Opositsioon esitas Järviku vastu umbusaldusavalduse

Riigikogu opositsioonierakonnad esitasid neljapäeval umbusaldusavalduse maaeluminister Mart Järviku vastu.

Pilt: Albert Truuväärt

Opositsioon esitas Järviku vastu umbusaldusavalduse

Toimetaja: Toomas Raag

Riigikogu opositsioonierakonnad esitasid neljapäeval umbusaldusavalduse maaeluminister Mart Järviku vastu.

"Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Minister Järvik valetab, ei tunnista eksimusi, mis on tehtud toiduohutuse tagamise valdkonnas seoses veterinaar- ja toiduameti kui sõltumatu ameti töö takistamises. Lisaks on minister sattunud huvide konflikti palgates oma nõunikuks, isiku, kes samaaegselt esindas kohtuvaidlustes osapoolt, keda süüdistatakse PRIA-lt raha välja petmises," seisab umbusaldusavalduses.

"Üleval on kahtlus, et minister on jätnud PRIA-le andmata volituse kahjude väljanõudmiseks ehk pole otsuste tegemisel arvestanud riigi huvide esindamist ja on asunud kitsa erahuvi teenistusse," seisab avalduses.

Opositsioon heidab Järvikule ette, et ministrina laskis ta listeeriaskandaalil kerida kogu suve ja sügise. 

"Maaeluminister ründas enda alluvuses olevat veterinaar- ja toiduametit, soovitades amet kohtusse kaevata," märgivad umbusaldajad, kelle hinnangul võib sõltumatu toiduohutuse eest vastutava ameti poliitiline ründamine Eesti toiduekspordile tuua katastroofilisi tagajärgi.

"Seoses listeeriaskandaaliga on minister Järvik jäänud vahele ka valetamisega," seisab avalduses. "On selge, et maaeluminister Mart Järvik ei taju ministri sõna kaalu ning valetab tahtlikult aja kohta, millal ta esimest korda listeeriabakterist kalatööstuses kuulis."

"Lisaks ebakompetentsele tegutsemisele toiduohutuse valdkonnas on minister sattunud korruptsioonikahtlusega huvide konflikti. Täna on algatatud kriminaalmenetlus, kontrollimaks kas maaeluministri lepinguline õigusala nõustaja Urmas Arumäe on kallutanud ministrit tegutsema talle kuuluva advokaadibüroo klientide huvides, kellel lasub süüdistus PRIA toetuste väärkasutamises," seisab avalduses.

"Oleme veendunud, et maaeluminister Mart Järvik ei saa jätkata maaeluministri ametikohal ja soovime avaldada ministrile umbusaldust," seisab avalduses.

Valitsus otsustas taotleda riigikogu juhatuselt maaeluminister Mart Järviku suhtes algatatud umbusaldusavalduse võimalikult kiiret arutamist, edastas valitsuse pressiesindaja.

Valitsus palub umbusalduse avaldamise nõude arutamist riigikogu neljapäevasel istungil.

Laadimine...Laadimine...