Parlament: EL peab mängima rahvatervise edendamisel suuremat rolli

Ennekõike tuleks keskenduda liikmesriikide tervishoiusüsteemide suurema sidususe ja koordineerituse tagamisele, sest koroonakriisiga võrreldava pandeemiaga ei suuda eraldi hakkama saada ükski riik.

Pilt: Albert Truuväärt/ Foto on illustreeriv
Eesti

Parlament: EL peab mängima rahvatervise edendamisel suuremat rolli (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

Ennekõike tuleks keskenduda liikmesriikide tervishoiusüsteemide suurema sidususe ja koordineerituse tagamisele, sest koroonakriisiga võrreldava pandeemiaga ei suuda eraldi hakkama saada ükski riik.

Koroonakriis tõestas, et Euroopa Liit (EL) vajab tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks, vahendas BNS Euroopa Parlamendi liikmeid EL-i tulevase tervisestrateegia arutelul.

Arutelul volinik Stella Kyriakidese ja nõukogu esindajatega selgitasid parlamendiliikmed, et EL peab koroonakriisist õppust võtma. Paljud sõnavõtjad leidsid, et EL peab võtma enesele tervisevaldkonnas suurema rolli.

Ennekõike tuleks keskenduda liikmesriikide tervishoiusüsteemide suurema sidususe ja koordineerituse tagamisele, sest koroonakriisiga võrreldava pandeemiaga ei suuda eraldi hakkama saada ükski riik. Samuti rõhutasid mitmed parlamendiliikmed, et liidu ühistegevus peaks tagama ravimite ja kaitsevahendite kättesaadavuse ning piisava toetuse teadusuuringutele.

Mõned kõnelejad leidsid, et nende eesmärkide saavutamiseks peaks tugevdama EL-i tervishoiuagentuuride Euroopa haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse (ECDC) ja Euroopa Meditsiiniagentuuri (EMA) rolli, samas kui osa liikmeid rõhutas laiapõhjalise Euroopa Terviseliidu loomise ja EL-i ühiste miinimumstandardite kehtestamise vajalikkust.

Resolutsiooni hääletus toimub reedel, tulemused avaldatakse kell 19. Esmane vastutus rahvatervise ja eelkõige tervishoiusüsteemide eest lasub liikmesriikidel. EL mängib aga olulist rolli rahvatervise parandamisel, haiguste ennetamisel ja ohjamisel, terviseohtude leevendamisel ning liikmesriikide tervishoiustrateegiate ühtlustamisel.

Parlament on järjekindlalt toetanud sidusa EL-i rahvatervise poliitika väljatöötamist ning hiljutises resolutsioonis rõhutasid parlamendiliikmed, et EL peaks looma uue Euroopa tervishoiuprogrammi.

Euroopa Komisjon esitas taastumiskavas ettepaneku 9,4 miljardi suuruse tervishoiuprogrammi EU4Health loomiseks.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...