Maardu tulekahju saadi kontrolli alla

Päästjad said kell 15.42 kontrolli alla keskpäeval Maardus Lao tänaval süttinud tulekahju, mille käigus hävis angaar.

Pilt: Päästeamet

Maardu tulekahju saadi kontrolli alla

Toimetaja: Toomas Raag

Päästjad said kell 15.42 kontrolli alla keskpäeval Maardus Lao tänaval süttinud tulekahju, mille käigus hävis angaar.

Häirekeskus sai kell 11.57 teate, et Maardu linnas Lao tänaval on tulekahju. Päästjad reageerisid suurte jõududega, kohapeal selgus, et põles angaar ning selle kõrval olevad mahutid, mis sisaldasid erinevaid tööstuses kasutatavaid lahusteid ning mis tõenäoliselt põlengu käigus ka plahvatasid. Angaar hävis tulekahjus täielikult.

Sündmuskohale moodustati staap Päästeameti, Politsei- ja piirivalveameti, kiirabi ning objekti esindajatest, kustutustöödel osales 17 ühikut tehnikat. Drooni ning Milremi roboti abil tehti kindlaks, et ohtlikke vedelikke sisaldanud mahutid olid tühjaks põlenud ning plahvatusohtu enam ei olnud. Veidi pärast kella 15 lubati ümberkaudsete asutuste inimesed tööruumidesse tagasi.

Kohal olid ka keemia-kiirguse eksperdid, kes seirasid õhku ja kustutusvett ning selle võimalikku radiatsiooni. Kummaski ohtu ei tuvastatud.

Tulekahjus sai kannatada üks inimene. Tulekahju ohuraadiuseks määrati 200 meetrit, mille ulatuses olevatest hoonetest evakueeriti 14 inimest. Kustutustööde ajaks suleti liikluseks Kombinaadi tänav Fosforiidi ristist kuni Põhjaranna ringliiklusega ristmikuni.

Tulekahju tekkepõhjus selgub uurimise käigus.

Maardus puhkes teisipäeval keskpäeva paiku tulekahju tööstushoonetes, üks inimene on saanud tulekahjus viga.

Häirekeskus sai veidi enne kella 12 teate, et Lao tänaval põlevad tööstushooned. Tulekahjus sai üks inimene viga ning ta toimetati haiglasse. 

Evakueeriti 14 inimest.

Päästjad reageerisid suurte jõududega ning tegelevad tulekahju kontrolli alla saamisega. Põlevas hoones on atsetoon ja piiritus. Põleb palju plastikut ja erinevaid keemilisi aineid ning suits on eriti mürgine.

Kustutustööde juhtimiseks moodustas päästeamet kohapeal staabi. 

Ümberkaudsetel inimestel soovitab päästeamet minna tuppa ning sulgeda uksed ja aknad.

Ühtlasi paluvad päästjad inimestel sündmuskohale mitte minna, sest põlengu käigus tekib palju paksu ja musta suitsu, mis võib kahjustada tervist.

Liikluseks suleti Kombinaadi tänava lõik Fosforiidi ristist kuni Põhjaranna ringliiklusega ristmikuni, suits levib lennujaama poole.

Laadimine...Laadimine...