Mart Helme: uusfeodaalses ühiskonnas on kujunenud meil õigusriigist väärastunud ettekujutus

"Reformierakonna juhtimisel moondus õigusriik uusfeodaalseks riigiks, kus iga valitsuse osapool tegi seda, mida tema teha tahtis oma ministeeriumites," ütles siseminister Mart Helme riigikogu infotunnis.

Pilt: Riigikogu

Mart Helme: uusfeodaalses ühiskonnas on kujunenud meil õigusriigist väärastunud ettekujutus (1)

Pealinn

"Reformierakonna juhtimisel moondus õigusriik uusfeodaalseks riigiks, kus iga valitsuse osapool tegi seda, mida tema teha tahtis oma ministeeriumites," ütles siseminister Mart Helme riigikogu infotunnis.

Riigikogu infotunnis esitasid opositsioonisaadikud siseminister Mart Helmele muuhulgas küsimusi õigusriigi ja endise maaeluministri Mart Järviku tagandamise kohta. 

Õigusriik

Reformierakonna liige Kaja Kallas
Eesti on alates taasiseseisvumisest olnud õigusriik, mis tähendab seda, et riik allub seadustele ja ülimaks on põhiseadus. Kodanike üle ei valitse mitte nende inimeste suva ja tahe, kelle käes on võim, vaid reeglid kehtivad ühtlaselt kõigile. Võimud on õigusriigis omavahel lahutatud. See tähendab ka seda, et valitsuse liikmed peavad Riigikogule kui seadusandlikule võimule aru andma ja lähtuma oma tegevuses seadusandja poolt sätestatud reeglitest. Võimude lahusus tähendab ka seda, et täidesaatev võim ei lähe ette kirjutama kohtule, kuidas nad peavad reegleid kohaldama. 
Vaadates nüüd teie ministrite tegevust, siis paratamatult tekib küsimus, et teie arusaam õigusriigist võib olla on teistsugune.

Toon lihtsalt mõned näited.

Rahandusminister läheb vallandama Politsei- ja Piirivalveameti direktorit, vastupidiselt kokkulepitud reeglitele, ületades oma võimu piire. Nüüdseks juba endised ministrid Kingo ja Järvik keeldusid järjepanu parlamendi küsimustele vastamast, öeldes, et nad on juba meedias midagi öelnud. Poliitilise lehmakauplemise tulemusena, ilma sisulise põhjenduseta, lastakse lahti ministeeriumi kantsler, kes on ministri ebaseaduslikust tegevusest teada andnud. Ja neid näiteid on siin veel. Kuni selleni välja, et rahandusminister ütleb, et makse tegelikult nagu maksma justkui ei peakski.

Ehk te selgitate meile, mis on teie arvates õigusriik?

Nüüd küsimus ongi, et kas te usute hoopis teistsugust riiki ja sellist riiki, kus see, kelle käes on võim, selle käes on ka õigus. Või ehk te selgitate meile, mis on teie arvates õigusriik?

Siseminister Mart Helme
Ma viitaks tagasi Reformierakonna kuldsetele päevadele, kui Reformierakonna juhtimisel õigusriik moondus uusfeodaalseks riigiks, kus iga valitsuse osapool tegi seda, mida tema teha tahtis oma ministeeriumites, kui ministeeriumite allasutustest kujunesid sellised allvasalliüksused, mille juhid samuti tegid seda, mida nemad teha tahtsid. Ja see on see olukord, millest nüüd see valitsus on ennast leidnud.

Me näeme, kuidas selles uusfeodaalses ühiskonnas on kujunenud meil õigusriigist väga väärastunud ettekujutus ja seda väärastunud ettekujutust rakendatakse veel eriti väärastunud moel. See tähendab seda, kui mõne ameti juhile ei meeldi, et minister tunneb tema valdkonna vastu huvi, siis tema jookseb riigisekretäri juurde ja kaebab ministri peale, mille peale algatab prokuratuur varmalt kohe mingit sorti tegevuse, millega antakse võimalus selle ministri, aga võib-olla ka tema lähedaste järele jälitustegevust alustada. Ja see on kujunenud mustriks. Kui see on teie arvates kooskõlas õigusriigiga, siis on meie ettekujutused õigusriigist väga erinevad.

