Peaminister Ratas: toetusrahad MTÜ-dele tuleb välja maksta

Peaminister Jüri Ratas märkis, et ultimaatumeid pole esitatud ning kindlasti tuleb ka selles küsimuses lahendus.

Pilt: Mats Õun

Peaminister Ratas: toetusrahad MTÜ-dele tuleb välja maksta (3)

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et tema hinnangul polnud rahandusministril õigust peatada väljamaksed võrdsuse edendamise projektide rahastamiseks. Kiike toetas ka peaminister Jüri Ratas, kelle hinnangul tuleb toetus kindlasti välja maksta. "Ultimaatumeid pole esitatud ning kindlasti tuleb ka selles küsimuses lahendus," ütles Ratas.

"Küsimus on ju päeva lõpuks see, kas need kümme MTÜ-d saavad oma rahastuse kätte või mitte. Minu hinnangul peavad nad selle raha kätte saama ja ka riigihaldusminister Jaak Aab on öelnud, et ta ei näe võimalust, et RTK neid väljamakseid ei teeks," ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. "Küsimus on ju selles, et kui riik on lubanud midagi, siis tuleb seda lubadust ka täita."

Ratas märkis, et ultimaatumeid pole esitatud ning kindlasti tuleb ka selles küsimuses lahendus. "Olen rääkinud riigihalduse ministriga, kelle alla RTK kuulub, ja ta on öelnud, et tuleb asja asjaomase ministriga arutada, mida praegu tehtud pole. Jutt on siis arutamisest sotsiaalminister Tanel Kiigega," ütles Ratas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et tema hinnangul polnud rahandusministril õigust peatada väljamaksed võrdsuse edendamise projektide rahastamiseks.

Sotsiaalminister: õigust makseid peatada ei ole

"Oleme eriarvamusel, ma pole hariduselt jurist, kuid minu teada pole ka rahandusminister jurist," ütles Kiik. "Et saada targemaks, olen puhkuse sisustanud kuue erineva riigiõiguse eksperdiga vestlemisega. Ja kõik kuus on mulle kinnitanud, et antud juhul ei ole olnud Riigi Tugiteenuste Keskusel (RTK) õigust makseid peatada ning polnud ka rahandusministril õigust anda riigihalduse ministri valitsemisalas olevale asutusele korraldust neid makseid peatada," ütles Kiik. 

"Ma usun, et ka sisuliselt on õige, et riik toetab neid valdkondi vastavalt seadusele, kuid ka juriidiliselt ei ole mina leidnud ühtegi eksperti, kes leiaks, et antud küsimuses oleks kahetist seisukohta või et rahandusministeeriumil oleks õigust neid makseid peatada.

Sotsiaalminister Tanel Kiik saatis neljapäeval rahandusministeeriumisse kirja, kus leiab, et eelmisel reedel väliskaubandus- ja IT minister Raul Siemi poolt Martin Helme nimel antud korraldus peatada maksed sotsiaalministeeriumiga lepinguid omavatele MTÜ-dele on ebaseaduslik.

Kiik leiab oma kirjas, et Rahandusministeeriumi tegevus maksete peatamisel on arusaamatu, sest hasartmängumaksust laekuvate vahendite kasutuse üle otsustab sotsiaalminister. Samuti on vaidlusalustel projektidel kehtivad taotluste rahuldamise otsused, toetuste saajatele on kahel korral ka maksed tehtud ning õiguslik olukord ega ka Sotsiaalministeeriumi seisukohad ei ole vahepeal muutunud.

Kirja lõpus nõuab Kiik rahandusministeeriumil lõpetada õigusvastane tegevus ja tühistada viivitamatult RTK-le antud õigusvastane korraldus maksete peatamiseks ning esitada hiljemalt reedel Sotsiaalministeeriumile kirjalikud kinnitused maksete teostamise kohta.

"Me ei oponeeri selles kirjas emotsioonidele, me ei oponeeri sellele, mis on kellegi ideoloogiline arvamus," selgitas Kiik, kelle sõnul on kirja sisuks mõte, et õigusriik on suurem ja kestvam väärtus kui mistahes erakonnad või ministrid. "Selles vaates meie taotlus, et need väljamaksed ära tehtaks vastavalt seadusele ja kehtivatele haldusaktidele on õiguspärane ja kõik muud tegevused kahjuks ei ole."

Rahandusminister hindab oma käitumist seaduslikuks

Rahandusminister Martin Helme sõnul on ta ministrina käitunud täielikult seaduslikult, kui lasi peatada väljamaksed võrdsuse edendamise projektide rahastamiseks.

Helme sõnul saatis Kiik talle kirja, kus heitis ette, et ta on rahandusministrina käitunud ebaseaduslikult. "Lükkan selle väite kategooriliselt ümber. Eelarve seaduspärase kasutamise järelevalve on täielikult rahandusministri pädevus," rõhutas Helme.

Helme sõnul on talle üheselt selge, et hasartmängumaksust rahastatavate projektide, millele Kiik viitab, rahastamine praegusel kujul ei ole kooskõlas seadusega. "Eks me vaidleme sellel teemal edasi," ütles Helme.

Ta lisas, et Riigi Tugiteenuste Keskus peatab väljamaksed riigieelarvest sageli, kui ilmnevad asjaolud, et neid väljamaksed teha ei tohi. 

Rahandusministeerium peatas Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise valdkonda kuuluvate projektide rahastamise hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt.

Rahandusministeerium on seisukohal, et RTK kui toetusi rakendav riigiasutus ei saa teha hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt tehtavaid väljamakseid projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses nimetatud valdkondadele.

Sellest tulenevalt tuleb Rahandusministeeriumi hinnangul RTK-l peatada toetuste väljamaksed Eesti Naisteühenduse Ümarlaua projekile – „Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole“; Eesti  Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) projektile „ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust“ ja Eesti Inimõiguste Keskuse projektile „Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas“.

 

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...