Rahapesu andmebüroost saab eraldiseisev asutus

Seni politsei- ja piirivalveameti (PPA) koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas. 

Pilt: Mats Õun

Rahapesu andmebüroost saab eraldiseisev asutus (3)

Toimetaja: Toomas Raag

Seni politsei- ja piirivalveameti (PPA) koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas. 

Rahandusminister Martin Helme saatis teisipäeval selleks vajalikud seadusemuudatuste ettepanekud riigikogu rahanduskomisjonile, et neid saaks menetleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduseelnõu arutamisel, teatas ministeerium. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas loodaks plaani kohaselt järgmise aasta 1. jaanuaril.

"Valitsuse jaoks on rahapesu tõkestamine ja ennetamine väga oluline prioriteet. See, et Eestit viimaste aastate suurtes rahapesujuhtumites ära kasutati, oli meile valus õppetund," kommenteeris Helme. 

Ta toonitas, et riik peab pingutama selle nimel, et midagi taolist enam ei korduks. "Oleme juba suurendanud rahapesu tõkestamisega tegelevate asutuste rahastust ja täiendanud seadusi. Muu hulgas karmistame karistusi. Tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks pean vajalikuks ka muudatusi valdkonna institutsionaalses ülesehituses, meil on vaja suuremat fokuseeritust," lisas Helme. 

Tõhusam rahapesu tõkestamine ja ennetamine 

Rahapesu andmebüroo rahandusministeeriumi haldusalasse toomise peamiseks eesmärgiks on koondada valdkonna poliitika kujundamine ja praktiline rakendamine ühte kohta. "Riigile on oluline, et rahapesu andmebüroo oleks tugev partner Eesti finantssektorile. Iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalas, tihedas koosöös maksu- ja tolliameti ning finantsinspektsiooniga, on rahapesu tõkestamine ja ennetamine tulevikus kindlasti tõhusam," leidis Helme. 

Minister lisas, et nii on võimalik koondada rahapesu analüüsiks vajalik oskusteavet rahanduse valdkonnas. Ministeeriumi teatel on juba praegu rahapesu andmebürool ülesandeid, mis sobivad paremini rahandusministeeriumi valitsemisalasse, nagu näiteks järelevalve rahapesu tõkestamisega seotud kohustatud isikute tegevuse üle, rahapesu tõkestamist puudutavates valdkondades tegevuslubade taotluste menetlemine ja ettevõtete majandustegevuse või tegevusloa peatamine. 

"Valitsus otsustas eelmisel aastal oluliselt suurendada rahapesu andmebüroo rahastust ja meeskonda. Büroos on alustatud strateegilise analüüsi funktsiooni loomisega. Strateegiliseks analüüsiks vajalike andmete töötlemise oskusteave on samuti rahandusministeeriumi valitsemisalas olemas ja suurem sünergia asutuste vahel on seetõttu eelis," sõnas Helme. 

Rahapesuvastase võitluse põhirõhk liigub ministeeriumi teatel järjest rohkem ennetustegevusele ja seetõttu on rahapesu andmebürool vaja teha senisest tihedamat koostööd turuosalistega ja olla neile vajadusel ka partneriks. Euroopa Liidu arengutest tulenevalt saab rahapesu andmebüroo lähitulevikus juurde uusi ülesandeid, samuti muutub järjest olulisemaks lisaks tavapärasele pangandusele ka finantstehnoloogia ehk fintech ja virtuaalvääringute valdkonna arengute jälgimine ja analüüs.

Suurem roll Eesti ühiskonnas

Rahapesu andmebüroo toomisel rahandusministeeriumi haldusalasse tuleb silmas pidada, et muutusega säiliks andmebürool hea infovahetus ja koostöö keskkriminaalpolitseiga. "Rahapesu andmebüroo ülesanded ja roll Eesti ühiskonnas lähiaastatel suurenevad ning seetõttu julgustame kõiki büroo töötajaid selle olulise muudatusega kaasa tulema, et seda ootust pühendumusega täita," sõnas rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

Ta lisas, et rahandusministeeriumi alla toomine lihtsustaks eeldatavalt ka rahapesu andmebüroo edasiseks arenguks vajalike finantssektori spetsialistide värbamist, kuna büroo konkureerib töötajate pärast üha rohkem finantssektoriga.

Eraldi tähelepanu pööratakse ministeeriumi teatel kavandatava sammu rahvusvahelisele tutvustamisele, sest tagada tuleb rahapesu andmebüroo koostöövõrgustike säilimine ja liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides kogu üleminekuperioodil ja edaspidi. Pärast seda, kui riigikogu on muudatused vastu võtnud, on kavas luua üleminekuprotsessi sujuvaks koordineerimiseks rahandusministeeriumi eestvedamisel juhtrühm. 

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...