PETTUNUD PÄRNAKAS: Miks tenniseklubi afääris läks kohtu alla vaid mutrike?

Pärnu spordinõuniku Uno Koorti afääri ilmestavad linnalt Koorti enda tenniseklubile antud toetused, sisuliselt iseendale kirjutatud aruanded raha kasutamise kohta, väljamõeldud treeneritasud, mis läksid hoopis pangalaenude maksmiseks jpm. Pärnu toonane linnapea, riigikogu reformierakondlasest liige Toomas Kivimägi elas sama tenniseklubi vahetus läheduses ning sai klubilt oma krundi suurendamiseks lastele mõeldud maatüki. "Selle juhtumi puhul on ohvriteks Pärnu lapsed, kellele sportimiseks antud maa on nüüd kellegi tagaaed," nentis kohalik ettevõtja Marko Miiter.

Pilt: Scanpix

PETTUNUD PÄRNAKAS: Miks tenniseklubi afääris läks kohtu alla vaid mutrike?

Virkko Lepassalu

Pärnu spordinõuniku Uno Koorti afääri ilmestavad linnalt Koorti enda tenniseklubile antud toetused, sisuliselt iseendale kirjutatud aruanded raha kasutamise kohta, väljamõeldud treeneritasud, mis läksid hoopis pangalaenude maksmiseks jpm. Pärnu toonane linnapea, riigikogu reformierakondlasest liige Toomas Kivimägi elas sama tenniseklubi vahetus läheduses ning sai klubilt oma krundi suurendamiseks lastele mõeldud maatüki. "Selle juhtumi puhul on ohvriteks Pärnu lapsed, kellele sportimiseks antud maa on nüüd kellegi tagaaed," nentis kohalik ettevõtja Marko Miiter.

Pärnu maakohtus venib uniselt ja avalikkuse erilise huvita kohtuprotsess, milles Pärnu linna endist spordinõunikku Uno Koorti süüdistatakse soodustuskelmuses ja toimingupiirangu rikkumises. Spordinõunikuna töötas ta aastatel 2007-2017. Samal ajal koostas Koort, kui süüdistust uskuda, enda juhitava tenniseklubi toetustaotlusi, et Pärnu linnalt raha saada. Ja esitas siis ka linnale ehk sisuliselt iseendale aruandeid nende toetuste kasutamise kohta. Jutt käib umbes  90 000 eurost, millest ligi 50 000 oli tenniseklubile välja makstud valeandmete põhjal, või pole siis toetust sihipäraselt kasutatud.


Kõik on selge – ja ei ole ka


Kirsiks tordil on aga hoopis teised asjaolud. Nimelt oli sel ajal, kui Koort kahel kohal korraga toimetas, Pärnu linnapeaks praegune riigikogu liige Toomas Kivimägi, kes mõistagi täiesti juhuslikult oli oma elamise rajanud tenniseklubi vahetusse naabrusse. Tema käsutuses on alates 2001. aastast suhteliselt väike, 663 m2 kinnistu. Samal 2001. aastal lubas naabruses asuv tenniseklubi Koorti eestvedamisel 400 m2 enda maa-alast Kivimägi valdusesse. Kivimägi oli sel ajal, sajandivahetuse paiku, veel Pärnu maavanem. Tenniseklubi küljest haugatud tükk eraldati kiiresti hekiga ning sinna paigutus Kivimägi grillimaja.


Iseenesest oleks kõik justnagu selge. Kivimägi hangib tenniseklubilt kasutamiseks ja enda krundi täienduseks linnale kuuluva maatüki. Teenekas tennisetegelane ja klubi juht ning hing Uno Koort saab aga juba siis, kui Kivimägi on Pärnu linnapea (selles ametis oli ta 2009-2015) linnaeelarvest heldeid klubitoetusi. Üheks vastutasuks võiks pidada Koorti tõotusi Kivimägile eraldatud tüki kohta, mis ka meedias kõlanud, et "ega klubil seda maad ju vaja ei olegi".


