PÄÄSTEAMETI ENDINE PEADIREKTOR: Tuleohutuse olukord Eestis on tugev kolm

Linna ja päästeameti ühine projekt "Kodud tuleohutuks" aitab korda teha küttekoldeid, elektrisüsteeme ja gaasiseadmeid. Pealinn küsis tuntud inimestelt, kui tõsiselt suhtutakse meil tuleohutusse ja mida on nad ise tuleohutuse nimel teinud. 

Pilt: Scanpix
Eesti

PÄÄSTEAMETI ENDINE PEADIREKTOR: Tuleohutuse olukord Eestis on tugev kolm

Pealinn

Linna ja päästeameti ühine projekt "Kodud tuleohutuks" aitab korda teha küttekoldeid, elektrisüsteeme ja gaasiseadmeid. Pealinn küsis tuntud inimestelt, kui tõsiselt suhtutakse meil tuleohutusse ja mida on nad ise tuleohutuse nimel teinud. 

"Eesti inimese teadmised tuleohutusest on küllaltki head ja noorte puhul on see kindlasti tõusuteel," lootis Päästeameti endine peadirektor Mati Raidma, et lisaks endale märgatakse ja toetatakse rohkem ka naabreid. "Inimesteni peab jõudma arusaam, et tuleohutus on nende endi ohutu töö- ja elukeskkonna osa."

"Tuleohutuse olukorda Eestis hindan tugevale kolmele," lisas Raidma, et kõige halvem on olukord vanades majades ja korterites, kus aegunud elektrisüsteemidest ja hooldamata küttekolletest saavad alguse paljud õnnetused.
 
Tulekahju ohvriks langeb statistika põhjal kõige sagedamini 70-aastane liikumisprobleemidega vanaproua ja 60-aastane suitsetav ja joobes mees. "Sellest näeme, et tuleohutus on väga tihedalt seotud sotsiaalsete probleemidega, mida üksnes eeskirjade järgimisega ei lahenda."
Laadimine...Laadimine...