Paldiski mnt kergliiklustee ehitustööd on lõppenud

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel teostatud Paldiski mnt kergliiklustee (lõigus Õismäe tee I sissesõit kuni Järveotsa tee) ehitustööd on lõppenud ning uus tee on liiklejaile avatud.

Pilt: Dmitri Povilaitis

Paldiski mnt kergliiklustee ehitustööd on lõppenud

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel teostatud Paldiski mnt kergliiklustee (lõigus Õismäe tee I sissesõit kuni Järveotsa tee) ehitustööd on lõppenud ning uus tee on liiklejaile avatud.

"Vastvalminud  kergliiklustee ühendab Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde käigus rajatud kergliiklustee Paldiski maantee betoontee rajamise mahus rajatud kergliiklusteega," selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Rajatud kergliiklustee lõigu pikkus on 1,2 kilomeetrit ning asfaltkatte laiuseks on 4 meetrit. Lõigule rajatati kolm pingi, prügikasti ja rattahoidjaga varustatud puhkekohta. Kergliiklustee trassi valikul lähtuti vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust ning perspektiivse Paldiski maantee laiendusega 2+2 sõidurea laiendusega. Harku järve ääres paikneva Paldiski maantee ja Õismäe tee II sissesõidu ristmikule rajati kergliiklejate ohutuse tagamiseks graniitäärekividega ohutussaared.

Kergliiklusteele rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumist hõlbustavad braikivid.

Kergliiklustee rajamise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostas Warren Teed OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 470 000 eurot.

Laadimine...Laadimine...