Lugeja küsib: kas töövaidluskomisjoni istungid on avalikud?

"Töövaidluskomisjonide istungiruumid on suhteliselt väiksed ning ka vaidlevatel pooltel võib olla mitmeid esindajaid, siis piisava distantsi hoidmiseks ja ülerahvastatuse vältimiseks tuleb istungi osalemise soovist kindlasti eelnevalt teatada e-kirjaga aadressil," ütles Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Lugeja küsib: kas töövaidluskomisjoni istungid on avalikud?

Toimetaja: Sandra Lepik

"Töövaidluskomisjonide istungiruumid on suhteliselt väiksed ning ka vaidlevatel pooltel võib olla mitmeid esindajaid, siis piisava distantsi hoidmiseks ja ülerahvastatuse vältimiseks tuleb istungi osalemise soovist kindlasti eelnevalt teatada e-kirjaga aadressil," ütles Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Lugeja küsib: Õpin ülikoolis õigust ja tunnen suurt huvi tööõiguse vastu. Õppejõud ütles, et ka töövaidluskomisjoni istungid on avalikus. Kas ja kuidas saaksin komisjoni istungeid kuulama tulla?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Töövaidluse lahendamise seadusest tulenevalt on töövaidlusasja arutamine töövaidluskomisjonis üldjuhul avalik. Välja arvatud nendel juhtudel, kui töövaidluskomisjon otsustab kuulutada istungi kinniseks. Töövaidluskomisjon kuulutab menetluse või osa menetlusest omal algatusel või poole taotlusel kinniseks, kui see on ilmselt vajalik tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel, näiteks menetlusosalise (töötaja või tööandja), tunnistaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks või ka ärisaladuse kaitseks. 

Praegusel ajal tuleb arvestada ka COVID-19 viiruse levikust tingitud piirangutega. Töövaidluskomisjonide istungiruumid on suhteliselt väiksed ning ka vaidlevatel pooltel võib olla mitmeid esindajaid, siis piisava distantsi hoidmiseks ja ülerahvastatuse vältimiseks tuleb istungi osalemise soovist kindlasti eelnevalt teatada e-kirjaga aadressil ti@ti.ee ning konkreetne aeg istungi kuulamiseks kokku leppida.  Eelneva kokkuleppeta töövaidluskomisjoni istungile hetkel ei lubata. 

Ühtlasi palume arvestada ka võimalusega, et istung võib toimuda videosilla kaudu ning sel juhul nö vabakuulajaid istungile ei kaasata. Samuti võib esineda olukord, kus osapool esitab taotluse istungi kinniseks kuulutamiseks istungi alguses ning sel juhul tuleb asjasse puutumatutel isikutel ruumist lahkuda.

Kindlasti peab istungile tulija olema terve ning järgima kõiki reegleid viiruse leviku vältimiseks!

Laadimine...Laadimine...