Meie väga selge ettekujutuse kohaselt rahvalt mandaadi saanud ministrid, kes on valitsuse liikmed, peavad saama kontrollida, suunata, suhelda oma allasutustega ja peavad tagama, et allasutused töötaksid ausalt, läbipaistvalt ja mitte kedagi hävitavalt.

Üks Eesti eksportööre, Eestisse raha toovaid ettevõtteid, sisuliselt hävitatakse täiesti arusaamatutel põhjustel.

Kui me praegu vaatame, mis toimub ühe kalafirma ümber, siis me näeme, et üks Eesti eksportööre, Eestisse raha toovaid ettevõtteid, sisuliselt hävitatakse täiesti arusaamatutel põhjustel. Hävitatakse ka selle firma laovarud, mida oleks võimalik kuumtöötlemise korral muuta ohutuks toiduks. Sisuliselt tekitatakse sellele firmale miljonitesse ulatuv kahjum, mida see firma ei suuda üle elada, ja firma likvideeritakse.

Te kindlasti tulete täna ka sellesama Postimehes ilmunud laimuartikli juurde, mis puudutab siis rahandusministrit ja tema tegevust, seoses sellega, et ta on püüdnud valitsusse tulekust alates ära hoida riiki ähvardavat kuni 125-miljonilist nõuet. Ja nüüd püütakse seda kuidagi esitada, nagu ta oleks midagi kurja teinud.
Meie arusaamised õigusriigist teiega on täiesti erinevad, sest teie arvasite, et teie võite kõike seda teha, kui te valitsusse kuulusite, aga mitte keegi teine ei tohi riigis ametite tegevust kontrollida.

Kaja Kallas
Minu küsimus oli siiki teie enda ettekujutuse kohta õigusriigist. Mulle tundub, et see joonistus ka väga selgelt välja. Küsin veel üle, kuidas siis teie arvates peab käituma ametnik olukorras, kus ta on saanud teada seadusvastasest tegevusest, mida minister harrastab. Kuidas ta siis õigusriigis peaks käituma teie arvates?

Ja teine küsimus. Kui õigusriigis on kokkulepitud reeglid ka, kes mis ulatuses oma võimu saab teostada, siis kas teie arvates sellest üleminek on täiesti õige või on see õige ainult õigete inimeste puhul?

Kas õigusriik on teie arvates riik, mida valitsevad õiged inimesed, kes siis soovitavalt ei ole Reformierakonnast?

Kas õigusriik on teie arvates riik, mida valitsevad õiged inimesed, kes siis soovitavalt ei ole Reformierakonnast?

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes
Jah, no pikk praktika kinnitab, et meie arusaamised sellest on täiesti erinevad. Minu kogemus, elukogemus, piisavalt pikk elukogemus kinnitab, et just nimelt teie olete pidanud ja peate ennast tänase päevani õigeteks inimesteks, kes võivad seaduse tõlgendada ja oma huvides neid rakendada. See on minu visuaalne mulje, mis on leidnud kinnitust väga paljudel puhkudel viimase 15 aasta jooksul. See on üks osa vastusest.

Mida peab tegema ametnik, kui ta näeb, et midagi on viltu? No igatahes mitte jooksma pabereid ajakirjandusse lehvitama, mitte jooksma otsitud ettekäänetega riigisekretäri juurde ja paluma, et algatatakse mingisugused kriminaalasjad, mis, nagu praktika näitab, ei jookse mitte kusagile mujale kui liiva, jooksevad liiva.

Palun tooge mulle näiteid nendest seadusevastastest tegudest, mis on jõudnud kohtusse, on jõudnud kohtuotsuseni ja on jõudnud karistuseni. Teil ei ole neid näidata, aga te õigusriigile teie käsitluses – teie käsitluses õigusriigile tuginedes – lööte inimese meediat kuritarvitades risti, hävitate nende elusid, hävitate nende karjääri ja arvate, et see on õigusriik.