Kuid tegelikult pole, vähemalt juriidilises plaanis, selge midagi. Praeguse kohtualuse Koorti advokaat Heldur Otti ütleb üliviisakalt, kuid resoluutselt, et koledat k-tähega algavat sõna pole siin põhjust kasutada: "Mina siin korruptsiooni ei näe. Ja näiteks Koorti puhul ei näe üldse mingeid üleastumisi või süütegusid. Aga härra Kivimägi isik ei haaku selle kohtuasjaga kohe üleüldse mitte kuidagi."


Ei haaku tõepoolest. Kui Koorti episoodid kõrvale jätta, siis nüüdseks on üleastumised, isegi kui need teoreetiliselt esinesid, aegunud – või aeguda lastud. Maksimaalne, mis aga Koort ennast võib ähvardada, on ilmselt tingimisi karistus ja/või rahatrahv. Mõistagi ei sunni sellise "hirmsa karistuse ähvardus" Koorti kohtus avameelitsema ega oma tegelikke tagant tõukajaid päevavalgele tooma.


"Alguses, kui räägiti mingit raha omastamisest, siis selle tuules sai see kohtuasi alguse, aga kohe alguses vajus see omastamine ära ja lihtsalt enda näo päästmiseks oli nüüd siis tarvis kohtusse minna," räägib advokaat Otti, kes on võidus või vähemalt üliväikestes kahjudes ilmselt juba ette kindel.

 

Treeneritasud pangalaenudeks


Kui algul leidus uurijatel versioon, et linna raha võis olla tenniseklubist liikunud eratarbeks, siis hiljem selgus, et raha kasutati küll klubi jaoks, aga üsna loominguliselt. Avastati väljamõeldud treeneritasusid – muuhulgas tarvitati neid pangalaenude maksmiseks. Siis, kui linna spordiklubid üldiselt rahanappuse üle kurtsid, oli kohtualune ühes politsei pealt kuulatud telefonivestluses seletanud, et nii väikest summat kui 800 eurot oleks imelik lisaraha taotlusesse panna. Küsiks siis ikka juba 3000-4000.
Kunagise, Kivimägi juhitud linnavalitsuse ja Kalevi tenniseklubi suhteid on vahelduva entusiasmiga üritanud päevavalgele tuua mitte ainult endise meeri poliitilised ja muud oponendid. Õigust otsivad taga mõned pettunud kohalikud elanikud, kel pole poliitikaga pistmist. Viimaste hulka kuulub ettevõtja Marko Miiter.


"Mul poiss mängib jalgpalli, seetõttu näen siinsete inimeste mure- ja valukohti, ning linna spordijuhtide puhul on olnud selgelt paista omakasupüüd," räägib Miiter. "Vaadake, mille eest Neinar Seli mõisteti süüdi: kui sa ise jagad raha, pead sa olema otsuste juurest taandatud."  


Mäletatavasti jäi endine Tallinna Sadama nõukogu esimees Neinar Seli kohtus süüdi toimingupiirangu rikkumises. Ta ei lahkunud koosolekuruumist, kui sadama nõukogu otsustas Seli juhitavat olümpiakomiteed sponsoreerida. Kui Seli juhtumi puhul osutus lõpuks kannatanuks vaid kohtu alla antud ja formaaljuriidiliselt eksinud Seli ise, siis Miiteri sõnul kannatasid tenniseklubiga seotud toetuseafääris teised linna spordiklubid. Nende arvel ju "nuumati" tenniseklubi.


"See maa, mis oli mõeldud kasutamiseks lastele, anti lõpuks kasutada hoopis Kivimägile," räägib Miiter. Ta peab kummaliseks, et kohtu all on vaid Koort, keda süüdistatakse  kahel, linnavalitsuse ja spordiklubi toolil istumises. Mäng käis aga ilmselgelt üle tema pea. Kelle nõusolekul Pärnu linnavalitsuses aga tenniseklubi maatükist 400 m2 Kivimägi kasuks haugati, ei taha justkui keegi mäletada. Kindlasti ei olnud see Koorti taseme otsus, aga mingeid dokumente polevat enam säilinud.


