Prokurör nõuab Selile rahalist karistust

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nõudis esmaspäeval Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendile ja Tallinna Sadama nõukogu esimehele Neinar Selile Harju maakohtus rahalist karistust.

Prokurör nõuab Selile rahalist karistust

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nõudis esmaspäeval Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendile ja Tallinna Sadama nõukogu esimehele Neinar Selile Harju maakohtus rahalist karistust.

Evestuse sõnul on Seli süü tõendatud Tallinna Sadama poolt EOK-le 250 000 euro eraldamist puudutavas toimingupiirangu teadvas rikkumises ja selle eest peaks kohus Selile määrama rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 17 000 euro ulatuses, märkis riigiprokuratuur BNS-ile. Istung jätkub kaitsjate seisukohtade kuulamisega.

13. oktoobril alanud protsessil Seli end süüdi ei tunnistanud, kinnitades, et süüdistus korruptsioonivastase seadusega vastuolus oleva otsuse tegemises on talle sisult arusaamatu.

Süüdistuse esemeks on Evestuse sõnul korruptsioonivastase seadusega vastusolus otsus. Ametiisikul, kelleks Neinar Seli 2013. aastal oli, on keelatud selliste otsuste tegemine, mis tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isikute kohta. Seli aga osales otsuse tegemises, mis on tehtud temaga seotud isiku ehk Eesti Olümpiakomitee (EOK) suhtes.

Möödunud aasta 31. oktoobril toimus Tallinna Sadama nõukogu koosolek, mille neljandaks päevakorrapunktiks oli sponsorlus. Nõukogu rahuldas sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjoni ettepaneku eraldada EOK-ile spondeerimiseks 250 000 eurot. Süüdistuse kohaselt osales Seli nõukogu istungil, ning nõukogu esimehena osales ta ka otsustuses, mis seonduvalt sponsorlustaotlusega tehti. Evestuse sõnul pole infot, et Seli oleks keeldunud otsuse tegemisel osalemisest, ükski tunnistaja pole sellele viidanud ja selline teave ei tulene ka ühestki protokollist.

Nõukogu hääled jagunesid antud otsuses neli poolt ja kolm vastu. Tallinna Sadama põhikirjas on Evestuse sõnul aga välja toodud, et häälte võrdsel jagunemisel on ostustusõigus nõukogu esimehel, seega ilma Seli hääleta oleksid poolt- ja vastuhääled jäänud võrdseks ja otsust ei oleks saanud vastu võtta.

Lisaks esitas prokurör kohtule ka tõendusteabe, mille kohaselt peale nõukogu koosolekut esialgsele kooskõlastusringile saadetud protokolli hiljem muudeti. Muudetud protokolli kirjutati aga süüdistuse kohaselt, et tühistati arutelu ja otsusest ei olnud enam sõnagi.

Kuna 5. novembril otsustas sadama üldkoosolek majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et seoses EOK-i spondeerimise küsimusega tuleb läbi viia erikontroll, siis kogunes sadama nõukogu erakorraliselt uuesti 18. novembril. Kuigi seal arutati ka muid küsimusi, oli seal Evestuse sõnul esimene ja oluline punkt, et kuidas lahendada olukord, mis puudutas eelmisel korral sponsorlustaotluse lahendamist. Seli tõi seal välja, et on oluline tõstatada selle küsimuse lahendamine ja nõukogu liikmed nimetavad seda arutelu tühistamiseks, et sellega välistada seda, et eelmisel koosolekul üldse mingi otsus vastu võeti.

Neinar Seli kaitsja Marko Kairjak väitis kohtus, et Selil ei olnud huvide konflitki, kuna EOK oleks saadud toetuse ära jaotanud alaliitude vahel, mitte ei oleks Seli sellest isiklikult kasu saanud. Kaitsja rõhutas, et Seli roll EOK-is on esindusfunkstioon. Seli ei saanud kasu ja süüdistatava tegevus ei olnud süüline. Seli tegi kaitsja sõnul kõik selleks, et antud otsus ei saaks allkirjastatud. 

Teiseks puudub Kairjaki sõnul koosseisupärane tegu - hääletamine ja täiendavalt puudub ka otsus kui selline. Tsiviilõiguse järgi on hääletamine selge tegu ning antud juhul seda tegu pole toime pandud. Kokkuvõtteks puudub kaitsja sõnul objektiivse koosseisu asjaolu, koosseisu tegu ja puudub ka otsus, sest seda protokolli ei allkirjastatud. 31. oktoobril tehtud otsust ei saa tühistada, kuna seda ei ole kunagi toimunud. 

Laadimine...Laadimine...