Ma ei nõustu sellega. See ei ole õigusriik, see on omavoliriik, see on nõiajahiriik, see on ideoloogilise diktatuuri riik ja see on ametnikkonna mäss valitud poliitikute vastu. Sellega ei saa olla nõus ja me ei ole sellega kunagi nõus ja me ei saa teiega selles suhtes kunagi ühele meelele.

Reformierakonna liige Taavi Rõivas
Ühest me saame tõesti ühtemoodi aru: meie arusaamad õigusriigist on erinevad. Ja sellega on võimatu mitte nõustuda. Sellepärast et kriminaalmenetlusse sekkumine, sõltumatute inspektsioonide töösse sekkumine ja, mis eriti groteskne, riigilt raha väljapetmise kahtluse korral silma kinnipigistamine ei kuulu vähemalt minu arvates kindlasti mitte ministri pädevusse. See, et on saadud amet, ei tähenda ilmtingimata seda, et saab ennast seada seadustest ülespoole.

Ja kindlasti parlamendi kohus ja õigus on seda kõike jälgida.

See, et on saadud amet, ei tähenda ilmtingimata seda, et saab ennast seada seadustest ülespoole.

Mu küsimus on konkreetselt hüpoteetilise olukorra kohta, et juhul kui peaks tekkima olukord, et selgub, et mõni valitsuse liige Eesti Vabariigis on välja lobisenud riigisaladuse ja käitunud seega seadusevastaselt, kas see on teie hinnangul probleemiks? Ja kui see on probleemiks, siis kas see on piisavaks probleemiks, et see minister peaks sellisel hüpoteetilisel juhul tagasi astuma?

Siseminister Mart Helme
Ma tuletaksin meelde, et õigusriigi teema oli päevakorral ka siis, kui me kuulasime eelmises Riigikogu koosseisus Taavi Rõivase selgitusi näiteks Arsenali tehingute osas, mis minu jaoks jäid täiesti ebarahuldavateks.

Oleks pidanud leidma kellegi, kes oleks teinud avalduse prokuratuurile, et prokuratuur algataks asjaolude uurimise seoses Taavi Rõivase ja Arsenali tehinguga.

Kui te süüdistate kedagi riigivarguses, siis palun näidake ka konkreetselt, mida varastati, kellelt varastati, kui palju varastati. Ärge palun kirjutage kokku mingisuguseid luuletusi, see ei ole rahvasaadikule kohane, rahvasaadik peaks lähtuma faktidest, tõsielusündmustest, konkreetsetest isikutest, aga mitte kirjutama kokku mingisugust umbmäärast süüdistust.

Kui vastavadametid tuvastavad, et keegi on rikkunud riigisaladuse seadust, siis need algatatakse vastavad protseduurid.

Nüüd teine asi. See on nimelt see, et riigisaladuse asjus ei ole mitte siseminister isiklikult kellegi ega millegi ees vastutav, selleks on meil olemas ametid, mis tegutsevad teie enda väljenduse kohaselt sõltumatult. Kui need ametid tuvastavad, et keegi on rikkunud riigisaladuse seadust, siis need ametid algatavad vastavad protseduurid, see inimene kutsutakse vestlusele, selle inimese rikkumise aste tuvastatakse, vastavalt selle raskusastmele määratakse talle ka karistus.

Maaeluminister Mart Järviku tagandamine

Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Jevgeni Ossinovski
Kui peaminister Ratas meile iga kord kinnitab, et riigi suund ja aluspõhimõtted muutunud ei ole, siis teie ütlete ausalt välja, et riigi pööramine käib teie juhtimisel iga päev ja aktiivselt.

Ma kohtusin hiljuti ühe teie pettunud valijaga – see puudutas minister Järviku lahkumist – ja tal oli küll hea meel, et minister Järvik lahkus, et valitsus saab edasi minna, aga ta oli ääretult pettunud selle üle, et millisel viisil siis Järvik lahkus. Me ju teame, et korruptsioonihõnguliste tegude, valetamise, oma volituste ületamise eest saab mees kinga, aga võtab selle eest mõnuga 30 000 eurot hüvitist.

Loomulikult oli see kõigile läbinähtav, et kui sellistel puhkudel reeglina minister astub ise tagasi, et hüvitist ei saaks, et asi näeks nagu viisakas välja, siis Järvik lasi ennast vallandada just nimelt selleks, et raha saada.

