President tänas Sisekaitseakadeemia kadette elukutse valiku eest

"Tegemist on väga tähtsa ja vastutusrikka ametiga. Teil saab olema oluline roll inimeste turvatunde tagamisel," soovis siseminister Mart Helme jõudu õpinguteks. 

Pilt: Reelika Riimand, PPA.
Eesti

President tänas Sisekaitseakadeemia kadette elukutse valiku eest

Toimetaja: Sandra Lepik

"Tegemist on väga tähtsa ja vastutusrikka ametiga. Teil saab olema oluline roll inimeste turvatunde tagamisel," soovis siseminister Mart Helme jõudu õpinguteks. 

Täna andis Sisekaitseakadeemia Paikuse õppehoone lipuväljakul traditsioonilise ametivande 126 uut politsei- ja piirivalvekadetti.

Traditsioonilise sündmuse Paikuse õppehoone lipuväljakul avas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes tänas kadette tehtud valiku eest. ’’Aitäh, et olete valinud selle elukutse – aidata, hoida ja kaitsta meid! Politsei on eestimaalaste tark ja inimlik abistaja ning probleemide ennetaja,’’ sõnas president.  

Kadetid andsid ametivande pidulikult riigilipu juures, vandudes ustavust Eesti põhiseaduslikule korrale, tõotades vande järgselt täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi ning rakendada ametivõimu õiglaselt. Eesti sisejulgeoleku eest vastutavate ametnike read saavad lähiajal nende kadettide näol täienduse nii kriminaalpolitseis, korrakaitses kui ka piirivalves. Ametivande võttis vastu siseminister Mart Helme.

Helme sõnul iseloomustab kadettide poolt antud ametivanne soovi teenida Eesti riiki, tehes seda ausalt ja kohusetundlikult. "Tegemist on väga tähtsa ja vastutusrikka ametiga. Teil saab olema oluline roll inimeste turvatunde tagamisel. Soovin jõudu õpinguteks," märkis Helme

Oma tulevasi kolleege tervitasid ka Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen. Sisekaitseakadeemia rektori Marek Lingisõnul ei ole elus just palju hetki, mil peab vande andma. "Astudes politseiteenistusse kinnitate oma vankumatut tahet teenida Eesti rahvast ja vannutate ustavust meie põhiseaduslikule korrale. Meie riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele ning meie kõik oleme nende väärtuste elluviijad," rõhutas rektor kadettidele.

Ametivanne enne esimest õppepraktikat

Seaduse järgi peavad kadetid andma ametivande enne esimest õppepraktikat. Ametivande võtab vastu siseminister või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Ametivannet andev politseiametnik loeb ette ametivande ja kirjutab alla ametivande tekstile. Allkirjastatud ametivannet säilitatakse politseiniku teenistuskäiku kajastavas toimikus kogu teenistuse jooksul.

Kõik esimest korda politseiteenistusse astuvad isikud annavad ametivande järgmises sõnastuses: "Astudes politseiteenistusse, annan mina, … (ees- ja perekonnanimi), vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi."

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

Laadimine...Laadimine...