Ministeerium lubab tegeleda korruptsiooniraportis toodud soovitustega

Eesti kaalub Euroopa Nõukogu riikide korruptsioonivastase ühenduse GRECO reedel avaldatud raportis toodud soovitusi, ütles justiitsministeeriumi esindaja.

Ministeerium lubab tegeleda korruptsiooniraportis toodud soovitustega (6)

Eesti kaalub Euroopa Nõukogu riikide korruptsioonivastase ühenduse GRECO reedel avaldatud raportis toodud soovitusi, ütles justiitsministeeriumi esindaja.

Aruandes soovitatakse enam tähelepanu pöörata ministritele ja nende poliitilistele nõunikele, piirates muuhulgas nende võimalusi liikuda peale ametiaega tööpostile, mis on olnud otseselt soetud tema tegevusega kõrge ametiisikuna. "Peame arutama, kuidas seda olukorda lahendada, aga meil on hea näide ametnike puhul, kellel on keeld minna aasta jooksul tööle sellise tööandja juurde, kelle üle ta on teinud järelevalvet ning saaksime sarnast lahendust kaaluda ka ministrite ja poliitiliste nõunike puhul," ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja ja Eesti GRECO delegatsiooni juht Mari-Liis Sööt BNS-ile.

Raportis viidatakse, et kui üldiselt on Eesti seadusloome protsess läbipaistev, siis lobireeglid meil puuduvad. "Korruptsiooniennetuse nõukogu kevadisel kohtumisel arutati lobireeglite teemat, aga nüüd tuleb hakata reaalseid samme astuma. On selge, et avaliku sektori esindaja peab kõikidele huvirühma esindajatele andma võrdsed võimalused pääsemaks ligi informatsioonile ega tohiks eelistada ühte huvigruppi teisele," märkis Sööt. 

Viimaste aastate edusammude eest korruptsiooni vältimisel ning tugeva sisekontrolli ülesehitamisel saab kiita ka politsei. Samas tuuakse aruandes välja, et kuigi Eesti politseis on Euroopa kõrgeim naistöötajate arv, on naistel siiski piiratud võimalused politseis karjääri teha. "Kuigi Eesti politseis on 45 protsenti naistöötajaid, siis juhtivatel kohtadel on naisi pisut alla 25 protsenti," nentis Eesti GRECO delegatsiooni liige ja politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra. "GRECO soovib ka, et politsei suurendaks järelevalvet politseinike kõrvaltegevuste üle ning tõhustaks veelgi vilepuhujate kaitset," tõi Vahtra veel näiteid. 

GRECO hindamine toimub vastastikuse hindamise meetodil, kus riiki hindavad nelja erineva riigi eksperdid ja GRECO sekretariaat. Riigi kohta tehakse analüütiline ülevaade koos soovitustega, mis on täitmiseks kohustuslikud. Pooleteise aasta möödudes peab Eesti andma soovituste täitmisest aru.

GRECO on Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus, kuhu kuulub 49 riiki. Eesti kuulub GRECO-sse alates 1999. aastast ning riiki on varasemalt hinnatud 2001., 2003., 2007. ja 2012. aastal.

GRECO hindamine toimub vastastikuse hindamise meetodil, kus riiki hindavad nelja erineva riigi eksperdid ja GRECO sekretariaat. Riigi kohta tehakse analüütiline ülevaade koos soovitustega, mis on täitmiseks kohustuslikud. Pooleteise aasta möödudes peab Eesti andma soovituste täitmisest aru.

GRECO olulisemad soovitused 2018. aasta raportis:
- Poliitiliste nõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel enne ametikohale asumist, lähtudes eetika kriteeriumidest;
- Tuleb läbi viia riskihindamine, et tuvastada kõrgemate ametiisikute korruptsiooni põhjustavad tegurid;
- Luua reeglid kõrgemate ametiisikute ja avalikku otsustusprotsessi mõjutavate kolmandate osapoolte (lobistide) vaheliseks suhtluseks, tagades nii kontaktide kui teemade avalikustamise;
- Poliitilised nõunikud, kes on seotud ministrite otsuse tegemisega, peavad esitama huvide deklaratsiooni;
- Panna paika töökoha vahetuse reeglid/piirangud kõrgetele ametiisikutele peale valitusest lahkumist;
- Täiustada praegust järelevalvet politseinike väärkäitumise üle, ennekõike tagades sõltumatu kaebuste uurimise mehhanismi ning piisava läbipaistvuse selliste uurimiste läbiviimisel;
- Vilepuhujate kaitset tuleks tugevdada, PPA töötajate teadlikkust tõsta;
- Naised peavad olema esindatud kõikidel PPA tasanditel.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...