Põhja-Tallinn jagab tasuta graniitkillustikku

Lumistel ja jäistel kõnniteedel ohutu liiklemise tagamiseks jagab Põhja-Tallinna valitsus ka sel aastal tasuta graniitkillustikku. Võimalust saada ühe aadressi kohta tasuta kaks umbes 25-kilost graniitkillustikuga täidetud kotti pakutakse nii korteriühistutele kui ka eramaja omanikele, aga ka koolidele ja lasteaedadele.

Pilt: Põhja-Tallinna valitsus

Põhja-Tallinn jagab tasuta graniitkillustikku

Lumistel ja jäistel kõnniteedel ohutu liiklemise tagamiseks jagab Põhja-Tallinna valitsus ka sel aastal tasuta graniitkillustikku. Võimalust saada ühe aadressi kohta tasuta kaks umbes 25-kilost graniitkillustikuga täidetud kotti pakutakse nii korteriühistutele kui ka eramaja omanikele, aga ka koolidele ja lasteaedadele.

Soovi korral tuleb esitada avaldus e-postile ptv@tallinnlv.ee, milles on ära toodud soovija aadress, kinnistu esindaja nimi ja kindlasti telefoninumber. Avaldusi võetakse vastu kuni 10. detsembrini. Kokku rahuldatakse kuni 1000 avaldust. Kotid tuuakse kohale eelnevalt kokkulepitud ajal veel käesoleval aastal.

Seoses esimeste öökülmade ja miinuskraadide saabumisega kutsub linnaosavalitsus inimesi ettevaatusele ja juhib kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele.

Lund ja jääd ei tohi kõnniteelt lükata sõiduteele, vaid tuleb paigutada kõnniteele selliselt, et jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetri laiune käiguruum. Libedusetõrjel on keelatud kasutada tuhka või kloriide (soola), mis lõhub jalanõusid ning hävitab kõrvalolevat haljasala. Kasutada tuleb puistematerjali (näiteks graniitkivikillustikku), mille tera läbimõõt on vahemikus 2-6 mm.

Heakorra alastest puudustest palume informeerida linnaasutusi Tallinna Abitelefonil 1345 ja/või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti lühinumbril 14410.

Laadimine...Laadimine...