Õiguskantsler: videovalve tuleks paigaldada kõigisse kainestusmaja kambritesse

Õiguskantsler soovitab kainestusmajas viibivate kinnipeetute turvalisuse tagamiseks kõik kainestusmaja kambrid varustada videovalvega.

Pilt: Scanpix

Õiguskantsler: videovalve tuleks paigaldada kõigisse kainestusmaja kambritesse

Õiguskantsler soovitab kainestusmajas viibivate kinnipeetute turvalisuse tagamiseks kõik kainestusmaja kambrid varustada videovalvega.

Joobes isiku puhul on terviserikke tõenäosus võrdlemisi kõrge ja ka viimastel aastatel politsei aresti- või kainestuskambrites aset leidnud kinnipeetute surmajuhtumid kinnitavad seda.

Õiguskantsleri nõunikud korraldasid juunis etteteatamata kontrollkäigud politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri kesklinna ja Ida-Harju politseijaoskondade arestikambritesse ja Põhja prefektuuri arestimaja kainestusmajja.

Kontrollkäigul selgus, et kainestusmajas on osad kambrid mõlemal korrusel videovalvega varustatud ning isikute neisse kambritesse paigutamine toimub ohuhinnangu põhiselt, kus kaalutakse ka kainestatava terviseseisundit ja sellest lähtuvaid võimalikke riske.

Üheks meetmeks, mis küll lühiajalise, aga kinnipeetu tervise seisukohalt riskantsema kainestamise kontekstis aitab järelevalvet tõhustada, on videovalve kohaldamine, leiab õiguskantsler ning soovitab kõik kambrid varustada videovalvega.

Laadimine...Laadimine...