Olympicu aktsiad kätte saanud Odyssey teatas Olympicu ühendamisest

Reedel kõik Olympicu aktsiad kätte saanud Odyssey Europe otsustas Olympicu endaga ühendada.

Pilt: Scanpix

Olympicu aktsiad kätte saanud Odyssey teatas Olympicu ühendamisest

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Reedel kõik Olympicu aktsiad kätte saanud Odyssey Europe otsustas Olympicu endaga ühendada.

Olympic teatas börsile, et firna ainuaktsionär Odyssey Europe AS võttis vastu otsuse, millega kiideti heaks Olympicu kui ühendatava ühingu ühinemine Odyssey-ga kui ühendava ühinguga.

Olympicu omanik Odyssey Europe viis väikeaktsionäride squueze-outi reedel lõpule ehk kõik Olympicu aktsiad kuuluvad nüüd Odysseyle.

Olympic esitas neljapäeval börsile taotluse Olympicu väikeaktsionäride aktsiate ülekandmiseks Odyssey Europe'ile 1,4-eurose hüvitise eest aktsia kohta.

Avalduse kohaselt toimus Nasdaq CSD SE Eesti filiaali poolt vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmine Odyssey Europe väärtpaberikontole ning rahalise hüvitise vähemusaktsionäride pangakontodele kandmine reedel. Tehing toimus automaatselt.

Kasiinofirma üldkoosolek kiitis septembri alguses heaks vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise, kus Olympic ühineb Odyssey Europe AS-iga, rahalise hüvitise vastu summas 1,40 eurot aktsia kohta.

Pärast seda, kui Harju maakohus keelas Olympicul ajutiselt firma täisosalust soetada sooviva Novalpina Capitali huvides aktsiakapitali suurendamise, esitas Novalpina taotluse Olympicu liitmiseks nende tütarfirmaga, mis tähendaks, et väikeinvestorite osalus ostetaks niinimetatud squeeze-out protseduuriga välja.

Novalpinale kuuluv Odyssey Europe esitas Olympic Entertainment Groupile taotluse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest, milleks on 1,40 eurot aktsia kohta. See summa on väiksem vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus aktsionäridele pakutud 1,9 eurost.

Nimelt soovib Novalpina ühendada Olympicu Odyssey Europe'iga vastavalt äriseadustiku squeeze-out sätetele. Nimelt näeb seadus ette, et kui ühendavale aktsiaseltsile kuulub vähemalt 90 protsenti ühendatava aktsiaseltsi aktsiakpitalist, võib ühendatava aktsiaseltsi, siinkohal Olympicu üldkoosolek ühendaja taotlusel otsustada kolme kuu jooksul ühinemislepingu sõlmimisest aktsiate ülevõtmise.

Ettevõtte börsilt viimise vastustamisest on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada.

Laadimine...Laadimine...