Peaminister Jüri Ratas: kohalikud omavalitsused väärivad suuremat iseseisvust

Peaminister Jüri Ratase sõnul soovib valitsus anda haldusreformi järel tugevnenud kohalikele omavalitsustele veelgi suurema otsustusõiguse ja vastutuse.

Pilt: Scanpix

Peaminister Jüri Ratas: kohalikud omavalitsused väärivad suuremat iseseisvust

Peaminister Jüri Ratase sõnul soovib valitsus anda haldusreformi järel tugevnenud kohalikele omavalitsustele veelgi suurema otsustusõiguse ja vastutuse.

Ratas ütles kolmapäeval Tallinnas linnade ja valdade päevadel esinedes, et haldusreformi tulemusel on Eesti kohalikud omavalitsused tööle asunud märksa suurema ulatuse ja vastutusega. "Kahe-kolme, seitsme või ka enama ühinenud omavalitsuse roll ja vastutus on täiesti uus tase, mille peame ühiselt välja kandma," lausus Ratas valitsuse pressiteenistuse teatel.

Peaministri sõnul on uute omavalitsuste juhid saanud kohalikel valimistel mandaadi korraldada kohapeal omavalitsuse hariduselu, kultuuritegevusi ja sotsiaalhoolekannet ning hoolitseda kogu elukeskkonna arendamise eest. Tema sõnul on oluline, et omavalitsusi kujundataks pika vaatega ning vastutustundlikult, vahendas BNS.

Valitsuse eesmärk on Ratase kinnitusel linnade ja valdade otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel veelgi suurendada, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid teenuseid.

Muuhulgas on valitsus tema sõnul suurendanud kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja tulubaasi. "Muudatusega saavad kohalikud omavalitsused tulevikus raha kasutada paindlikumalt ning kohapealsetest oludest ja vajadustest lähtuvalt," ütles peaminister, kelle sõnul kasvab tulubaas aastatel 2018–2021 185 miljoni euro võrra, millele lisandub igal aastal 4,3 miljonit eurot ujumise algõpetuseks ja tugiteenusteks.

Samuti on valitsus andnud Ratase sõnul kohalikele omavalitsustele koos vajaliku rahastusega uusi ülesandeid. Sel aastal analüüsib valitsus täiendavate ülesannete üleandmise võimalusi. "Seejuures on oluline ka kodanikuühiskonna tugevdamine ja elanike kaasamine," ütles ta.

Peaminister tõi esile, et lisaks on lahenduse saanud mitu senist murekohta: lisaraha on antud tugiteenusteks, lasteaiapedagoogide palgatoetuseks ning noorte huvitegevuse toetamiseks, samuti on kasvanud koolilõuna toetus.

Ratas rääkis linnade ja valdade päeval peetud kõnes ka valitsuse otsusest viia maakondadesse enam kui tuhat riigitöökohta ning eesmärgist vähendada piirkondlikku ebavõrdsust.

Laadimine...Laadimine...