Mul tuli meelde, et huvitaval kombel teie eelmine Wunderkind Marti Kuusik käib riigiga kohut, et saada needsamad 30 000 eurot hüvitist, selle eest, et ta sai ühe päeva olla valitsuse liige.

Kas teie meelest ei ole ebaõiglane, et oma volituste ületamise eest lahti lastud minister saab 30 000 eurot?

Kas teie meelest ei ole see mitte ebaõiglane, et korruptsioonihõnguliste tegude oma volituste ületamise eest lahti lastud minister saab 30 000 eurot, mille eest näiteks saaks viis aastat maksta Eesti keskmist vanaduspensionit?

Kui me lisame siia juurde ka Kuusiku juhtumi, kas siis on tegemist teie erakonna üldise tegutsemispõhimõttega, et riigilt tuleb raha välja lüpsta nii palju, kui vähegi on võimalik?

Siseminister Mart Helme
Mina mäletan küll juba Eesti Vabariigi esimest Riigikogu ja isegi ülemnõukogu, kus mitte kunagi mitte keegi ei ole keeldunud lahkumiste puhul kompensatsioonidest. Ma ei näe selles mitte midagi taunimisväärset.

Kui rahvasaadik ütleb, et kas minister võib igasugust sousti suust välja ajada, siis, lugupeetud rahvasaadikud, ärge teie ka sousti suust välja ajage. Ka teie olete siiski avaliku elu tegelased, poliitikud, ja peaksite oma sõnade eest vastutama. Ja ka antud juhul härra Ossinovski peaks vastutama oma sõnade eest, kui ta süüdistab kedagi korruptsioonis.

Mart Järvikule ei ole esitatud mingit korruptsiooniteemalist süüdistust, mitte kõige vähematki. Teda ei ole uurimise alla võetud sellega seoses, ammugi ei ole teda süüdi mõistetud.

Ma arvan, et me võime leida siit saalist päris hea hulga inimesi, kes on olnud valitsustes ja kelle puhul me võime rääkida mingitest korruptsioonimaigulistest tehingutest. Võin siin mõnele päris pikalt silma vaadata.

Mingitest maikudest – vaat, maitsemeel on üldse ilmselt inimestel väga individuaalne. Ma ei saa kuidagi nõustuda selle hinnanguga.

Ma olen väga paljude sotside pettunud valijatega ka kohtunud ja nii mõnigi on lausa meie erakonda üle tulnud.

Mis puutub pettunud valijatesse, ma olen väga paljude sotside pettunud valijatega ka kohtunud ja nii mõnigi on lausa meie erakonda üle tulnud. Inimeste meel muutub, poliitilised eelistused muutuvad.

Jevgeni Ossinovski
Mina ei süüdistanud kedagi korruptsioonis, ei kasutanud ka sõna "maiguline", vaid "hõnguline". Need on kaks väga erinevat sõna, puudutavad erinevaid meeli.
Ma ei küsinud teilt sellest, kas Eesti ajaloos mõni ametiisik on loobunud hüvitisest või mitte, ma küsisin teilt, kas te peate seda õiglaseks, et inimene, kelle puhul on tuvastatud ametivolituste ületamine, kelle puhul on kindlasti tuvastatud valetamine ja kelle puhul on üleval kahtlused vääritutes tegudes oma ametis, ta saab oma ametist kinga selle pärast, riigisekretäri poolt, komisjoni poolt läbiviidud siis auditi tulemusena ja selle asemel, et ise väärikalt tagasi astuda ja jätta riigile kahju tegemine ära lõpetada, otsustab ta lasta ennast lahti peaministril, selleks, et saada kolmkümmend tuhat eurot hüvitist. Kas te peate seda õiglaseks?

Siseminister Mart Helme
Meie ei näinud nendes süüdistustes piisavat kaalu ja piisavat alust, et Mart Järvik oleks pidanud ise tagasi astuma. Meie erakonnana toetasime teda lõpuni, kuid nõustusime peaministriga, et me anname selle lõpliku otsuse langetamise talle. See oli peaministri otsus.

