MUUDATUSED UUEST AASTAST:  Tõusevad pension ja õpetajate palk

Paljulapseliste perede toetustest on osa edaspidi tulumaksust vabastatud ning linna puudega laste toetuse taotlust ei pea enam igal aastal uuesti esitama.

Eesti

MUUDATUSED UUEST AASTAST: Tõusevad pension ja õpetajate palk (6)

Pealinn

Paljulapseliste perede toetustest on osa edaspidi tulumaksust vabastatud ning linna puudega laste toetuse taotlust ei pea enam igal aastal uuesti esitama.

Kolmelapselistele peredele täiendavad 1200 eurot maksuvaba tulu aastas

Tulumaksuseaduse muudatused jätavad lasterikastele peredele lisaraha ja toovad mitmeid maksusoodustusi.

Riik vabastab tulumaksust toetused, mis aitavad parandada lasterikka pere elamistingimusi ja muuta väikest elamut energiasäästlikumaks. Täiendav maksuvaba tulu lapse eest suureneb alates kolmandast lapsest saja euro võrra kuus. Maksuvaba tulu lapse eest ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.

Linna puudega lapse toetuste taotlemine lihtsamaks

Enam ei pea puudega lapsele toetuse saamiseks linnale igal aastal uuesti taotlust esitama. Toetuse tingimuste täitmisel makstakse toetus välja automaatselt kord aastas toetuse saaja sünnikuul.

Juhtkoera pidamise toetuse saamisel peab koer olema lemmikloomaregistris, läbida tuleb taotleja ja juhtkoera kokkuõpe ja iga-aastane veterinaarkontroll. 

Põllupidajate toetused kasvavad kümne miljonini

Suurim muudatus on seotud üleminekutoetuste ehk top-up toetuse suurendamisega põllumeestele.

See summa suureneb 5 miljoni euro võrra, mis tähendab, et põllumeestele ette nähtud summa ulatub tuleval aastal 10,3 miljoni euroni. See aitab kaasa Eesti põllupidajate konkurentsivõimele.

Linna arveid mugavam maksta

Juba detsembris saab linna esitatud arveid maksta e-teeninduses, mis võttis üle endise iseteeninduse funktsioonid.

Masinloetava arvena liigub e-arve läbi operaatorfirma arve esitaja masinast arve saaja masinasse, ilma et inimene arve andmeid käsitsi töötleks. Viide e-teenindusele taotlen.tallinn.ee on üleval linna veebilehe avalehel. E-teeninduses näeb sisse loginud kasutaja kõiki oma arveid, saab sooritada makseid ja näha viimase viie aasta maksete ajalugu ja dokumente. Tehniliste probleemide korral saab ühendust võtta aadressil eteenindus@tallinnlv.ee.

Linna sünni- ja surmatoetuse taotlemise kord lõdveneb

Sünnitoetust saab uuest aastast taotleda ka vanem, kes ei ela lapsega samal aadressil.

Matusetoetuse taotlust võib uue korra järgi esitada kolme kuu asemel kuue kuu jooksul surmapäevast alates. Kui varem tegeles taotlusega ka perekonnaseisuamet, siis uuest aastast menetleb seda ainult linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Tulusid võib deklareerida kuu aega kauem

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg pikeneb 30. aprillini ning tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg 1. oktoobrini.

Edaspidi vabastatakse välismaalt saadud dividendid Eestis tulumaksust üksnes juhul, kui dividendilt on tulumaks kinni peetud või selle aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud. Füüsilisest isikust ettevõtja avansiliste maksete tasumise piirmäär tõuseb 64 eurolt 300 eurole.

Euroopa poliitikas saavad kaasa rääkida ka 16-aastased noored 

Edaspidi võivad kodanikualgatuse toetusavaldusi allkirjastada ka 16-aastased, seni oli vanuse alammäär 18.

Et mõjutada EL-i poliitikat, peab Euroopa kodanikualgatus koguma miljon toetushäält vähemalt seitsmest liikmesriigist. Osalusdemokraatia lubab teha ettepanekuid õiguslike muudatuste kohta kõigis Euroopa Komisjoni valdkondades, nt keskkond, põllumajandus, energeetika, transport, kaubandus. Kodanikualgatuse korraldajate rühmi abistab siseriiklikult siseministeerium.

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate palk tõuseb

Jaanuarist saab põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja miinimumpalgaks ehk töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 1315 eurot kuus.

Praegu on õpetaja miinimumpalk 1250 eurot kuus. Arvestuslikult kasvab õpetajate keskmine brutokuupalk seniselt 1500 eurolt 1540 euroni. Õpetaja tegeliku palga lepivad kokku koolipidajad ja koolijuhid.

Sünnitushüvitist või koondamishüvitist saaks iga kuu

Aasta lõpus sünnitus- või koondamishüvitise saanud võivad lükata osa oma hüvitisest maksustamise mõttes järgmisesse aastasse.

Nii saab kasutada maksuvaba tulu senisel tasemel ja sünnitushüvitist või koondamishüvitist saaks iga kuu.

Tarbijavaidlusi saab lahendada istungita

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet said suuremad õigused internetis järelevalve tegemiseks.

Näiteks saab küsida teavet igalt isikult (sh pangalt), kui on vaja tuvastada tehingus vastutavaid isikuid. Tarbijate õiguste hoidmiseks on ametil õigus takistada äärmuslikul juhul ka juurdepääsu petisest e-poele või ohtlikule mobiilirakendusele. Tarbijavaidluste komisjonis saab peagi vaidlusi lahendada ka üheliikmelises komisjonis ja kaebaja nõusolekul kirjaliku menetlusega ilma istungita.

Uus elukoht aitab tänavalt tavaellu naasta

Inimestele, kes soovivad tänavaelust loobuda, pakub linn elukohta ka uutes kohtades – Sõpruse pst 5 ühiselamus ja aadressil Kauge 4.

Neis sotsialamajutusüksustes koostavad spetsialistid inimesele individuaalse tegevusplaani, paremini eluga toime tulema õpetavad nõustajad. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Resotsialiseerumisteenus aitab neid Tallinna elanikke, kes kehva sissetuleku tõttu ei saa endale oma kodu lubada.

Ees ootab suurim pensionitõus

Järgmisel aastal tõuseb keskmine vanaduspension 45 euro võrra, mis on suurim pensionitõus viimase 12 aasta jooksul.

Valitsus eraldas erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot. Nii on järgmise aasta 1. aprillist oodata 44-aastase staažiga inimese keskmiseks vanaduspensioniks 528 eurot kuus senise 483 euro asemel. Kõikidele pensioniliikidele kokku kulub 2020. aastal 1,98 miljardit eurot.

Puuetega laste toetused mitmekordseks

Keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused kasvavad 1. jaanuarist praegusega võrreldes kahekordseks ning sügava puudega lapse toetus kolmekordseks.

Keskmise puudega laps hakkab saama 138 eurot toetust ja raske puudega laps 161 eurot. Sügava puudega laps hakkab saama 241 eurot.

Ranitsatoetust saab nüüd taotleda kohe aasta algusest

Ranitsatoetuse saamiseks peab vanem olema tallinlane vähemalt lapse koolimineku aasta 1. jaanuarist. Seni oli nõutud vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut. Ellusuunamistoetust saab üks kord ja seda enam osade kaupa ei maksta.

Pensionilisa toetuse taotlemise tähtajad muutuvad. Uuest aastast saab seda taotleda järgmisel aastal pärast pensioni määramist või osalise töövõime või töövõime puudumise kinnitamist. Enam ei tule esitada taotlust sünnikuule eelneval kahel kuul või sünnikuul.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...