5 kommentaari

Ohoo

Vasta kommentaarile

May ütles välja oma arvamuse, mis oli tõestamata ja kohe hakati saadikuid välja saatma. Senini pole ühtegi vettpidavat tõendit selle kohta, mis tegelikult toimus. pealegi mürgitatud on elus , aga keemiarelv oleks surmav. Nüüd mõeldi välja, et mürk saadeti pudrumaterjaliga koos. Brüssel on peamiselt tegutsenud Venemaa-vastaselt ja EL-le alluvad riigid täidavad nende käske. Meie riik kubiseb ka sõjaõhutajatest selle asemel, et teha tööd meie inimeste heaks.

Faktid ja propaganda

Vasta kommentaarile

Mis tähtsust sel on, mida juhtumi uurijad väidavad. Nagu euroopa saksakeelsest meediast sai täna lugeda, interpreteerib meedia Briti uurijate uurimistulemusi ainult teatud suunal. Mis tähtsust on peavoolumeediale faktidel, tähtis on kindlasuunaline propaganda.

Ats

Vasta kommentaarile

Juba see näitab, et väikeriike ei peeta millekski ja nendest ei olene midagi, kuna E.Savisaarele osutatud pikaajalise terrori, tervise rikkumise ja surmaohtu seadmise tõttu ei saadetud kuskilt eesti diplomaate riikidest välja.

Rain

Vasta kommentaarile

Mitte ühtegi tõendit pole selle kohta, et see mürgitamine on Putini süü. See on alatu laim. Inimesed saadavad välja diplomaadid lihtsalt tõestamata väite põhjal. See oli keemiarelv, aga Venemaal on nad ammu ära hävitatud. Muidugi võis olla Ukrainal seda ja kättemaksuks võisid nad selle korraldada. Siis kui Ukrainas tapeti inimesi, kes segasid valitsusevahetust, on ju selge. Nad tahtsid ju siis Venemaa kaela ajada snaiprite ettevalmistamise. Aga kõik said teada, et neid valmistati Leedus ja Gruusias. Paistab, et nüüd mindi kindla peale välja kättemaksuks.

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse kiri efeslastele 6:Vaimulikust varustusest
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu!
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te
suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik
teinud.
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu
seljas õiguse soomusrüü
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit
rahust!
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada
kõik kurja põlevad nooled!
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
19 ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu,
julgelt teada anda evangeeliumi saladust,
20 mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades
hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean.

Laadimine...Laadimine...