Maanteeamet saab uue riigieelarvega 25 miljonit teede ehitamiseks

"Lähiaastatel jätkuvad investeeringud kõigi kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamiseks ja järgmiste projektide ettevalmistamiseks, et vähendada liiklusõnnetusi meie tihedaima liiklusega teedel," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Pilt: Ilja Matusihis
Eesti

Maanteeamet saab uue riigieelarvega 25 miljonit teede ehitamiseks

Toimetaja: Toomas Raag

"Lähiaastatel jätkuvad investeeringud kõigi kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamiseks ja järgmiste projektide ettevalmistamiseks, et vähendada liiklusõnnetusi meie tihedaima liiklusega teedel," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Valitsus kinnitas 2021. aasta riigieelarve, mille lisataotlustega saab maanteeamet järgmiseks aastaks 25 miljonit eurot juurde Kärevere–Kardla teelõigu neljarajaliseks ehituse alustamiseks, kruusateedele mustakatte ehitamiseks ning maanteeprojektide ettevalmistamiseks.

Lisaks eraldab valitsus kohalike omavalitsuste transiitliikluse ja ettevõtlusega seotud teede parandamise toetamiseks 20 miljonit eurot, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Järgmise aasta riigieelarvega eraldab valitsus lisanduvalt 10 miljonit eurot, millega algab Kärevere–Kardla teelõigu neljarajaliseks ehitamine. 10 miljoni euro võrra suureneb ka rahastus kruusateedele katete ehitamiseks ning maanteeamet saab projektide ettevalmistamiseks lisaks 5 miljonit eurot. 2022. aastaks planeeris valitsus riigi eelarvestrateegias Kärevere–Kardla lõigu ehituseks veel 8 miljonit eurot.

2021. aastal on ehituses 41,4 kilomeetrit neljarajalisi teid, millest 6,7 kilomeetrit avatakse hiljemalt järgmise aasta lõpuks ka liiklusele. Riigiteede teehoiukava aastatel 2020–2030 näeb ette, et Tallinnast Tartu ja Pärnu suunal on kavas ehitada neljarajalised maanteed valmis 2030. aastaks.

Tallinnast Narva suunas ning Pärnust edasi Iklani on kavas ehitada maanteed neljarajaliseks 2035. aastaks. Riigiteede teehoiukava uuendatakse igal aastal, et viia teede arendamise plaan kooskõlla uuendatud riigi eelarvestrateegiaga, uuenenud 2020.–2030. aastate teehoiukava valmib selle aasta lõpuks. 

2021. aasta on tähtsamad riigimaanteede ehitusobjektid Tallinna–Tartu maantee Võõbu–Mäo neljarajaline tee ja Kärevere-Kardla neljarajaline tee; Tallinna ringtee Kanama–Valingu neljarajaline tee; ning Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel Tiskre ristmiku ja Tabasalu mäe vaheline neljarajaline tee.

Samuti on tähtsaimate riigimaanteede ehitusobjektide seas Narva maantee Väo sõlm, Sillamäel Pavlovi tänava ja Viivikonna maantee eritasandiline ristmik ning Saue ja Topi sõlme ühendustee.

Laadimine...Laadimine...