Ministeerium teeb ettepaneku taastada omavalitsuste ühinemistoetus

Eelnõuga tehakse ettepanek taastada ühinemistoetus alates 2025. aastast. Eelnõu kohaselt on kavas toetust maksta 100 eurot elaniku kohta. Lisaks ühinemisele on suund soodustada suurte omavalitsuste loomist.

Pilt: Ksenija Kurs/ Foto on illustreeriv
Eesti

Ministeerium teeb ettepaneku taastada omavalitsuste ühinemistoetus

Toimetaja: Sandra Lepik

Eelnõuga tehakse ettepanek taastada ühinemistoetus alates 2025. aastast. Eelnõu kohaselt on kavas toetust maksta 100 eurot elaniku kohta. Lisaks ühinemisele on suund soodustada suurte omavalitsuste loomist.

Rahandusministeerium esitas avalikule kooskõlastusringile ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetus, vahendas BNS. Minimaalne suurus oleks 500 000 eurot ja maksimaalne 1,5 miljonit eurot ühinenud omavalitsuse kohta.

"Eelmisel aastal nõustus valitsus, et ühinemistoetuse taastamine on vajalik ja möödapääsmatu samm, kui tahame omavalitsuste võimekust tõsta. Soovime nende ühinemist julgustada ning olla selles protsessis igati abiks," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

100 eurot toetust elaniku kohta

Eelnõuga tehakse ettepanek taastada ühinemistoetus alates 2025. aastast. Eelnõu kohaselt on kavas toetust maksta 100 eurot elaniku kohta. Lisaks ühinemisele on suund soodustada suurte omavalitsuste loomist. Aabi sõnul saaksid omavalitsused eelnõu järgi lisaks elanikupõhisele toetusele täiendavalt 2 miljonit eurot sel juhul, kui ühinenud üksus on maakonnasuurune.

Valitsuskabinet arutas teemat viimati 2019. aasta lõpus. Nõustuti põhimõtteliselt vajadusega taastada seaduses ühinemistoetuse andmise sätted, et motiveerida omavalitsusi ka pärast haldusreformi enda võimekuse tõstmiseks volikogude algatusel ühinema.

Määrade ja toetuse suuruse küsimus on tõusnud aktuaalseks riigi eelarvestrateegia 2021–2024 koostamisel. Toetus makstakse eelnõu kohaselt välja alates 2025. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel liitunutele. Ühinemiste toetuskulud kantakse 2026. aasta riigieelarvesse.

Teise põhimõttelisema muudatusena kavandatakse seada Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses kriteeriumid, mis võimaldavad omavalitsustel taotleda ka ilma omavahel ühinemiseta haldusüksuse liigi muutmist vallast linnaks ja vastupidi. "Muudatuse eesmärk on anda omavalitsustele võimalus viia tänane määratlus vastavusse tegelikkusega. Näiteks valdavalt maalise asustusega linnal on võimalik lihtsamalt end vallaks nimetada ja valdavalt linnalise asustusega vallal linnaks saada," sõnas minister.

Haldusreform pole leevendanud töökohtade puudust

Opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul ei aita omavalitsuste liitumistoetuse taastamine lahendada Eesti regionaalseid probleeme. Läänemetsa sõnul pole haldusreformi tulemusena kasvanud omavalitsuste suutlikkus mõjutada peamist ääremaastumise põhjust – töökohtade puudust. Paremad ametnikud linna või vallavalitsuses on küll oluline teenuste kohapealt, kuid suurem mõju sellel ääremaastumisele puudub.

Ka nimetas ta arusaamatuks ettepanekut maksta boonusrahasid, kui ühinetakse maakonna suuruseks omavalitsuseks. Läänemetsa sõnul on regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks otsese ja suurema mõjuga võimalus praegu avanemas. "Seni on eurorahade ühetaoline jagamine, kus nõrgemad peavad konkureerima Harjumaa raha ja inimressurssidega, pigem ääremaastumist suurendanud. Kutsun regionaalministrit seisma selle eest, et Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahenditest kolmandik otsustataks kohapeal, arvestades Eesti piirkondlikke eripärasid ja kohalikke eesmärke," sõnas ta. 

Vallast linnaks muutumist võib taotleda vähemalt 5000 elanikuga asulaga kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, linnast vallaks saamisel elanike arvulist kriteeriumi ei ole. Otsuse põhjendamisel tuleb ühe kaalutlusena välja selgitada ja arvestada ka vastava valla või linna elanike eelistused. Arvestada tuleb ka piirkonna ajaloolist tausta, sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, geograafilisi, looduslikke ja muid tingimusi. 

Vastuvõtmise korral jõustuvad muudatused 2021. aasta 1. juunist.

Laadimine...Laadimine...