PÄÄSTAME MAAILMA: EL võib vabaneda ühekordsetest plasttoodetest

Euroopa Liit tegi ettepaneku keelustada blokis ühekordsed plasttooted nagu joogikõrred, plastmassist vatitikud, noad-kahvlid, taldrikud, õhupallipulgad jne ning kutsus aastaks 2025 koguma taaskasutamiseks suurt osa plastpudelitest.

Pilt: Scanpix

PÄÄSTAME MAAILMA: EL võib vabaneda ühekordsetest plasttoodetest

Euroopa Liit tegi ettepaneku keelustada blokis ühekordsed plasttooted nagu joogikõrred, plastmassist vatitikud, noad-kahvlid, taldrikud, õhupallipulgad jne ning kutsus aastaks 2025 koguma taaskasutamiseks suurt osa plastpudelitest.

"Plastjäätmed on kahtlemata suur probleem ja eurooplased peavad selle lahendamiseks koos tegutsema," vahendas BNS Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi sõnu. "Tänased ettepanekud vähendavad ühekordsete plasttoodete hulka meie poeriiulitel rea meetmete kaudu."

Ettepanek kutsub keelustama kümmet kõige sagedamini Euroopa randadest leitavat ühekordset plasttoodet ning kaotatud ja mahajäetud püügivahendeid. Keeld peaks puudutama plastmassist vatitikke, nuge-kahvleid, taldrikuid, joogikõrsi, segamispulki ja õhupallipulki, kuid ei määra keelu kehtimise tähtaega, märkis uudisteagentuur AFP. Ühtlasi peavad liikmesmaad vähendama plastmassist toidukarpide ja joogitopside kasutamist, aidates kaasa alternatiivide kasutuselevõtule või tagama, et plastpakendid ei oleks tasuta.

"Plastid on suurepärased materjalid, aga meil tuleb neid vastutustundlikumalt kasutada. Ühekordselt kasutatavad plasttooted ei ole mõistlik lahendus aruka ja keskkonnasõbraliku majanduse seisukohast ja täna esitatud ettepanekutega aidatakse ettevõtjatel ja tarbijatel üle minna kestlikele alternatiividele. Euroopal on võimalik olla teerajaja, luues tooteid, mille järele kestab nõudlus veel aastakümneid, ning saades suuremat majanduslikku väärtust meie hinnalistest ja piiratud ressurssidest. Meie plastpudelite kogumise sihtarv aitab samuti saavutada vajalikke mahtusid plasti ringlussevõtu edendamiseks," märkis töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen pressiteate vahendusel.

Eri toodete suhtes on kavas kohaldada eri meetmeid. Juhul kui alternatiivid on kergesti kättesaadavad ja taskukohased, keelatakse ühekordsete plasttoodete turule laskmine. Selliste toodete puhul, mida ei ole lihtne asendada, püütakse nende kasutamist piirata tarbimise vähendamisega riigi tasandil, disaini ja märgistusega seotud nõuetega ning tootjatele pandava jäätmekäitlus- ja koristuskohustusega.

Euroopa Komisjoni esmaspäevases ettepanekus sisalduvad plasttooted moodustavad 70 protsenti mereprügist Euroopas.

Tootjad peavad aitama katta puhastamise ja jäätmekäitluse ning teadlikkuse suurendamisega seotud kulusid. See hõlmab toidupakendeid (nt krõpsude ja maiustuste pakendid), alkohoolsete jookide pakendeid ja filtriga tubakatooteid (nt konid), niisutatud pühkepabereid, õhupalle ja õhukesi plastkotte. Samuti innustatakse tööstust arendama selliste toodete vähemsaastavaid alternatiive.

Liikmesriigid on kohustatud 2025. aastaks koguma 90 protsenti ühekordselt kasutatavatest plastjoogipudelitest, näiteks tagatisraha süsteemi kaudu.

Teatavad tooted tuleb selgelt ja ühtlustatult märgistada teabega, kuidas jäätmeid tuleks käidelda, et toode ei põhjustaks keskkonnakahju. Samuti peab olema tootel märgitud, et see sisaldab plasti. See kehtib hügieenisidemete, niisutatud pühkepaberi ja õhupallide kohta.

Liikmesriigid peavad suurendama tarbijate teadlikkust ning selgitama ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja püügivahendite kahjulikku mõju ning nende korduskasutusviise ja jäätmekäitlusvõimalusi.

Kuna 27 protsenti rannale kogunevast prügist moodustavad püügivahendid, püüab Euroopa Komidjon nende puhul täiendada olemasolevat poliitikaraamistikku tootjavastutuse süsteemidega plasti sisaldavate püügivahendite jaoks. Plastist püügivahendite tootjaid kohustatakse hüvitama kulu, mille põhjustab jäätmete kogumine sadama vastuvõtuseadmetes, nende vedu ja töötlemine.

Komisjoni ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide valitsusi esindavale EL Nõukogule vastuvõtmiseks. Komisjon kutsub teisi institutsioone üles käsitlema neid küsimusi esmajärjekorras, et jõuda käegakatsutavate tulemusteni enne Euroopa Parlamendi valimisi mais 2019.  

Laadimine...Laadimine...