Peeter Järvelaid rahustab puhkajaid: Stroomi randa ei suleta, vee kvaliteet on hea

"Linnaosavalitsuse poole on pöördunud inimesed ja soovinud teada, kas rand plaanitakse sulgeda. Kinnitan teile, et Stroomi randa ei suleta ja vee kvaliteet vastab kõikidele nõuetele. Kõige värskem proov võeti 8. juunil ja tulemuseks oli väga hea kvaliteet," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Pilt: Albert Truuväärt

Peeter Järvelaid rahustab puhkajaid: Stroomi randa ei suleta, vee kvaliteet on hea

Jaanika Valk

"Linnaosavalitsuse poole on pöördunud inimesed ja soovinud teada, kas rand plaanitakse sulgeda. Kinnitan teile, et Stroomi randa ei suleta ja vee kvaliteet vastab kõikidele nõuetele. Kõige värskem proov võeti 8. juunil ja tulemuseks oli väga hea kvaliteet," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Põhja-Tallinna vanema sõnul on Stroomi rannas olnud alates 2016. aastast veeproovid üle normi neljal korral, kuid 2019. aastal ja käesoleva aasta kevadel olid tulemused normi piires. Terviseameti avalikus registris on võimalik kohe peale proovide võtmist tulemusi näha ning seal on välja toodud ka kõikvõimalikud anomaaliad.

Euroopa keskkonnaagentuuri ja Euroopa komisjoni värskest uuringust selgub, et kui enamikus Eesti supelrandadest on suurepärane või hea veekvaliteet, siis lisaks 63 protsendile suurepärase kvaliteediga ujumiskohale said 5,6 protsenti ehk kolm Eesti randa halva hinnangu osaliseks. Halva kvaliteediga rannad asuvad kõik mere ääres ja need on Vana-Pärnu rand, Raeküla rand Pärnus ning Stroomi rand Tallinnas.

Hindamisel võeti arvesse 54 Eesti ujumiskohta, millest 34 on suurepärase kvaliteediga, 10 hea, 6 randa said rahuldava hinnangu ning 3 randa halva.

Uuring pöörab tähelepanu, et ujumine halva kvaliteediga vees võib lõppeda haigestumisega. Kehva hinnanguga supluskohad peab sulgema ning võtma ette meetmed saastatuse vähendamiseks.

Terviseameti kodulehel on 8. juuni seisuga võetud proovi hinnanguks märgitud "väga hea", kuid üldiseks pikaajalisemaks hinnanguks "halb" ning eraldi välja toodud, et supluskoha omanik või valdaja peab rakendama kvaliteedijuhtimismeetmeid  suplusvee kvaliteedi tagamiseks.

Põhja-Tallinna linnaosavalituse ning terviseameti esindaja sõnul pole plaanis randa sulgeda ning hetkel on Stroomi ranna veekvaliteet väga hea. Euroopa keskkonnaagentuuri proovid pärinevad aastast 2017 ning sisaldavad anomaaliaid, mille tõttu on määratud rannale üldise hinnangu järgi halva kvaliteediga vesi. Hetkel on aga proovid korras.

Probleemid võivad uuesti esineda, kuna rand ja rannapark asuvad üleujutuste alas, mis tähendab, et suuremate sademete puhul on veekvaliteet mõjutatud. Lisaks võivad Stroomi ranna merevee kvaliteeti mõjutada lähedal asuvate linnaosade inimtegevus, pinna- ja sadeveed, millega kanduvad jääkreostuskollete territooriumite sadeveed Kopli lahte ning iseeneslikud reoveelasud.

Põhja-Tallinna linnaosavalituse esindaja sõnul suhtleb linnaosa spetsialistid terviseametiga igapäevaselt. Proove võetakse rannast kaks korda kuus, mis on rohkem kui kohustuslik.

"Eelnevalt suplushooajale võeti Põhja-Tallinna linnaosas Pikakari ja Stroomi rannas veeproovid ning proovide võtmisega jätkatakse hooaja jooksul iga kahe nädala tagant, ehk proove võetakse topelt rohkem kui on ette nähtud ja kui peaks toimuma muutus veekvaliteedis, siis me anname sellest koheselt teada," ütles Järvelaid.

 

Laadimine...Laadimine...