid eelistavad selle asemel üürida väiksemat – elu muutub sel moel mugavamaks," ütles abilinnapea Merike Martinson. "Seenioride maja asukas elab nagu oma korteris, kuhu tal on võimalik uuesti oma kodu kujundada, näiteks armsaks saanud mööbel kaasa võtta. Abielupaarid võivad rentida ka kahetoalise korteri. Eeskujuks on Rootsi ja Soome, kus eakatele ehitatud omaette elu pakkuvad üürimajad on end vägagi õigustanud."

Üksi raske hakkama saada

Martinsoni sõnul pestaks samas majas ka pesu, seal tegutseksid söökla ja kohvik, oleks olme- ja puhkeruumid, kus eakad saavad oma külalisi vastu võtta või hobidega tegeleda. "Samuti hakkab majas olema sotsiaalnõustaja ja koduõde, kellega elanikud saaksid tervise suhtes konsulteerida. Vajadusel saab ka söögi tuppa tellida," rääkis Martinson. "Krunt on keset rohelust, lähedal on park ja ka bussipeatus ei jää tulevikus kaugele."

Tallinna pensionäride ühenduse esindaja Anne-Ly Nilisk ütles, et ühine kortermaja päästab nii üksindusest kui ka abitusest. "Eakatele teenuseid pakkuva maja loomine oleks hea mõte küll," tõdes Nilisk. "Kortermaja tuleks tavalisest vanadekodust taskukohasem ja elamine oleks seal omaette nagu omas kodus."

Niliski sõnul on teenustemaja päris oma koduga võrreldes eakale turvalisem. "Meil on palju lasteta inimesi, kel kodus üksinda raske hakkama saada," lausus ta. "Kõiki teenuseid ühekaupa koju tellida on aga pensionärile väga kulukas. Eakate majas elades ei peaks ka ainult kiirabi peale lootma, seal oleks meditsiiniõde abiks. Eakad ise ei oska ju alati olukorra ohtlikkust hinnata."

Vanadekodud kallid

Niliski sõnul võiks ka väiksemad omavalitsused eakatele sarnaseid maju ehitada, kas või ühiselt: "Väiksemad omavalitsused võiksid kümne korteriga maja asemel koos tegutsedes ehitada näiteks 20-30 korteriga maja. Üksi ei taha eakas tihti enam olla, aga tavalised vanadekodud on liiga kallid. Lapsed ei saa ka alati seltsi või rahaga aidata, sageli juhtub hoopis nii, et pensionär ise toetab noori."

Linna maale rajatava seenioride maja projekteerimisega saab Martinsoni sõnul alustada järgmisel aastal.

 

Eraldi korterid tulevad ka sotsiaalmajja

• Lähiajal lähevad kapitaalremonti Sõpruse pst 5 ja Paagi 10 asuvad sotsiaalmajad.

• Seni oli Paagi tänaval mitme toa peale ühine pesemisruum ja köök. Remondi käigus muutuvad hooned energiasäästlikuks ning sinna tulevad eraldi kööktoad koos pesunurgaga.

• Majja tuleb praeguste ühisköökide ja avarate fuajeede arvelt kortereid juurde. Esimesele korrusele saab edaspidi ka ratastooliga.

• Laieneb ka Sõpruse pst maja sotsiaalkeskus.

 

Linn pakub eakatele ka häirenuppu ja koduhooldust

• Linn pakub eakale ka hooldekodu toetust, kui vanainimene või tema sugulased ei suuda koha eest maksta. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus oma linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Kui näiteks Iru hooldekodus pole vaba kohta, saab elanik soovi korral minna mujal Eestis asuvasse hooldekodusse.

• Kodus olles kehva tervise tõttu abitusse olukorda sattuda võivatele eakatele ja puuetega inimestele pakub linn häirenuppu. Seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub linn, teenuse kasutamise eest eakas ise. Nupu saamiseks tuleb pöörduda Tallinna hoolekande keskusse.

• Toimetulekuraskustes linlased võivad saada linna abil päevas ühe täisväärtusliku toiduportsjoni, nt suppi vm sooja toitu. Lõunat saab süüa sotsiaalkeskuses kohapeal või taotleda sotsiaalhoolekande osakonnalt toidu kaasavõtmiseks talongid.

• Päevakeskused pakuvad eakatele huvitegevust ja mitmesuguseid sotsiaalteenuseid, näiteks saab kasutada dušši ja sauna. Päevakeskused korraldavad lisaks huvialaringidele ka põnevaid üritusi. Sotsiaalteenuse kasutamine ja huviringidest osavõtt on tasuline, igal sotsiaalkeskusel on oma teenuste hinnakiri.

• Eakatele, puudega inimestele ja toimetulekuprobleemidega lastega peredele pakub linn koduteenust, mis tähendab abi igapäevatoimetustes. Sõltuvalt majanduslikust olukorrast on teenused osaliselt või täielikult tasuta, abivajaduse otsustab linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Tasuta on koduteenused neile, kelle sissetulek jääb kehtivast palga alammäärast allapoole.

• Mäluhäiretega eakatele pakub linn päevahoidu, mis on mõeldud peredele, kes ei saa dementset eakat üksi koju jätta. Eakate päevahoid võimaldab neil kodus edasi elada, nende lähedastel tööl käia ja neile puhkust anda. Lisaks päevasele hooldusele pakutakse neile mälutreeninguid, tegevusi füüsilise tervise säilitamiseks, võimalusi puhkuseks ja suhtlemiseks. Teenuse vajalikkust hindab perearst või psühhiaater ja seda saab kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.

• Kõigist teenustest ja nende osutajatest annab ülevaate linna koduleht tallinn.ee

Laadimine...Laadimine...