Portugallased: narkomaan on eelkõige haige inimene, mitte kurjategija

"Dekriminaliseerimine pole liberaalsus, vaid mõistmine, et narkomaan pole kurjategija, vaid haige inimene, kuid narkootikumide tarvitamine ja omamine on ikkagi keelatud," ütles tänasel narkokonverentsil Portugali narkoennetusspetsialist Alcina Branco Lo, kelle kodumaa Portugal on üks vähestest maailmariikidest, kus narkokuritegudele kriminaalkoodeks ei laiene.

Pilt: Ragne Jõerand

Portugallased: narkomaan on eelkõige haige inimene, mitte kurjategija

Ragne Jõerand

"Dekriminaliseerimine pole liberaalsus, vaid mõistmine, et narkomaan pole kurjategija, vaid haige inimene, kuid narkootikumide tarvitamine ja omamine on ikkagi keelatud," ütles tänasel narkokonverentsil Portugali narkoennetusspetsialist Alcina Branco Lo, kelle kodumaa Portugal on üks vähestest maailmariikidest, kus narkokuritegudele kriminaalkoodeks ei laiene.

Branco selgitas, et 2001. aastal võeti Portugalis vastu seadusemuudatus, mille kohaselt pole enam väikestes kogustest narkootikumide omamine ja narkootikumide tarbimine kriminaalkorras karistatav. Seda käsitletakse kui haldusõigusrikkumist. "Kui inimene peetakse politseiametnike poolt tänaval kinni narkootikumidega, mille kogust võib pidada sobilikuks isiklikuks tarbeks, siis teda ei arreteerita ja teda ei oota teda enam vangistus, vaid politsei suunab ta nõustamisele spetsiaalsesse komisjoni," rääkis Branco Lo.

Karistamise asemel ravi

Komisjon koosneb mitmestes erinevate eriala spetsialistidest, kelle seas on lisaks tervishoiutöötajatele ka juristid, psühholoogid, ametnikud ja sotsiaaltöötajad.

"Nende peamine ülesanne on kindlaks teha, kui suur on inimese sõltuvus narkootikumidest. Pärast seda võib komisjon suunata inimese vabatahtlikule ravile, määrata talle rahatrahv või rakendada muid halduskaristusi. Ligi 80% komisjoni suunatutest ei saa siiski karistust, sest neid on olnud võimalus motiveerida oma tervise peale mõtlema ja narkootikumidest loobuma muude meetoditega. Seega aastas saab halduskaristuse vaid 6000-8000 inimest," selgitas Branco Lo.

Narkokuritegude arv pole suurenenud

Portugalis viidi Branco Lo sõnul läbi ka uuring, kus uuriti, kuidas on narkokuritegude dekriminaliseermine mõjunud narkootikumide tarbimisele ühiskonnas. "Selgus, et narkootikumide ebaseaduslik kasutamine ja omamine on jäänud samale tasemele ega pole suurenenud ning täiskasvanud tarbijate seas on see isegi vähenenud," lausus Branco Lo.   

Tänu uuele seadusele on vähenenud Portugalis ka narkosurmade arv, mis 2001. aastal oli 80 juhtumit aastas ja 2012. aastal vaid 16 juhtumit aastas.

Branco Lo selgitas, et kuna narkootikumide tarvitamise ja omamise eest enam vangi ei panda, siis on inimesed julgemad ka abi otsima. "Ravile tulemine on vabatahtlik ja tänu uuele seadusele otsivad abi ligi 60% enam inimesi kui varem," lisas Branco Lo.

Teise olulise faktina tõi Branco Lo välja sellegi, et tänu narkokuritegude dekriminaliseerimisele on vähenenud ka HIV-i nakatunute arv – perioodil 2000-2013 langes HIV nakkust kandvate sõltlaste arv 1575 vaid 78 juhtumile aastas.

Laadimine...Laadimine...