Milliseid muudatusi Eesti elus toob algav aasta?

Valitsuse plaanitud muudatused toovad järgmisest aastast näiteks noortele paremad tingimused suvel töötamiseks, lisaraha tervishoidu ja pikema isapuhkuse.

Pilt: Scanpix
Eesti

Milliseid muudatusi Eesti elus toob algav aasta?

Valitsuse plaanitud muudatused toovad järgmisest aastast näiteks noortele paremad tingimused suvel töötamiseks, lisaraha tervishoidu ja pikema isapuhkuse.

• Töötasu alammäär tõuseb 500 eurole. See tähendab, et alla selle palganumber langeda enam ei tohi. Lisaks on järgmisest aastast alates alampalk esmakordselt terves ulatuses maksuvaba.

• Toimetulekutoetus muutub paindlikumaks. Kui seni väheneb toetus juba esimesel palgapäeval, siis uue süsteemi järgi on tööleasujale kuue kuu jooksul soodsamad tingimused. Õpilastele luuakse sobivamad tingimused töötamiseks näiteks koolivaheajal, kuna edaspidi ei arvata nende töötasu toimetulekutoetuse arvestamisel leibkonna sissetulekute hulka. Lisaks on plaanis tõsta toimetulekupiir seniselt 130 eurolt 140 euroni kuus. Alaealiste toimetulekupiir kerkib seniselt 130 eurolt 168 euroni kuus.

• Taas saab taotleda eelmise valitsuse ajal kaotatud matusetoetust, mille suurus on 250 eurot.

• Uus ravimihüvituste kord muudab retseptiravimid märgatavalt odavamaks neile, kel kulub arstirohtude peale palju raha. Lisaks muutub apteegis käijate elu mugavamaks, kuna hüvitis arvutatakse ostusummalt kohe ravimi ostmisel.

• Isapuhkus pikeneb 30-päevaseks, vanemahüvitisega samaaegne tulu teenimine muutub paindlikumaks. Samuti luuakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus.

• Vanemapuhkust ja -hüvitise saamist võib edaspidi katkestada ning sobival ajal taas jätkata. Vanemapuhkusel saavad olla mõlemad vanemad ühel ajal ning hüvitis säilib ka samaaegse tulu teenimise korral. Igal töötaval vanemal on võimalik iga kuni 8-aastase lapse pealt saada 10 päeva tasustatud lapsepuhkust. Lapsepuhkuse tasu oleks senise töötasu alammäära asemel pool vanema eelmise kalendriaasta keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.

• Tervishoid saab tulevast aastast alates viie aasta jooksul 300 miljonit eurot lisaraha, mis lubab riigieelarvest panustada ravikindlustusse ka vanaduspensionäride eest. Samuti peaks lühenema ravijärjekorrad.

• Loodav noortegarantii lubab omavalitsusel aidata 16–26-aastasi mitteõppivaid või mittetöötavaid noori naasta tööturule ja haridusellu.

Laadimine...Laadimine...