Meie seisime ja seisame Mart Järviku selja taga tänaseni, sest meie arvates tegi ta õigeid asju.

Meie seisime ja seisame Mart Järviku selja taga tänaseni, sest meie arvates tegi ta õigeid asju.

Jutud sellest, et ta kedagi ebaseaduslikult mõjutas, on selgelt ajakirjanduslik liialdus, millele loomulikult opositsioon on hagu alla ajanud. Meie sellega nõus ei ole, me toetasime ja toetame oma ministrit, nüüd juba eksministrit kuni lõpuni. Meie ei arva, et ta on teinud midagi valesti. Kui peaminister leidis, et valitsuse töörahu huvides on vaja tekitada personaalsed muudatused maaeluministeeriumis, me ei pannud sellele ka kätt ette, aga me arvame, et ministril, kes laimusüüdistuste alusel jäi ilma oma töökohast, on täiesti selge õigus kompensatsioonile. Ta peab ka kuidagi eluga edasi minema. Täiesti selge ja mõistlik lahendus.

Reformierakonna liige Urmas Kruuse
Te viitasite oma vastustes, et siin saalis istub kahtlasi isikuid ja vaatasite sügavalt silma. Kas te oma järgmistes vastustes leiate aega mõnda nimetada ja ka seda kahtlast tehingut või tegevust nimetada, et see ei jääks lihtsaks umbmääraseks?

Kui me räägime minister Järvikust, siis küsimus on ju tegelikult ka selles, et lisaks juriidilisele lahendusele on olemas eetiline ja tunnetuslik lahendus. Kõik tehingud ja tegevused peavad ka näima ausatena.

Kui ma õigesti mäletan, siis oli ühes vallas, mida Mart Järvik juhtis, kiirmenetlus otsustuskorras maamüügiga ja see maa müüdi tema pojale. Võib-olla see tundub ääretult korrektne tehing ja võib-olla ka jokk-lahendus, aga selge see, et ühiskonnale see ei paista väga selge.

Kui te viitasite sellele, et kantsler jooksis esimesena ajakirjandusse, siis te ilmselt eksisite või ei mäletanud seda, mida avalikkuse ette informatsioonina on tulnud. Minu teada ta käis peaministri juures augustikuus ja andis märku sellest, et on kahtlased tehingud. Täna te olete peaministri ülesannetes. Kas te oskaksite öelda, kuidas teie oleksite reageerinud selle kantsleri suhtes, kes oleks teie juurde tulnud ja öelnud, et teie valitsuses on minister ja töötavad nõunikud, kes tegelevad kahtlaste asjadega?

Siseminister Mart Helme
Ma ei näe selles tegevuses mitte midagi kahtlast. Ma ei ole näinud nendes üleskirjutustes ja salvestistes, mis on avalikkusesse jõudnud, mitte midagi kahtlast.

Ma ei ole näinud nendes üleskirjutustes ja salvestistes, mis on avalikkusesse jõudnud, mitte midagi kahtlast.

Ma ei ole näinud seal mingeid firmasid, mida oleks personaalselt kuidagi promotud või mille õigusi oleks seal püütud kuidagi eraldi ja eksklusiivselt kaitsta. See on lihtsalt laim, see on meediakära ja sellel ei ole katet sisuliselt.

Mis puutub sellesse, et keegi müüs mingisuguse maatüki kellelegi, siis see oli ka ammu enne seda, kui ta ministriks sai – ma ei näe siin üldse mingeid seoseid. Ja kui te soovite nimesid, siis võtke oma erakonna fraktsiooni nimekiri ette, ajage näpuga järge, te leiate sealt mitu nime.

Valitsuse kokkulepped

Reformierakonna liige Keit Pentus-Rosimannus
Jätkan otsapidi eelmise küsimuse käsitlemist, mis puudutas siis maaeluministri väljavahetamist. Praeguseks te olete ise ka avaldanud, et maaeluministri väljavahetamisega kokku käis terve pakett kokkuleppeid, et te oleksite nõus oma ministrit välja vahetama, ja et ainult üks osa nendest kokkulepetest puudutas maaeluministeeriumi kantsleri vabastamist ja siis poliitilist puhastustööd selles ministeeriumis. Kuna te ise olete nendest salaprotokollidest oma raadiosaates rääkinud, siis mu küsimus on, mis kokkulepped seal taga veel olid, mis on selle salaprotokolli sisu, et te olite nõus oma ministri siis valitsusest ära laskma.

