Ratas: Freeh’st on tehtud poliitiline malakas

„Vaadates, mis siin täna toimub, jään ma selle juurde, et Louis Freeh’st on väga osavalt tehtud poliitiline argument, malakas, mis viib täielikult fookuse eemale põhiteemalt, milleks on rahapesu  vastane võitlus,“ nentis peaminister Jüri Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis saadikute küsimustele vastates.

Pilt: Rene Suurkaev
Eesti

Ratas: Freeh’st on tehtud poliitiline malakas (2)

„Vaadates, mis siin täna toimub, jään ma selle juurde, et Louis Freeh’st on väga osavalt tehtud poliitiline argument, malakas, mis viib täielikult fookuse eemale põhiteemalt, milleks on rahapesu  vastane võitlus,“ nentis peaminister Jüri Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis saadikute küsimustele vastates.

Riigikogu kolmapäevase infotunni küsimused keskendusid peamiselt USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepinguga seonduvale ning saadikutele vastasid lisaks peaministrile ka rahandusminister Martin Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.
„Ja ma jään ka selle juurde, et nii kaua kui mina olen valitsuse peaminister, siis me tegeleme väga sisuliselt ja väga tõsiselt rahapesu vastase teemaga edasi. Iga päev ja iga nädal,“ kinnitas Ratas.

Peaminister rõhutas, et rahapesu teemal Eestis peab igal ajal valitsema nulltolerants. „Selle teemaga mitte tegelemisel võivad olla väga tõsised ohud majandusele, aga ka julgeolekule," rääkis Ratas. "Eesti kaudu võimaliku musta raha pesemist võidakse kasutada meie huvide ründamiseks ja selle kaudu saadud vahendeid võidakse kasutada kuritegevuses, näiteks terrorismi rahastamiseks."

Ratas märkis, et seni avalikuks saanud andmed ei ole tõendanud rahapesuvastase võitluse raames Eesti valitsuse partneriks palgatud USA advokaadi Louis Freeh puhul huvide konflikti. Peaministri sõnul pole praegu võimalik kõrvalt hinnata huvide konflikti kuidagi teistmoodi, kui lähtuda advokaadibüroo oma hinnangust. "See Freeh teema, mis on rahapesukaasuses üles tulnud, siis Jürgen Ligi on fookuse väga oskuslikult lükanud teisejärgulisele teemale. Oluline on see, kuidas Eesti täidab oma hoolsuskohustust rahapesu vastases võitluses," lisas Ratas.

Ratas: aastatel 2008-2015 istuti käed rüpes

Peaminister meenutas ka, et aastatel 2008-2015, kui võimul oli Reformierakond, ei arutatud valitsuses kordagi rahapesu teemat. „Kui öelda, kes on istunud käed rüpes, siis ma arvan, et kogu see periood, mis on täielikult läinud sellest arutelu skaalast välja, 2008–2015 – siis on käed rüpes istutud. Ma arvan, et käed rüpes on istunud nii toonased valitsusliikmed, kes selle eest vastutasid, olgu see peaminister või rahandusminister või Finantsinspektsiooni nõukogu,“ pahandas Ratas.

Indrek Saar küsis Rataselt USA bürooga lepingu sõlmimise põhjuste kohta ja seda millal kavatsetakse nimetatud leping lõpetada.

Ratas kinnitas, et advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud leping lõpetatakse kohe siis, kui seda lepingut enam ei täideta – ükskõik kumma poole poolt.

Advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta ütles peaminister, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuskoalitsioon otsustas oma kabinetinõupidamisel see lepinguprojekt heaks kiita. "Loomulikult ei olnud siis teada, kellega see leping sõlmitakse. See ülesanne jäi rahandusministrile ja laiemalt Rahandusministeeriumile. Nüüd, kui te küsite, et mis on selle lepingu eesmärk, siis lepingu eesmärk on tõesti toodud, milleks on pakkuda Eesti valitsusele õigusteenust, mille eesmärk on sõlmida USA pädeva asutusega kokkulepe sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile," rääkis Ratas.

