Projekt "Roheline õu" paneb hoovi õitsema

Korteriühistutel on õue õitsvaks ja roheliseks muutmiseks tänavu märksa lihtsam toetust küsida, sest taotluse võib esitada elektrooniliselt.

Pilt: Raepress

Projekt "Roheline õu" paneb hoovi õitsema

Kai Maran

Korteriühistutel on õue õitsvaks ja roheliseks muutmiseks tänavu märksa lihtsam toetust küsida, sest taotluse võib esitada elektrooniliselt.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on õue rohelisemaks muutmine linna abiga tänavu varasemast lihtsam, sest taotluse saab esitada linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi kaudu iseteeninduskeskkonnas. Samuti pole vaja enam esitada näiteks tööde projekti. "Tänavu maksab linn toetust esitatud arvete alusel, taotlusele tuleb lisada kuludokumendid ja maksekorraldused," selgitas Võrk. "Üks korteriühistu võib saada õue rohelisemaks muutmiseks kuni 600 eurot."


Õue tasub targalt jagada


Tehnika 79 korteriühistul on projekti "Roheline õu" toetus aidanud hooldada vana õunapuud ja tuua õuemaale õitsema mitmeid lilleampleid. "Eelmisel aastal kasutasime toetust kaheksa meetrit kõrge õunapuu okste lõikuseks, mis viljade raskuse all murdunud olid," rääkis aednikuharidusega  majaelanik  Rutt Panga.  "Kutsusime appi arboristi, lõigatud okstest sai õuemaa jaoks multš."


Panga selgitas, kuidas ka suhteliselt väikest kortermaja õueala saab elanike autode, prügikastide ja puhkepaikade vahel funktsionaalselt jaotada.  Selleks aitab kaasa kasvama pandud hekk. "Hekk on suurepärane eraldaja ja suudab summutada ka tänavaliikluse müra," mainis ta.


Õues, kus tänu looklevale elupuuhekile on roheline isegi talvel,  jagub kohta kõigele vajalikule. Hekk eraldab puhkealast maja väikese parkla, kus omakorda on piirdeaia taga koha leidnud prügikastid. Maja taha on rajatud puhkeala ning mänguplats. "Hekist varjatud puhkealal oleme leidnud koha ka laste kiigele ja turnimisredelile," ütles Panga. "Samuti istumisalale, mille pingid on talvel küll majas varjul. Kevadet ootavad ka suured lillepotid kannade, pelargooniumide, fuksiate ja loodusrohuga, mida samuti linn soetada aitas."


Uus muru ja kaunid lilled


Võrgu sõnul toetab linn lillevaaside ja amplite ning põõsaste ja püsitaimede ostmist ja istutamist tänavugi. "Samuti tasub haljastustoetust küsida puude raie ja hoolduslõikuseks," lisas Võrk. "Tahame selle toetusega ühtlasi ergutada majaelanike ühistegevust."


Toetust saab küsida ka istutusmaterjali ostmiseks, muru rajamiseks ja samblatõrjeks. Tööriistade ja muu inventari ostmiseks toetust aga ei anta.


Linnaosavalitsus kontrollib kohapeal tehtud tööde vastavust taotlusele ja selle lisadokumentidele. Kontrolli tulemused sisestatakse iseteeninduskeskkonda ja on aluseks taotlusele vastutulekuks või sellest keeldumiseks.


Haljastustoetuse suurus korteriühistule on kuni 60% tehtud töö kuludest.  Kokku on tänavu projektiks "Roheline õu"  40 000 eurot.

Laadimine...Laadimine...