Mupo taotles tänavu aresti 72 "jänesele" ja 24 piraattaksojuhile

Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) taotles kohtult tänavu esimesel poolaastal tasumata jäetud rahatrahvide asenduskaristusena aresti 96 korral, millest 72 juhtu olid ühistranspordis piletita sõitmised ja 24 juhtu taksoveoeeskirjade rikkumised.

Mupo taotles tänavu aresti 72 "jänesele" ja 24 piraattaksojuhile

Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) taotles kohtult tänavu esimesel poolaastal tasumata jäetud rahatrahvide asenduskaristusena aresti 96 korral, millest 72 juhtu olid ühistranspordis piletita sõitmised ja 24 juhtu taksoveoeeskirjade rikkumised.

Praeguseks on Harju maakohus lahendanud 96 arestitaotlusest 70. "Kohus määras asenduskaristusena aresti 23 juhul, 24 juhul määras kohus üldkasulikku tööd, neljal juhul tasusid isikud trahvi enne asenduskaristuse määramist ja 19 juhul jättis kohus asenduskaristuse avalduse rahuldamata, sest mupo ega kohus ei suutnud isiku asu- või elukohta välja selgitada," ütles mupo jurist Arnold Visman, vahendas BNS.

Vismani sõnul mõistis kohus 23 lahendiga kokku 186 arestipäeva. 24 lahendiga mõistis kohus asenduskaristusena ühiskondlikku tööd ja süüdlased peavad töötama kokku 1420 tundi. "Kahel juhul asendas kohus ühiskondliku töö hiljem arestiga, sest isik ei ilmunud tööle," lausus Visman.

"Harju maakohus on teinud tänuväärset tööd nii isikute tagaotsimisel kui asenduskaristuste kohaldamisel," lausus Visman. "Rahatrahvi asendamise aresti või üldkasuliku tööga lahendab kohus süüdlase osavõtul. Seega, kui süüdlane kohtusse ei ilmu või politsei kaasabil teda sinna toimetada ei õnnestu, ei saa kohus asenduskaristust määrata. Kehtiv kriminaalmenetluse seadustik ei näe ette süüdlaste tagaotsimist politsei poolt. Seega jätkub töö nende isikute elukoha väljaselgitamiseks mupo võimaluste piires."

Trahviotsuse järgselt on isikul 15 päeva otsustamiseks, kas ta tasub trahvi või vaidlustab kohtus selle määramise. Kui ta kumbagi ei tee, saadab mupo otsuse kohtutäiturile sundtäitmiseks. Täitur püüab nõuet täita, kuid kui see osutub mingil põhjusel võimatuks, teavitab ta sellest mupot, kes taotleb Harju maakohtult asenduskaristuse kohaldamist. Asenduskaristus on arest või üldkasulik töö, arvestusega, et 10 trahviühikut võrdub ühe arestipäevaga või kahe tunni üldkasuliku tööga. "Üldkasulikku tööd saab kohus kohaldada vaid juhul, kui isik sellega nõustub, tema tervislik seisund seda võimaldab ja ta ei tarvita narkootilisi aineid," ütles Visman.

2013. aasta kaheksa kuuga esitas mupo kohtule 45 asenduskaristuse määramise avaldust, neist 35 korral oli tegu taksoveoeeskirjade rikkumise ja kümnel korral sõiduõiguseta ühistranspordis sõitmisega.

Vismani sõnul ei toimu mupos kampaaniat karistuspoliitika karmistamiseks. "Täidame vaid meile pandud ülesandeid. Eelmisel aastal asus ametisse tööle jurist, kelle ülesannetesse lisati tegelemine määratud, kuid tasumata jäetud rahatrahvidega," selgitas Visman arestitaotluste arvu suurenemist.

Laadimine...Laadimine...