3 kommentaari

Vello

Vasta kommentaarile

Võib öelda, et kui loodus on leppinud homoseksuaalsusega juba miljoneid aastaid mitte üksnes inim- vaid praktiliselt kõigi teiste meile bioloogiliselt lähedasemate liikide puhul, siis on sellel kindlasti mingi sügavam põhjus mille mitte teadmine nagu palju muugi looduses toimuva, ei saa olla veel aluseks nende nähtuste otstarbekust inimmõistuse ja meie tänaste teadmiste tasandil kahtluse alla seada. Uskuge loodus on väga ratsionaalne ja ilmaasjata ta juba inimkonna seksuaalenergiat ei kulutaks! Meeldib see siis meile või mitte.

Juula Juurikas

Vasta kommentaarile

Kui homoseksuaalid moodustavad alternatiivse inimliigi, siis pole neil mõtet hakata imiteerima heteroseksuaalide abielu ja perekonnaelu. See pole päris kindlasti nende algupärane inimkondlik missioon.

Huvitav ja õige tähelepanek, aga miks suur hulk inimesi vastupidist üritab tõestada!!!???

Meessoost inimene

Vasta kommentaarile

Olen Linnari vastuväidetega täiesti nõus ! Kuidas saab DR. Punab töötada meeste arstina, kui hakkab inimesi seksuaalsuse alusel haigeks tembeldama ... ? Ega ometigi armastus veel hälve pole … ? Nagu mingi teadusuuring näitas kunagi, et kui kaenlaaugust mingi närvisõlm välja lõigata, siis pidi inimene kaotama häbitunde ja võib igaühega voodisse ronida . Samas teistpidi on teatud gruppidena elavaid inimesi, kes ei oskagi teistmoodi kommuunina elada, kui suhtlevad seksuaalselt omavahel ja mitmete sarnaste gruppide tegevus toimib nagu hierarhilistel alustel jne. . Selliseid asju ei tohi ju reaalselt inimestele peale suruda ja see on iga inimese enda vaba tahe ja reaalselt peaks see olema loogilisuse printsiibi järgi iga inimese enda otsustada. Nii nagu keegi ei saa armastust peale suruda, nii pole ka mitte kellelgi õigust määratleda inimese seksuaalsust peale inimese enda .Seksuaalsus(homo, hetero) ei ole hälve, ega haigus . Nii nagu on inimesed erinevatel universumi ajafaasidel sündinud ja erinevad hinged ja bioloogilised kehad ja veregrupid jne. , nii ei ole me ka kõik tulnud inimesena siia antud ajahetke ja reaalsusesse ainult paljunema ja enda suguelundeid ei kasuta me samuti ainult sugutina ! See, et nimetus on "suguelund" ei tähenda veel seda, et me läbi selle armatseda ei võiks koos armsamaga ja selle akti läbi endi isiklikku heaolulikku energeetilist panust inimsuse parempoolse arengu hüvanguks, inimolendi elueeterlikku keskkonda paisata, et inimolenditel üleüldises plaanis paremini läheks ... !

Laadimine...Laadimine...