Lugeja küsib: mida teha, kui tööandja on lõpparve valesti arvestanud?

"Töövaidluskomisjoni pöördumise eeliseks võrreldes kohtuga on lihtsam ja kiirem menetlus," rääkis Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Lugeja küsib: mida teha, kui tööandja on lõpparve valesti arvestanud?

Lugeja küsib: Mind koondati 30. aprillil, sest ma ei olnud aprilli alguses nõus töölepingu muudatusega ja poole koormusega töötamisega. Aga tööandja tegi lõpparve arvestuse nii, nagu oleksin kogu aeg poole koormusega töötanud. Kas saan Töötukassas töötuna arvele võtta, kui tööandja ei ole lõpparvet korrektselt välja maksnud ning pöörduda samas ka töövaidluskomisjoni? Kas pean ise kirjutama avalduse töövaidluskomisjonile või aitavad mind selles tööinspektsiooni juristid?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Kui töölepingu tingimusi enne töösuhte lõppemist tegelikult ei muudetud, peab tööandja lähtuma kehtivast töölepingust ning tegema lõpparvega seotud arvestused ning arveldused sellest lähtudes. Kindlasti tuleks alustuseks paluda tööandjalt selgitust, kuidas lõpparve arvestus on tehtud ning vajadusel juhtida tähelepanu, et arvestuse aluseks olnud andmed ei vasta tegelikkusele.

Eesti Töötukassas töötuna arvele võtmist valesti makstud lõpparve ei mõjuta. See õigus on inimesel kohe, kui tööleping on lõppenud. 

Osaliselt saamata jäänud lõpparve nõudes saab pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nelja kuu jooksul pärast töösuhte lõppemist. Töövaidluskomisjoni pöördumise eeliseks võrreldes kohtuga on lihtsam ja kiirem menetlus. Töövaidluskomisjonile esitatud avaldus vaadatakse läbi 45 kalendripäeva jooksul arvates selle saabumisest. Hetkel võivad menetluse tähtajad pikeneda seoses viiruse levikust tingitud takistustega komisjoni istungite läbiviimisel.

Avaldus töövaidluskomisjonile tuleb kirjutada ise või endale leitud esindaja/juristi abiga. Tööinspektsioon ega töövaidluskomisjon õigusabiteenust või esindajat töövaidluse osapooltele ei paku ja avaldust ei koosta. Kuid Tööinspektsiooni kodulehel on olemas abimaterjal ja selgitused, kuidas töövaidlusavaldust koostada ning täpsustavate küsimuste tekkimisel saab helistada infotelefonile 6406 000 või saata küsimus aadressile jurist@ti.ee.

Kindlasti on oluline meeles pidada, et kui avaldaja leiab, et teise poole arvestused on tehtud valedel alustel või arvutusliku eksimusega, siis tuleb ise avalduses välja tuua oma nõude põhjendusena selgitus ja arvutuskäik.

Asjakohast infot sel teemal võib leida:

Rahaliste nõuete kohta töösuhetes https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/failid/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Truekised/Rahalised_nouded_toosuhtes_A5c_EE_web.pdf

Töövaidluskomisjoni pöördumise kohta https://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/toovaidluste-lahendamine/ ja https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/Toovaidluste_lahendamine_sisu-EST_webi.pdf

Töötuna arvelevõtmisest https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/tootuna-arvelevotmine

Laadimine...Laadimine...