Päevakeskus Käo algatas Tallinnas ja Viimsis ööpäevaringse intervallhoiuteenuse

Projekti eesmärk on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealistele isikutele ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutajate vanematele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. 

Pilt: Scanpix

Päevakeskus Käo algatas Tallinnas ja Viimsis ööpäevaringse intervallhoiuteenuse

Projekti eesmärk on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealistele isikutele ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutajate vanematele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav päevakeskus Käo algatas koos Viimsi vallaga Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatava projekti tööturul võrdväärset osalemist toetava intervallhoiuteenuse Tallinnas ja Viimsis.

Päevakeskus Käo on kompetentsikeskus, kus osutatakse päevahoiu- ja teisi toetavaid hoolekandeteenuseid raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele juba alates 1996. aastast. Päevakeskuse spetsialistidel on sihtrühmaga töötamiseks kogemused ja spetsiifiline väljaõpe.

Projekt toimub ajavahemikus 1.märtsist 2017 kuni 28.veebruarini 2019, rakendusüksuseks on Sihtasutus Innove. Projekti maksumus kokku on 255 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on ligi 197 500 eurot.

Projekti eesmärk on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealistele isikutele ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutajate vanematele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Projekti käigus luuakse 6 intervallhoiuteenuse kohta: 4 kohta Tallinna Päevakeskus Käo Maleva keskusesse ja 2 kohta Viimsi valla AS Rannapere pansionaadi ruumidesse, et pakkuda kogu projekti jooksul teenust vähemalt 16le raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täiskasvanule.

Intervallhoiuteenus toetab raske, sügava intellekti- või liitpuudega täiskasvanute perekondade toimetulekut ja parandab nende elukvaliteeti, andes vanematele võimaluse ajutiseks puhkuseks või erijuhtudeks kodust eemalviibimiseks. Sellisel puhul on vaja lühiajalise etteteatamisega ajutist ööpäevaringset hooldusteenust, mis toetab teenuse kasutajate vanemate tööl käimist ja töö säilitamist.

Päevakeskus Käo on osutanud intervallhoiuteenust samale sihtrühmale ainsa asutusena Tallinnas alates 2008. aastast. Teenust rahastatakse linna eelarvest ja praegu on olemas viis teenusekohta Pae tänava täiskasvanute keskuses.

Kuigi Viimsi valla elanike arv on kiiresti kasvanud, ei pakuta seal ei ööpäevaringset intervallhoiu ega päevahoiuteenust, vaid ostetakse teenused sisse teistelt omavalitsustelt.

Nõudlus intervallhoiu järele on suur nii Tallinnas kui ka Viimsis. Praegu ei ole paljud avaliku või ärisektori teenusepakkujad valmis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega isikutele teenust pakkuma, sest neil puuduvad selleks teadmised ja kogemused, aga ka sobiv keskkond. Päevakeskus Käo saab tänu projektile suurendada teenusekohtade arvu ja Viimsi vallas alustatakse erivajadustega inimestele mõeldud teenuste väljatöötamisega.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsem ja integreeritum teenuste osutamine, mis toetab raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega inimestele intervallhoiuteenuse osutamist ning loob teenuse kasutaja vanemale tingimused tööturul osalemiseks. Selle projekti juht on Merike Melsas Päevakeskusest Käo.     Rohkem infot: www.kaokeskus.ee

Laadimine...Laadimine...