Põhiseaduskomisjon toetab sisserändega seotud menetlusnõuete leevendamist hädaolukorras

Põhiseaduskomisjoni esimehe Paul Puustusmaa sõnul on õppused näidanud, et massiimmigratsiooni olukorras ei tuleks Eesti praegu kehtivate seaduste täitmisega toime.

Eesti

Põhiseaduskomisjon toetab sisserändega seotud menetlusnõuete leevendamist hädaolukorras

Põhiseaduskomisjon saatis tänasel istungil esimesele lugemisele eelnõu, millega muudetakse välismaalase kinnipidamise nõudeid juhul, kus massiline sisseränne on põhjustanud riigis hädaolukorra.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Paul Puustusmaa sõnul on õppused näidanud, et massiimmigratsiooni olukorras ei tuleks Eesti praegu kehtivate seaduste täitmisega toime.

"Praegu on õigus ebaseaduslikke immigrante kinni pidada kuni 48 tundi. Eelnõuga pikeneb see aeg massilise sisserände korral seitsme päevani," ütles Puustusmaa. "Eelnõuga tekib võimalus pidada ebaseaduslikke sisserändajaid kinni ka väljaspool kinnipidamiskeskust, kui seal neile kohti ei jagu."

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets ütles, et kriisiolukorraks erireeglite kehtestamine on mõistetav, kuid sealjuures ei tohiks inimõigusi rikkuda.

"Senine kogemus näitab, et pagulased Eestisse tulla ei taha ja eelnõus kirjeldatud hädaolukord on pigem teoreetiline. Esmajoones tuleks lahendada siiski praktiline probleem praegu Eestis viibiva ebaseadusliku välistööjõuga Ukrainast," sõnas Läänemets.

Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõuga (110 SE) võetakse üle Euroopa Liidu naasmisdirektiivi artikkel 18, mis lubab liikmesriigil olukorras, kus riiki saabub erakordselt suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid, muuta välismaalase kinnipidamise nõudeid. Eelnõu esimene lugemine on kavandatud Riigikogu täiskogu 13. jaanuari istungile.

Laadimine...Laadimine...