Siseminister Mart Helme
Me oleme vist ilmselt tagasi aastas 1939, kui räägitakse salaprotokollidest. Mingisuguseid protokolle, kaasa arvatud salaprotokolle ei ole!

Me nõustusime Mart Järviku vabastamisega põhjusel, et maaeluministeeriumis oleks võimalik taastada töörahu.

Me nõustusime Mart Järviku vabastamisega väga lihtsal põhjusel, et maaeluministeeriumis oleks võimalik taastada töörahu, me nõustusime selleks, et oleks võimalik maaelu edendamisega edasi minna, me nõustusime, et oleks võimalik edasi minna puhtalt lehelt. Me põhimõtteliselt jätkame samade poliitikatega, see on noorte maale elama asumise soodustamise meetmetega ja paljude muude meetmetega, mida Mart Järvik alustas ja väga edukalt alustas. Me jätkame sellega ja selleks, et me saaksime edasi minna ja oma valijate ees lubadusi täita, me nõustusime selle vangerduse tegema.

Keit Pentus-Rosimannus
See on Martin Helme avalikult öeldud tsitaat, mis kõlab nii, et ministri väljavahetamise juurde käis meil terve pakett muid kokkuleppeid, millest üks osa oli kantsleri väljavahetamine, aga seal kokkuleppes oli veel teisi asju ka, millest võib-olla ei olegi praegu avalikkusele mõtet rääkida. Millised need teised osad on, mis selle kokkuleppe juurde käisid?

Küsin ka seda, et millised poliitilised järelmid järgnevad sellele, kui mõni valitsuse liige on ettevaatamatuse või rumaluse või pahatahtlikkuse tõttu avaldanud riigisaladuse.

Siseminister Mart Helme
Te räägite salaprotokollidest ja mina ütlen teile, et salaprotokolle ei ole. Kokkulepe ja salaprotokoll on kaks väga erinevat asja.

Loomulikult pidasime me läbirääkimisi koalitsioonipartneritega. Loomulikult saavutasime me koalitsioonipartneritega teatud üksteisemõistmise ja loomulikult soovisime me, et need poliitikad, mida Mart Järvik oli algatanud, jätkuksid. Ja me võime siis öelda, et need ongi osa sellest kokkulepete paketist.

Reformierakonna liige Jürgen Ligi

Ärge palun laimake Mart Järvikut! Mart Järvik töötas täiesti ausalt!

Aga rääkige veel, mis need asjad siis täpselt olid. Mitu sellist mitteavalikku asja, nimetame siis kokkulepet on ju otsapidi prokuratuuris. Need, kus siis ministrid on otsustanud, et nemad võivad kamandada mida iganes ja see ongi demokraatia. Mart Järviku tegevuse suhtes andis ka kohus praegu ühe lahendi, see tähendab, et toidujärelevalvel on õigus toidu üle järelevalvet teha ja oma otsuseid langetada. PRIA suhtes minu teada on ka kriminaalasi algatatud. Peaminister on öelnud, et ta ei usalda Mart Järvikut, aga usaldab PRIA-t ja toidujärelevalvet. Rääkige palun, mis need kaalukeeled olid, mis sundisid peaministrit rahuldama teie vajadusi ja oma usaldamatust. Mis see kaup oli, mille vastu te peaministriga vahetust tegite?

Siseminister Mart Helme
Mingit kaupa ei olnud. Ma ütlesin: me soovisime saada kindlust, et poliitikad meie poolt juhitavas ministeeriumis jätkuvad. Kui see on kaup, no siis on ta kaup. Mina isiklikult seda kaubaks ei pea. Ja veel kord: ärge palun laimake! Kõik järjest, Reformierakonna liikmed, ärge palun laimake Mart Järvikut! Mart Järvik töötas täiesti ausalt.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...