Pirita seirab mängu- ja spordiväljakuid

"Avalikud mänguväljakud on olnud inimtühjad, kuid mõnes kohtas on piirdelinte puruks tõmmatud või on tuul neid katki rebinud," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Pirita seirab mängu- ja spordiväljakuid

Toimetaja: Sandra Lepik

"Avalikud mänguväljakud on olnud inimtühjad, kuid mõnes kohtas on piirdelinte puruks tõmmatud või on tuul neid katki rebinud," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Linnaosa avalikel mängu- ja spordiväljakutel järgitakse erinõudeid. Seejuures on tänavatel tulnud juhtida tähelepanu 2+2 reegli täitmisele.

"Pirita linnaosa valitsuse ja vaba aja keskuse töötajad teevad järelevalvet linnaosa mängu- ja spordiväljakutel ning rannaalal, et veenduda, kas ligipääs kõikidele väljakutele on suletud ja väljas on selgitav teave," sõnas Liinat. "Samuti hoiavad patrullid linnaosas liikudes silma peal 2+2 nõude täitmisel," lisas Liinat.

Nädala jooksul tehtud ringkäigud on näidanud, et eriolukorra nõuetest peetakse üldiselt kinni ning piirdeaedade või piirdelintidega tähistatud aladele mängima või sportima ei kiputa. 

"Avalikud mänguväljakud on olnud inimtühjad, kuid mõnes kohtas on piirdelinte puruks tõmmatud või on tuul neid katki rebinud. Oleme lõhutud lindid asendanud uutega. Samuti on tulnud uuesti välja panna infoplakateid, neid on "kaduma läinud" näiteks Lillepi pargis, ketasgolfi raja ääres, Kose vaba aja keskuse rulapargi juures," kirjeldas linnaosavanem. 

Liinati sõnul on iga päev tulnud siiski inimeste tähelepanu juhtida kogunemiskeelu täitmisele. "Reidide ajal on tabatud gruppe, et kes on kogunemiskeeldu vastu eksinud, kuid olukorrad on lahenenud rahumeelselt," märkis Liinat.

Pirita linnaosa töötajad vaatlevad iga päev paarikümmend vaba aja veetmise objekti, patrullides käivad linnaosa töötajad ühekaupa ning peavad kinni kõikidest ohutusnõuetest.

"Koroonakriisist tingitud eriolukorras on väga oluline viiruse leviku tõkestamiseks täita hügieenireegleid ning järgida kehtestatud piiranguid. Tänan kõiki inimesi, kes on piirangutest kinni pidanud," ütles Liinat. "Panen kõigile südamele: palun hoidke ka looduses liikudes teistest inimestest kaugemale. Hoidke end ja teisi!"

Laadimine...Laadimine...