Muusik Toomas Rull põgenikekvoodist: Eesti rahvast sõidetakse teerulliga üle

Põgenike puhul meenub Rullile Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, kus võeti vastu programm, mis tuli täita viisaastakuga, veel parem kui nelja-aastakuga. "Antud juhul on vaja asi korda ajada kahe aastaga. Käsk tuleb väljastpoolt ja Eesti rahval sõnaõigust pole. Kui keegi peakski vastu hakkama, on sellele vastuargument, et oleme ise EL valinud ja mandaadi andnud. Praktiliselt oleme ise kõiges süüdi."

Pilt: Scanpix

Muusik Toomas Rull põgenikekvoodist: Eesti rahvast sõidetakse teerulliga üle

Põgenike puhul meenub Rullile Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, kus võeti vastu programm, mis tuli täita viisaastakuga, veel parem kui nelja-aastakuga. "Antud juhul on vaja asi korda ajada kahe aastaga. Käsk tuleb väljastpoolt ja Eesti rahval sõnaõigust pole. Kui keegi peakski vastu hakkama, on sellele vastuargument, et oleme ise EL valinud ja mandaadi andnud. Praktiliselt oleme ise kõiges süüdi."

Rull leiab, et tuhatkond pagulast on Eesti jaoks liiga palju. "See olukord on meile peale surutud ning piltlikult öeldses sõidetakse Eesti rahvast teerulliga üle. Kõik on justkui juba ära otsustatud ja see, mida näeme-kuuleme, on järellainetus. Kõik käib nagu tagurpidi, mingid sammud tehakse ära ja alles seejärel hakatakse mõtlema."

Muusik tõi näiteks, et sotsiaalmeediat jälgidel oli kooseluseaduse vastuvõtmisel pooldajaid tunduvalt rohkem kui nüüd pagulaste vastuvõtmisel. 

"Olen muusik ja musitseerin erinevast rahvusest inimestega erinevate rahvuste muusikat erinevate maadel. Muusikaga on selles mõttes lihtne, et olgu inimene mistahes usku või nahavärvi, kui hakatakse pilli mängima räägib muusika ja probleeme kunagi ei ole.

Rulli jaoks on oluline, et pagulaste vastuvõtmine oleks loomulik ja vastavalt Eesti võimetele, mitte kvoodiga ette määratud. "Inimesed, olgu nad kasvõi samast soost, leiavad teineteist, armastavad teineteist ja abielluvad. Nad on õnnelikud ja kellelegi ei ole midagi peale surutud, kedagi pole pandud fakti ette. Kui kõik kulgeb loomulikku teed, pole probleemi. Kedagi aga vägisi armastama ja austama hakata ei ole võimalik."

"Me keegi pole hiromandid ja ennustajad ega oska ette näha, mida põgenike vastuvõtt meile tegelikult kaasa toob. Oskame seda aimata vaid teiste, ümberkaudsete maade kogemusest ja läbielatud olukordadest. Saame analüüsida nende konkreetseid fakte."

Rull loodab, et meil läheb kõik hästi. "Pagulasi on ju erinevaid, mõned tulevad, et edasi liikuda, mõned tulevad, et jääda. Tihtipeale on jääjaid vähem. Seda enam, et meil pole selleks soodustavat sotsiaalset pinnast. Küll on põgenike vastuvõtmine makk, millel tagasikerimise nuppu pole. Kui see on käima vajutatud, siis nii ongi."

"Loomulikult peaksime saama ise otsustada, kui palju põgenikke vastu võtame, kui palju üldse oleme valmis vastu võtma. Küsimus pole ju ainult rahas."

Laadimine...Laadimine...