Rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamine lihtsustub

Esmaspäevast jõustuv Euroopa pärimismäärus loob ühtsed Euroopa Liidu ülesed ning senisest lihtsamad reeglid pärimisasjade lahendamiseks. 

Pilt: Scanpix

Rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamine lihtsustub

Esmaspäevast jõustuv Euroopa pärimismäärus loob ühtsed Euroopa Liidu ülesed ning senisest lihtsamad reeglid pärimisasjade lahendamiseks. 

Pärimismäärus reguleerib, millise riigi õiguse kohaselt rahvusvahelise iseloomuga pärimisasju lahendatakse ning millises Euroopa Liidu liikmesriigis lahendatakse pärimisasi, kui pärandaja elas ja omas vara erinevates riikides, vahendas BNS.  

Notarite Koja aseesimehe Anne Saaberi sõnul on piiriülese iseloomuga pärimismenetluste arv kasvuteel, sest paljud inimesed lähevad välismaale tööle või leiavad sealt endale elukaaslase. "Nii võib juhtuda, et kinnisvara omatakse erinevates riikides. See puudutab ka Eesti inimesi, kellest paljud töötavad välisriikides, näiteks Põhjamaades, ning on soetanud sinna ka uue kodu," märkis Saaber.

Tema sõnul lihtsustab Euroopa pärimismäärus selliseid pärimisasju, lahendab pärimismenetluste läbiviimisel tekkivaid praktilisi küsimusi ning ühtlustab pärimisdokumentide kasutamist välisriikides.

Eestis pärimismenetlust läbiviiv notar saab lisaks Eesti pärimistunnistusele väljastada edaspidi pärija soovil ka Euroopa pärimistunnistust, millega pärija saab oma pärimisõigust tõendada teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Samuti reguleerib määrus ka muude pärimisasjades tehtud otsuste ja dokumentide tunnustamist, mis lihtsustab märkimisväärselt piiriülest asjaajamist.

“Oluline on märkida, et pärimismäärus ei rakendu tagasiulatuvalt ehk puudutab vaid nende inimeste vara pärimist, kelle pärand avaneb määruse jõustumisest ehk alates tänavu 17. augustist," rõhutas Saaber.  "Samuti on kasulik teada, et kolm riiki - Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani - ei hakka väljastama Euroopa pärimistunnistusi ehk määruse kohaldamisala neid riike ei hõlma."

Jõustuva Euroopa pärimismääruse ametlik nimetus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist.

Laadimine...Laadimine...