Olev Tomson korraldab meeleavalduse politsei- ja justiitsasutustes vohava võimu kuritarvitamise vastu

Tomsoni sõnul varjatakse ja vaikitakse maha prokuröride ja kohtunike poolt õigusemõistmisel toimepandud I-astme kuriteod ja vormistatakse teadlikult vale kohtuotsus, kõrvaldades süüd välistavad tõendid ning luues kunstlikud tõendid. Täna algab pikett kell 12 justiitsministeeriumi ees ning homme kell 8.30 Toompeal.

Pilt: Scanpix

Olev Tomson korraldab meeleavalduse politsei- ja justiitsasutustes vohava võimu kuritarvitamise vastu (2)

Tomsoni sõnul varjatakse ja vaikitakse maha prokuröride ja kohtunike poolt õigusemõistmisel toimepandud I-astme kuriteod ja vormistatakse teadlikult vale kohtuotsus, kõrvaldades süüd välistavad tõendid ning luues kunstlikud tõendid. Täna algab pikett kell 12 justiitsministeeriumi ees ning homme kell 8.30 Toompeal.

Korraldan 9. ja 10. veebruaril meeleavalduse seoses Hanno Pevkuri ja Andres Anvelti juhitavate ministeeriumite haldusalas olevate politsei- ja justiitsasutustes vohava võimu kuritarvitamise ja omavoliga, mille kohta esitan piketil fakte kahes vastandlikus suunas:

1) Ühelt poolt varjatakse ja vaikitakse maha prokuröride ja kohtunike, sealhulgas ka riigikohtunike poolt õigusemõistmisel toimepandud I-astme kuriteod olukorras, kus kuriteo toimepanekut tõendavad faktid, so tõendite teadlikku kõrvaldamist tõendavad dokumendid ja kohtuotsused, mitte aga subjektiivsed arvamused.

Samamoodi võtab politsei teatud juhtudel oma kaitse alla ja ei alusta menetlust isikute suhtes, kes on toime pannud kelmuse ja veel mitu kuritegu ning seda olukorras, kus kuriteo toimepanekut tõendavad samuti dokumendid!

2) Teisel juhul, kui isik ei kuulu süsteemi kaitse alla, toimub kohtueelne ja kohtumenetlus Staliniaegsel viisil: süüd välistavate tõendite kõrvaldamise ning kunstlike tõendite loomisega ja sel viisil teadvalt vale kohtuotsuse vormistamisega. Selle tõsise süüdistuse tõelevastavuse kinnituseks on esitada hulgaliselt tõendeid.

Eeltoodud äärmiselt tõsise ja ohtliku olukorra esiletoomiseks politsei- ja justiitsasutustes ning sellisele olukorrale Riigikogu tähelepanu juhtimiseks teen ettepaneku kajastada minu piketti/meeleavaldust ka Teie väljaande poolt. Probleemi mittekäsitlemine ja mahavaikimine võib tähendada, et järjekordne politsei- ja justiitsasutuste ohver võite olla ise või keegi teie tuttav.

Kuna antud juhul on olemas faktid, mis ilmnevad kohtuotsustest, et süüd välistavad tõendid on kohtunike poolt teadlikult kõrvaldatud või nendest tõenditest tuleneva õigusjõuga pole lihtsalt arvestatud, siis peab igal juhul nõudma uurimise alustamist , et välja selgitada, kas tegu oli kuriteoga, väärteoga või kohtunike äärmiselt suure lohakuse ja eetikanormide rikkumisega. Olenemata sellest, milliseks õigusrikkumiseks tõendite kõrvaldamine tunnistada, on ilmselge, et tegu on kohtuveaga, mistõttu tuleb nõuda kohtuasja uut läbivaatamist.

Samas kohtunikud teavad, et teadvalt vale kohtuotsuse tegemise eest reeglina nende vastu menetlust ei alustata! Kas keegi teab, millal mõni kohtunik tõendi kõrvaldamise ja teadvalt vale kohtuotsuse tegemise eest kriminaalvastutusele võeti?

Eesti rahvas ei tahtnud päris kindlasti sellist Eestit, kus politsei- ja justiitsasutused toimivad varjatult Stalini-aegsel kombel ja põhiõiguste räige rikkumisega.

Pikett toimub praeguse kava kohaselt 9. veebruaril algusega kell 12.00 justiitsministeeriumi maja ees. Seejärel liigun Riigikogu ette ning hiljem suundun siseministeeriumi hoone juurde.

Teisipäeval 10.veebr alustan piketti Toompeal kell 8.30 , siis liigun justiitsministeeriumi maja ette ja kõige lõpuks umbes kell 11.30 olen siseministeeriumi hoone juures.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...