Õiguskantsler kontrollib ühekordsete teenustasude maksustamist

"Et oleks üheselt selge, millisel juhul peab ühelt füüsiliselt isikult teisele võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt sotsiaalkindlustusmakseid tasuma, palun Teil kaaluda seaduste asjakohast täpsustamist," kirjutas õiguskantsler Ülle Madise.  

Pilt: Mats Õun
Eesti

Õiguskantsler kontrollib ühekordsete teenustasude maksustamist

Toimetaja: Sandra Lepik

"Et oleks üheselt selge, millisel juhul peab ühelt füüsiliselt isikult teisele võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt sotsiaalkindlustusmakseid tasuma, palun Teil kaaluda seaduste asjakohast täpsustamist," kirjutas õiguskantsler Ülle Madise.  

Eesti Maksumaksjate Liit palus õiguskantsleril kontrollida, kas ühelt füüsiliselt isikult teisele makstavate ühekordsete teenustasude maksustamist reguleerivad õigusnormid on kooskõlas põhiseadusega, vahendas BNS. 

Liidule valmistab muret, et sotsiaalmaksuseadus ja sotsiaalkindlustusmakseid  reguleerivad seadused on õiguslikult ebaselged ning arusaamatud isegi asjatundjatele, rääkimata inimesest, keda kõnealune regulatsioon puudutab, kirjutas Madise rahandusminister Martin Helmele.

Põhiseaduse kohaselt peavad kõik maksukohustuse elemendid olema sätestatud seadusega, nii et igaühel oleks võimalik aru saada, mis makse, millises korras ja millal tuleb tasuda.

"Et oleks üheselt selge, millisel juhul peab ühelt füüsiliselt isikult teisele võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt sotsiaalkindlustusmakseid tasuma, palun Teil kaaluda seaduste asjakohast täpsustamist," kirjutas Madise.  

Samuti palub õiguskantsler rahandusministeeriumil analüüsida töötamise registreerimist reguleerivate normide muutmise ja täiendamise vajadust.

Laadimine...Laadimine...