Martin Halliku suhtes algatati kriminaalmenetlus

Viisteist Tartu Ülikooli raamatukogu töötajat väitsid, et endine ülemus Martin Hallik ahistas neid ja nende kolleege möödunud aastal asutuse jõulupeol. Hallik olevat üht naiskolleegi ahistanud ka välisreisil ning töökohal.

Pilt: Scanpix

Martin Halliku suhtes algatati kriminaalmenetlus (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

Viisteist Tartu Ülikooli raamatukogu töötajat väitsid, et endine ülemus Martin Hallik ahistas neid ja nende kolleege möödunud aastal asutuse jõulupeol. Hallik olevat üht naiskolleegi ahistanud ka välisreisil ning töökohal.

Ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku suhtes käivitati kriminaalmenetlus, kui ülikooli raamatukogu töötaja avaldusega politseisse pöördus, vahendas BNS Postimeest.

"Ta tegi seda ülikooli juhiste järgi pärast seda, kui ülikool sai vallandamise vaidlustamisel teada, et kaebaja ei ole tõtt rääkinud. Ta valetas toimunu kohta ning jättis rääkimata, et oli Hallikuga korduvalt intiimsuhtes. Kaebaja väitis hoopis, et tal puudus Hallikuga eraeluline kontakt," teatas Halliku advokaat Kristi Sild. "Asjaoludest nähtuvalt on kaebaja nüüd hakanud väitma, et oli intiimsuhtes väidetava sisemise sõltuvuse tõttu. Töövaidluskomisjon on kogu selle temaatika juba läbi käinud, ning vastupidiselt meedia väidetele ei tegelenud töövaidluskomisjon vallandamise formaalse läbiviimise kontrolliga, vaid menetles just nimelt ahistamissüüdistusi," lisas ta.

Sild lausus, et tema hinnangul tulenes politseisse pöördumine ühest küljest hirmust kaotada töökoht, teisalt aga ülikooli soovist survestada töövaidluskomisjoni otsuse tegemisel. Seda kinnitab tema sõnul tõik, et Hallikut teavitati tema vastu politseisse pöördumisest kolm päeva enne töövaidluskomisjoni istungit.

Prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius lausus, et eraelude kaitseks ei avalikusta prokuratuur, mis paragrahvi alusel menetlus käib. Samuti ei avalikusta prokuratuur, millal menetlust alustati. "Kuna teema on delikaatne, siis rohkem informatsiooni ei ole võimalik selle kohta praegu anda," ütles Sinkevicius.

Kohtueelne menetlus jõuab selles asjas lõpule lähikuudel. Seejärel otsustab prokuratuur kogutud materjalide kohtusse saatmise ja selle, kui palju informatsiooni on võimalik avalikustada. Prokurör taotleb kohtult kannatanu eraelu kaitseks istungite kinniseks kuulutamist.

Postimehe artiklis novembri lõpus rääkis viisteist raamatukogu töötajat, kuidas endine ülemus Martin Hallik neid ja nende kolleege möödunud aastal asutuse jõulupeol ahistas. Lisaks väitsid nad, et Hallik ahistas selle aasta juulikuus Prantsusmaal Euroopa teadusraamatukogude ühenduse konverentsil raamatukogu naistöötajat.

Kuna ahistav käitumine väidetavalt jätkus töökohal, esitas naine augustikuus lahkumisavalduse. Ta naasis tööle ülikooli palvel pärast Halliku vallandamist. Sama töötaja kaebusest personaliosakonda sai alguse Halliku vallandamisprotsess. Hallik kaebas vallandamisotsuse töövaidluskomisjoni. Seal tunnistati Halliku töölepingu ülesütlemine tühiseks ning mõisteti ülikoolilt mehe kasuks välja 118 000 euro suurune hüvitis.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...