4 kommentaari

MRP piirid

Vasta kommentaarile

Lugupeetavad oleme ajalooliste sündmuste puhul korrektsed tänased Leedu, Valgevene ja Ukraina piirid pani paika just nimelt Molotovi-Ribbentropi pakt. Kas Leedu peab loobuma MRP piiridest või Valgevene või Ukraina? Ja Moldovo Vabariik loomise ajal 1940.a Moldaavia NSV nime all on täielikult MRP pakti tekitatud eksisteerib tänaseni? Mis nn prügikastist siin rääkida Leedu, Valgevene, Ukraina, Moldova on eksisteerivad riigid? Järsku lahendusena väljakäia Poola riigi piiride taastamine 1939. aasta seisuga kuid kas kõik asjaosalised sellega nõustuvad? Teat korrektsust ajalooliste sündmuste käsitlemisel ja arvestagem ka kõiki kodakondsusega ja omandiga seotub probleeme äärmiselt keerukaid ja mitmetahulisi. Arvukalt tänaseid Iisraeli kodanikke nõuab lisaks Poola kodakondsust näituseks ja omandiõiguse taastamist täpselt sama nõudmine Poola kodanike poolt oma varale Wilnos ja Lwovis. MRP on tõsine probleem lausa probleemiderägastik ja seda reaalses elus.

taustauurija

Vasta kommentaarile

https://www.bilderberg.org/nato.htm#hausser

austus ajaloole

Vasta kommentaarile

Oleme korrektsed MRP oli Poola jagamine Saksamaa ja Nõukogude Liidu poolt mida millegipärast ei takistanud Poola tolleaegsed liitlased Inglismaa ja Prantsusmaa. Huvitav miks teab keegi neil riikidel olid äärmiselt korralikud sõjaväed ja lihtlabaselt molutada hoida relvis miljoneid mehi ja molutada? Eesti ei teinud mingeid nn vigu oma välispoliitikas vaid Eestil ei olnud liitlasi kes oleks saanud sekkuda või tahtnud sekkuda. Loomulikult paluti abi Saksamaalt ja pöörduti ka Soome poole kuid asjata selles ju lugu. Oleme hinnangutes ajaloole korrektsed. Ja veel liitlassuhted on olulised ja neid tuleb igati hoida kuid lugupeetavad ka oma teat võimekus ja tugevus on oluline isegi ülioluline ka ise peab keegi olema ja kõigeks valmis vajadusel. Ajad need ju muutuvad.

see on Raivo Aeg.

Vasta kommentaarile

"Me ei tohi unustada Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat, mille Venemaa okupeeris pärast Gruusia ründamist. Me ei tohi unustada Krimmi okupeerimist ja sõda, mida Venemaa peab Ukraina rahva vastu."

Laadimine...Laadimine...