"Võeti ja kirjutati lihtsalt tükk maad Kivimägi nimele," on Miiter tänapäevani hämmastunud. "Selle juhtumi puhul on ohvriteks sportlikud Pärnu lapsed, kellele sportimiseks antud maa on kellegi tagaaed."


Uno Koortil olid Miiteri sõnul linnavalitsuses ülemused. Nad aktseptisid kõike seda: hiljutisest kahel toolil istumisest kuni Kivimägile tenniseklubist tehtud "maa-annetuseni" välja. Seda hulk aastaid järjest: 2001-2013. Kuigi linnavalitsuse palgal on sisekontrolör, ei tõstnud ka tema – mõistetavatel põhjustel – skandaali. Koorti advokaat leiab samuti, et tema klient ise pole ühtegi otsust teinud. Tema asi oli anda soovitusi. Otsuseid langetati linnavalitsuse tasemel. Mõistagi on advokaadi asi aga klienti kaitsta, mitte täiendavat eeluurimist korraldada.


Kivimägi: ohver või kombinaator?


Nii pärnakad kui ka mittepärnakad, kes kohalikust lehest aeg-ajalt Kivimägi-Koorti saagast mõnda uudisnuppu loevad, ei suuda ära imestada: milleks maavanem Kivimägil, targal mehel ja osaval poliitikul, omal ajal kogu seda maajama kaela oli vaja? Seda enam, et Kivimägi saabus Pärnu linna valitsema piltlikult öeldes valgel hobusel, sest meedia kujutas teda linna kangelasliku vabastajana eelmise linnapea Mart Viisitamme diktatuurist.


Kivimägi pooldajad – sest on ta ju Pärnus üsnagi tugeva toetuspõhjaga, igati sümpaatsena mõjuv poliitik – arvavad üldiselt, et mees sattus lihtsalt asjaolude ohvriks. Tenniseklubil polnud niikuinii selle maaribaga midagi peale hakata, sest see on täiendavaks palliplatsiks liiga väike, ja nii ta siis seisnuks seal asjata.


Ka see 600 m2 maatükk Pärnu prestiižikas rannarajoonis, mille külge ta tenniseklubilt "hangitud" 400 m2 külge "pookis", oli Kivimägil mäletatavasti hangitud omapärasel viisil. Ta nimelt ei ostnud linnalt seda maatükki. Linn oli selles osas 2000. a välja kuulutanud hoonestusõiguse konkursi, mille toonane Pärnu maavanem Kivimägi võitis. Leping oli sõlmitud 36 aastaks ja Kivimägi on linnale iga-aastast, üsna väikest ehk mõnesajaeurost maakasutuse tasu maksnud. Ainult et tema kallihinnaline eramu saab pärast lepingu lõppemist justnagu linna omaks – kui Kivimägi kinnistut siis ära ei osta. "Tema maja ei kuulu ju tegelikult talle," imestab linnavolinik Arvo Reedik (Keskerakond).


Kogu seda haruldast kombinatsiooni Kivimägi kodualuse krundiga katnuks ilmselt peagi vaikusetekk. Ainult et kui veel 400 m2 tenniseklubi maatükk juba Kivimägile eraldatud 600 m2-le juurde haugati, keerati n-ö vint üle, sest otsesemalt või kaudsemalt mindi tenniseklubis käivate laste huvide kallale.


Teiste seas on püüdnud juhtunu tagamaid välja kaevata volikogu liige, endine politseikomissar Uno Reedik (Keskerakond). Kunagisele ametile omase põhjalikkusega koostas ta mullu sügisel tenniseklubi ja Kivimägi maa-asjade kohta linnavalitsusele arupärimise. Muuhulgas päris ta linnapealt, kas neid maatükke saanuks linnalt enda kasutada suhteliselt soodsatel tingimustel ka mõni selline isik, kes poleks olnud Kivimägi.


