Mikser: idapartnerluse riigid tuleb meile veelgi lähemale tuua

Eesti soovib Euroopa Liidu idapartnerluse riike veelgi enam EL-iga lähendada, ütles välisminister Sven Mikser Luxembourgi pärast idapartnerluse välisministrite kohtumist.

Pilt: Scanpix

Mikser: idapartnerluse riigid tuleb meile veelgi lähemale tuua (3)

Eesti soovib Euroopa Liidu idapartnerluse riike veelgi enam EL-iga lähendada, ütles välisminister Sven Mikser Luxembourgi pärast idapartnerluse välisministrite kohtumist.

"Euroopa Liidu huvides on stabiilne, turvaline ja jõukas naabrus, kuid selleks tuleb teha tihedat ja igakülgset koostööd," rõhutas välisminister Mikser kohtumisel. "Võime küll tunda head meelt käegakatsutavate tulemuste üle, kuid palju on veel teha. Eesmärk on tuua idapartnerluse riigid meile veelgi lähemale," lisas Mikser, vahendas BNS.

Esmaspäeval toimus Luxembourgis Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus olid peateemadeks EL-NATO koostöö, terrorismivastane võitlus, ränne, Euroopa globaalstrateegia, olukorda Iraagis ning Pärsia Lahe kriis. Vahetult pärast välisasjade nõukogu toimus idapartnerluse välisministrite kohtumine, et veelgi tugevdada omavahelist koostööd.

Välisministrite kohtumisel osales NATO asepeasekretär Rose Gottemoeller, kellega koos arutati Euroopa Liidu ja NATO koostööd. Mikseri sõnul on muutunud julgeolekuolukorras EL-NATO tihe koostöö olulisem kui kunagi varem. "Oluline on keskenduda valdkondadele, kus mõlemad organisatsioonid saavad teineteist täiendada. Läbi koostöö saame lisaväärtust luua küberkoostööle, strateegilisele kommunikatsioonile ja ka koordineeritud õppustele," ütles välisminister Sven Mikser.

Terrorismivastase võitluse kontekstis rõhutati sise- ja välisjulgeoleku seotust ning vajadust parandada koostööd mõlemas valdkonnas. "Eesti eesistumise üks prioriteete on turvaline ja kaitstud Euroopa, mis hõlmab terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust. Eesti pühendub oma eesistumise ajal tänaste otsuste rakendamisele," kinnitas Mikser Eesti toetust.

Kohtumisel anti välisministritele ülevaade ka EL-i ja kolmandate riikide rändepartnerlusest, mis algatati aasta tagasi eesmärgiga aidata kaasa rändekriisi algpõhjuste lahendamisele. Oma sõnavõtul ütles Eesti välisminister, et tööd Aafrika riikidega tuleb jätkata ning kinnitas pühendumust rände teemale ka eesistumise ajal.

Lisaks tutvustas välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini Euroopa globaalstrateegia esimese aasta vaheraportit. Välisminister Mikseri sõnul on viimase aasta jooksul EL-i julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamisel saavutatud enam, kui viimaste kümnenditega. Eesti lähtub oma tegevuses raportis toodud prioriteetidest, näiteks EL-i naabruse vastupanu suurendamine kriisidele ja ohtudele.

Lõunalauas arutasid ministrid olukorda Iraagis, keskendudes Euroopa Liidu võimalustele tagada riigis stabiilsus pärast Mosuli vabastamist Daeshist. Jutuks tuli ka Pärsia lahe kriis, millele liikmesriikidega otsitakse kiiret lahendust.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...