Narkoainete internetist tellimine võib viia 15 aastaks trellide taha

"MTA uurimisosakonnal on kõik kriminaalmenetluse seadustikus loetletud õigused. See tähendab, et tellija tuvastamiseks ja lisatõendite kogumiseks saab kasutada jälitustoiminguid ning tehakse rahvusvahelist koostööd teiste õiguskaitseorganitega," kinnitas Koppelmaa.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Narkoainete internetist tellimine võib viia 15 aastaks trellide taha (3)

Erki Varma

"Kui postiga tellib narkootikume üks inimene, siis on maksimaalseks võimalikuks karistuseks 10 aastat vabadusekaotust," selgitas Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa. "Kui tellitakse grupi poolt või korduvalt, siis on võimalik maksimaalne karistus 15 aastat vabadusekaotust."

Väärteomenetluse raames on Koppelmaa sõnul võimalik määrata rahatrahvi kuni 1200 eurot ja konfiskeerida keelatud ained. Teatud juhtumitel on võimalik määrata ka aresti. "Postiga narkootikumide tellimine on karistusseadustiku alusel karistatav," nentis Koppelmaa. "Kui tellitud narkootikumide kogus on vähemalt 10 inimesele narkojoobe tekitamiseks piisav, alustatakse kriminaalmenetlus karistusseadustiku § 184 alusel, mis on esimese astme kuritegu."

Karmidele karistustele vaatamata on Maksu- ja Tolliameti statistika kohaselt tänavu narkootiliste ainete posti teel tellimine taas pisut tõusma hakanud. Kui 2016. aastal oli narkoainete tellimise kahtlusega juhtumeid 621, siis 2017. juba 695 ning 2018. 742. Möödunud aastal langes selliste juhtumite arv 602 peale, kuid tänavu on hakanud arv taas tõusma ning esimese kuue kuuga on registreeritud 353 juhtumit.

Tellivad noored narkoharjumusega täiskasvanud

Üldjuhul tellivad Koppelmaa sõnul postiga narkootilisi aineid noored täiskasvanud, kellel on eelnev narkootiliste ainete tarvitamise kogemus olemas ning eelistus mõne kindla narkootikumi omandamiseks. Narkootilist ainet sisaldava aine tellimisel kasutatakse tihti ka valenime või aadressi.

Nii mõistis Harju maakohus näiteks mullu suvel kahele noorele mehele (toona 23- ja 24-aastased) korduva interneti kaudu posti teel narkootiliste ainete tellimise eest karistuseks nelja aasta ja kuue kuu ning kolme aasta ja kuue kuu pikkused karistused. Mõlemad eesti keelt emakeelena rääkivad noormehed olid varasemalt kriminaalkorras karistamata.

Mehed tellisid kahepeale kokku tõendatult kaheksal korral keelatud narkoaineid – viiel korral LSD-d ja kolmel korral amfetamiini. Neid postisaadetisi tellijatel kätte saada ei õnnestunud, kuna tellitud narkootilised ained leiti ja võeti tolliametnike poolt kontrolli käigus ära. Samas leiti noormeeste kodust väikeses koguses veel teisigi narkoaineid ning ühe noormehe sülearvuti analüüs näitas, et ta oli suure tõenäosusega varemgi internetist keelatud aineid tellinud.

"Internetist tellitud narkootilised ained on üldjuhul amfetamiin või metamfetamiin, MDMA, marihuaana, LSD ja teised hallutsinogeensed ained, kuid on ka arvestatav hulk kokaiini ja narkootilisi ning psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid," rääkis Koppelmaa. Läbi aegade on kolm kõige populaarsemat lähteriiki olnud Holland, Suurbritannia ja Saksamaa.

Võitluses kasutatakse narkokoeri ja läbivalgustamist

Narkootilisi aineid tellitakse reeglina pimeveebist ehk otsingumootoritele varjatud internetist, kus kauplemine käib enamasti krüptorahaga ning isikuandmeid ei küsita. Anonüümsuse tagamiseks on üldjuhul vajalik ka spetsiaalne veebilehitseja, näiteks Tor.

Koppelmaa sõnul teevad postiga ja postisaadetistega töötavad tolliametnikud narkosaadetiste leidmiseks pidevalt riskianalüüsi, samuti on Maksu- ja Tolliametis kasutuses ka narkokoerad ning muud tehnilised vahendid (nt läbivalgustusseade) narkoainete tuvastamiseks ja hiljem tellijate väljaselgitamiseks. Lisaks teeb MTA tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

"MTA uurimisosakonnal on kõik kriminaalmenetluse seadustikus loetletud õigused. See tähendab, et tellija tuvastamiseks ja lisatõendite kogumiseks saab kasutada jälitustoiminguid ning tehakse rahvusvahelist koostööd teiste õiguskaitseorganitega," kinnitas Koppelmaa.

Et rikkumisi oleks vähem, oleks tema sõnul vaja juurde ressurssi ning suurendada eelarvet tehniliste vahendite ja programmide soetamiseks. "Samuti oleks vajalik kriminaalmenetluse seadustikust tuleneva üldmenetluse pädevuse andmine Maksu- ja Tolliametile," leidis Koppelmaa.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...