Pirita tee saab uue valgustuse

Samal ajal Pirita teele ühistranspordiraja ehitamisega käib ka Pirita teele tänapäevase tänavavalgustuse rajamine.

Pirita tee saab uue valgustuse

Samal ajal Pirita teele ühistranspordiraja ehitamisega käib ka Pirita teele tänapäevase tänavavalgustuse rajamine.

"Valgustuse rekonstrueerimisöid tehakse umbes kahe ja poole kilomeetrisel lõigul algusega Pirita tee 12 kuni Pirita sillani. Rekonstrueerimisega saab üks Tallinna oluline magistraaltee tänapäevase ja energiasäästliku tänavavalgustuse, mis aitab muuta liiklust pimedal ajal ohutumaks," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et senine valgustussüsteem oli vananenud ja suure elektrikuluga.

Ehitustööde käigus vahetatakse välja suurem osa tänavavalgustusmaste ning asendatakse olemasolevad valgustid säästlikemate ja vastupidavamate leedvalgustite vastu, mille valgusvoog muutub vastavalt liiklussituatsioonile. "Projekteeritud valgustid ja lampide valgustemperatuurid on valitud Reidi tee välisvalguslahenduse projekti põhjal ja nii saab Pirita tee koos Vana-Pirita tee ja Reidi teega ühtse valguslahenduse," sedastas Liinat.

Ohutumaks muutuvad Pirita tee ülekäigurajad — liiklejatele turvalisuse ja liiklusohutuse tõstmiseks paigaldatakse neile erivalgustus.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on märts 2021. Tööde lepinguline maksumus on 619 353 eurot. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellitud rekonstrueerimistöid teeb AS Elektritsentrum.

Laadimine...Laadimine...