Pärnu linnapea, parteitu ja valimisliitu esindav Romek Kosenkranius pigem distantseeris end eelkäijatest ja nende tegudest. Muuhulgas märkis ta vastuses, et tol ajal, kui Kivimägi linnalt maad kasutada sai ja sinna tenniseklubi tükk juurde liideti, oli linnapea 2014. a manalasse lahkunud reformierakondlane Einar Kelder. Veel möönis Kosenkranius siiski, et eraisikutega tavaliselt hoonestusõiguse lepingut ei sõlmita. Lisaks teatas linnapea, et suhtub Tulbi 16 servituudilepingus Kivimägile antud "õiguste omavolilisse laiendamisse" kriitiliselt.


Praegune linnavalitsus on võtnud kursi, et mainitud 400 m2 kasutusõigus Kivimägi kasuks vormistada, ja nõuda tasu sisse aja eest, mil poliitik seda maad on kasutanud. Pärnakas Miiter räägib, et tegemist on õiguse näilise jaluleseadmisega. Ta lootvat koos paljude teistega prokuratuuri või kriminaalpolitsei hinnangut kogu sellele juhtumile. Miiteri sõnul on hinnang antud vaid osaliselt ehk Uno Koorti asjus, kes on nüüd kohtu all. Ta toob võrdluseks Põhja-Eesti regionaalhaigla endise juhi Tõnis Alliku kriminaalmenetluse, kus heideti ette Lääne-Euroopa turismireisi. Selle väärtus on tunduvalt madalam kui 400 m2 linnamaa omastamine. Miiteri sõnul kasutab Kivimägi ühte ruutmeetrit ranna rajoonis linnamaal elamumaana 1,7 euro eest aastas: "Teistele vaevalt nii soodsaid tehinguid pakutakse."

 

 

 

Toomas Kivimägi: Mul lihtsalt polnud siis küllalt raha

 
Endine Pärnu maavanem ja linnapea, praegune riigikogu liige Toomas Kivimägi ütleb, et oleks ta teadnud, kui palju jama see Tulbi tänava hoonestusõiguse leping talle kaasa toob, poleks ta seda kunagi sõlminud.


"Ma ütlen ausalt, et mul polnud siis raha, et kinnistut kohe linnalt välja osta, ja seepärast sai selle Tulbi tänava kinnistu kohta Pärnu linnaga hoonestusõiguse leping sõlmitud. Aga kui oleksin teadnud, kui palju jama see endaga pärast kaasa toob, oleks pidanud selle raha muidugi leidma ja välja ostma," räägib Toomas Kivimägi. Enda sõnul on ta seega lihtsalt asjaolude ohver. Kuna tenniseklubil tolle juhataja Koorti kinnitusel tõepoolest seda maatükki vaja ei läinud ja selle all asub niikuinii Kivimägi eramu küttetorustik, hakkas Kivimägi lisaks enda krundile ka seda maatükki kasutama.


Mis puudutab toetusi, mis linn eraldas Kalevi tenniseklubile, siis siin ei saanud Kivimägi sõnul Koort tõepoolest ainuisikuliselt otsustada, vaid see käis läbi abilinnapea laualt. "See, et keegi on linnavalitsuses seotud mõne MTÜ-ga, pole patt, aga kui ta kasutab oma ametiseisundit ära MTÜ huvides, siis see on küll patt," hindas Kivimägi. Tema hinnangul seega puudus Koortil huvide konflikt, kuna toetusi käsitles kõrgem ametnik.


Igal juhul ei tekkinud temal kui linnapeal kahtlusi, et tenniseklubi oleks linnalt saadud toetusi kuidagi omakasupüüdlikult kasutanud. Ka eeluurimine tõestas, et lõpuks – ehkki rikuti toetuse kasutamise reegleid ja linnale esitati valeandmeid – läks raha ikkagi tennise hüvanguks. Linna poolt vaadatuna aga paistis tenniseklubi esitatud aruandlus igati õige.


Linn nõuab nüüd valeandmete põhjal välja makstud ligi 50 000 eurot klubilt tagasi.

Laadimine...Laadimine...