Rahvastikuminister: meeste kodade võrgustik väärib laiendamist

„Meeste Koja mehed on võtnud ette väga tänuväärse teekonna – loonud Tartusse koha, kus kogukonna mehed saavad koos käia ja teha nii puutööd kui ka mõttetööd. Olen Meeste Kojale küllakutse eest tänulik. Loodan, et tänasel kohtumisel kooruvad uued ideed, mille edendamisele saan ühel või teisel moel kaasa aidata,“ sõnas rahvastikuminister Riina Solman reedel.

Pilt: Mats Õun
Eesti

Rahvastikuminister: meeste kodade võrgustik väärib laiendamist

„Meeste Koja mehed on võtnud ette väga tänuväärse teekonna – loonud Tartusse koha, kus kogukonna mehed saavad koos käia ja teha nii puutööd kui ka mõttetööd. Olen Meeste Kojale küllakutse eest tänulik. Loodan, et tänasel kohtumisel kooruvad uued ideed, mille edendamisele saan ühel või teisel moel kaasa aidata,“ sõnas rahvastikuminister Riina Solman reedel.

Reedel külastab rahvastikuminister Riina Solman Tartus tegutsevat Meeste Koda, mille üks eesmärk on laiendada nn Men´s Shedide liikumist üle Eesti. Aasta tagasi kodanikualgatusena loodud Meeste Kojas tehakse puutööd ja otsitakse koos võimalusi meeste heaolu tõstmiseks ja selle väärtustamiseks.

Aasta tagasi asutatud Meeste Koda on loodud üle maailma tegutsevate Men´s Shedide (meeste kuuride) eeskujul. Tegemist on liikumistega, kus kogukonna mehed kohtuvad, et viia ellu oma ideid olgu tegemist käsitöö või mõttetööga. Sarnased kohad on olemas Austraalias, USA-s, Iirimaal, Inglismaal, Taanis ja mujalgi.

„Kutsusime ministri endale külla, et tutvustada, kuidas meil esimene aasta on läinud. Oleme veendunud, et selliseid "kuure" võiks olla Eestis teisigi. Muu maailma näitel võib öelda, et kogukonna ühendamisel on sellistel kohtadel täita tänuväärne roll,“ räägib Jaanus Libek Meeste Koja Tartu Kuurist.

Meeste Koda on Tartus 2019. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja esimese Men’s Shed kontseptsiooni alusel ehitatud töökoja rajamine Tartusse.

Meeste Koja plaan on luua Tartu meestele võimalused kogukonna toetamiseks läbi eneseteostuse, suhtluse, väärika vananemise, kogemuste vahetamise ning edasiandmise järgmistele põlvedele. Tartu meeste kuuri rajamise mõte on luua koht sisukaks ja meeldivaks ajaviitmiseks, üksteise toetamiseks, arendamiseks, meisterdamiseks, ehitamiseks kõigile meestele Tartus.

Laadimine...Laadimine...