Pensionireformi eelnõu jõudis riigikogu menetlusse

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme 2. samba toimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Pensionireformi eelnõu jõudis riigikogu menetlusse

Toimetaja: Sandra Lepik

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme 2. samba toimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Riigikogu juhatus võttis neljapäeval parlamendi menetlusse kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõu, vahendas BNS riigikogu pressiteenistust. 

Juhatus võttis riigikogu menetlusse valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. 

Seadusega soovitakse muuta kohustuslik kogumispension vabatahtlikuks. Selle seletuskirjas märgitakse, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine suurendab inimeste vabadust ning parandab teadlikkust pensionisüsteemist. Sellele lisaks laienevad investeerimisvõimalused ja suureneb konkurents, mille tulemusena peavad fondihaldurid klientide hoidmiseks senisest rohkem pingutama. Eelduslikult toob see kaasa parema pensionifondide tootluse, mis tagab tulevikus omakorda suurema pensioni.

Seadusega tehakse muudatused 2. pensionisamba regulatsioonis, millega lisatakse pensionikogujatele täiendavaid valikuvõimalusi. Olulisemad eelnõuga tehtavad muudatused on järgmised: inimestel tekib otsustusõigus, kas koguda pensioniraha 2. sambas või ei – seda nii neil, kes muudatuste jõustumisel on 2. sambaga juba liitunud kui ka neil, kes seda veel ei ole; lisaks pensionifondides raha kogumisele saab pärast muudatuste jõustumist koguda raha ka pensioni investeerimiskonto kaudu; inimestel tekib õigus võtta 2. sambas kogutav raha teatud tingimustel kasutusele juba pensioni kogumise ajal; pensioniikka jõudes on iga inimese enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada.

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme 2. samba toimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Kuna eelnõu menetlus on kavandatud kiireloomulisena, siis ei koostatud selle ettevalmistamisel hea õigusloome ja normitehnika eeskirja alusel eelnõu väljatöötamiskavatsust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Laadimine...Laadimine...