7 kommentaari

lugeja

Vasta kommentaarile

X.4. Totaalse jälgimise ja kontrolli vahendid, lk.123.
http://www.aigarsade.com/Uus_Maailmakord.pdf

keiss

Vasta kommentaarile

http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=13908
Ajakirjanik Andres Raid nõudis Tallinna halduskohtus Sotsiaalministeeriumilt Genfi konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist kui Nõukogude armees teenima sunnitud eestlast ja taotles Sotsiaalministeeriumilt sellega kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi. Tallinna halduskohus, Tallinna ringkonnakohus ja nüüd ka Riigikohus otsustasid, et Nõukogude armees teenima sunnitud eestlasi ei represseeritud. Samas on meie võimud absoluutselt veendunud, et Eesti riik oli Nõukogude Liidu poolt okupeeritud. See teooria on sisse viidud ka ajalooõpikutesse.

galerii

Vasta kommentaarile

https://www.postimees.ee/6757465/galerii-pirital-avati-malestustahvel-nkvd-poolt-morvatute-malestuseks

tallinlane

Vasta kommentaarile

http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=1977
Sündmused Tallinna Metsakalmistul august - september 1944.

vast paar tuhat

Vasta kommentaarile

MRP sõlmimisega oli Eesti saatus otsustatud edaspidine oli vaid vormistamine. Mida tegi Saksa riik viis oma rahvuskaaslased Suur-Saksamaale. Eesti võimalused oma inimeste päästmiseks olid küllalt piiratud kuid paartuhat ohustatut oleks siiski suudetud päästa. Kas mitte baasidelepingu allakirjutaja Karl Selter ei saadetud kärmelt Šveitsi kuid tuhanded teised? Oli tegelt mingi aeg veel võimalik midagi teha kuid ei kasutatud ära võimalusi, tõsi äärmiselt piiratud võimalusi. Edasi siis Sergei Kingissepp ja Idel Jakobson...

ajalugu postitas:

Saksa - Nõukogude mittekallaletungipakti sõlmimine tekitas EW poliitikutes arusaamatust ja paanikat, sest arvati, et Saksamaa tungib peagi Nõukogude Liidule kallale ja selle nimel oldi aastaid tegutsetud.
Admiral Canarise hea tuttav kolonel Maasing saadeti Berliini (mitte aga Londoni või Pariisi) asja uurima. Canaris aga teatas, et ei saa MRP kohta midagi öelda.
Eestis viibinud kontserni "IG Farbenindustrie" direktor Fritz ter Meer teatas, et ka peale MRP sõlmimist jätkab Saksamaa endist poliitikat Nõukogude Liidu suhtes. Tema arvates levib Saksamaal arusaam, et Nõukogude Liidu loodusvarad peavad olema kättesaadavad üksnes Saksamaale ja kuna neid vabatahtlikult kätte ei anta, siis tuleb selle nimel võidelda, ja selleks valmistuvat Saksamaa juba pikka aega.
Seoses baaside lepinguga saadeti kolonel Maasing koos kaitsepolitsei agendi parun Uexkülliga uuesti Berliini (mitte Londoni!). (Baaside leping on Rahvasteliidus registreeritud leping, mille eestvedajad ja garandid olid Inglismaa ja Prantsusmaa, et vähendada Saksamaa mõjuvõimu Baltikumis.)
Saadi teada, et Saksamaa vaatab Punaarmee baasidele Baltikumis kui ajutisele nähtusele.
1940. aasta mais ilmusid Saksamaal kaardid, kus Baltikum kuulus Saksa riigi koosseisu, linnade nimetused olid saksapärased.

meenutaja

Vasta kommentaarile

Tekst võiks olla ka vene ja jidiši keeles.

Laadimine...Laadimine...