Lepingu hinna kohta – kolm miljonit eurot – ütles Ratas, et tema meelest on see turul valitsev hind ja üsna selliste summade peale neid lepinguid tehakse

Kaja Kallas soovis teada, miks peaminister ei usalda Eesti ametiasutusi, vaid usaldab USA advokaadibürood. Tema sõnul on Välisluureamet, Välisministeerium, ka Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides kokku pannud memo, mis ütleb üheselt, et Freeh advokaadibüroo pole heas kirjas ja tal on sidemed Venemaa rahapesijatega. 

Peaminister vastas, et usaldab Eesti ametiasutusi. Eesti USA saatkonna koostatud taustakirjelduses soovitatakse valik teha kahe büroo vahel, kuid need ei teinud peaministri kinnitusel huvide konfliktile viidates pakkumist. Ratase hinnangul on Välisministeeriumi ja Välisluureameti hinnangud teineteisele veidi vastukäivad.

Riina Sikkut küsis ka rahandusminister Martin Helmelt rahapesu uurimise kohta. Ta soovis teada, miks minister ei soovi sel teemal avalikkusega rääkida. Lisaks uuris ta, kas rahandusminister on peaministrit informeerinud lepingu täitmise kulgemisest.

Helme: eelarve kontrollikomisjon on kirbutsirkus 

Rahandusminister kinnitas vastuses, et ta on järginud kõiki protseduurireegleid ja ei vasta tõele, et asjaajamine ei ole avalik olnud. "Kõik paberid, mida on küsitud, olete te saanud. Ja sellest paberireast on väga selgelt näha, et on olnud valitsusse viidud teema, valitsuses on olnud arutelud, on olnud kabineti otsus, sellele on järgnenud valitsuse otsused. Selle volituse alusel ja selle volituse piires olen ma tegelenud hanke ettevalmistamisega, kaasanud sinna Justiitsministeeriumi, kaasanud sinna Välisministeeriumi, kaasanud sinna läbi Välisministeeriumi välissaatkonna ja ka Välisluureameti," rääkis Helme.

Rahandusminister lisas, et Eesti riik on sõlminud päris palju õigusabilepinguid ja ta ei usu, et neist lepinguist tehakse peaministrile jooksvaid ülevaateid. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar kurtis küsimuses peaminister Jüri Ratasele, et rahandusminister on keeldunud erikomisjoni ette tulema. "See on seadusega vastuolus, kuna see takistab riigikogu tööd ja ei ole võimalik läbi viia parlamentaarset kontrolli," märkis Saar.

Rahandusminister Martin Helme rõhutas, et Saar tegeleb valetamisega, kuna ta pole ühelegi komisjoni istungile jätnud tulemata. Helme selgitas, et kui opositsioon peab kusagil vihkamisminuteid, siis see pole komisjon istung. Nagu ei saa komisjoni ametlikuks istungiks pidada ka kiirelt kokku kutsutud kokkusaamist, millel pole eelnevalt kinnitatud päevakorda ja kohal pole piisavalt komisjoni liikmeid, lisas Helme.
Mis aga puudutab Helme nõunike mitteilmumist erikomisjoni ette, märkis Helme, et tema hinnangul on antud komisjon kirbutsirkus, kus tegeletakse valede levitamisega, ja sinna pole tema nõunikel vaja minna.

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et valitsusliikmed peavad käima riigikogu komisjonides ja järgima seadust. "Samas mina kindlasti ei hoia igapäevaselt ministrite kalendrit oma silme ees," nentis Ratas.

Keit Pentus-Rosimannus küsis välisminister Urmas Reinsalult, kas ta on valmis avalikustama advokaadibüroo kohta tehtud hinnangu.

Reinsalu vastas, et Välisministeerium ei avalikusta oma memosid. "Selle loogika on tegelikult seotud sellega, et ka kolmandad isikud oleksid valmis usaldusväärselt Eesti diplomaatidega infot jagama. See on pretsedendi küsimus," sõnas välisminister.

Peaminister Jüri Ratas vastas ka Jaak Juske küsimusele ministri käitumise kohta ja Andres Suti küsimusele parlamentaarse järelevalve kohta.

Rahandusminister Martin Helme vastas ka Lauri Läänemetsa küsimusele õigusabi lepingu kohta ja Jevgeni Ossinovski küsimusele rahandusministri varjatud tehingute kohta.

Välisminister Urmas Reinsalu vastas ka Liina Kersna küsimusele Eesti kodaniku toetamise kohta Hollandis.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...